A moldvai csángók nyelvjárása

A moldvai falvakban végzett rendszeres nyelvészeti kutatások egyértelmûen bebizonyították, hogy a csángó közösségek archaikus, középkori elemekben gazdag magyar nyelvjárást õriztek meg napjainkig. Elszigeteltségük, peremhelyzetük, a magyar mûveltség újító centrumaitól való nagy távolságuk azt eredményezte, hogy nyelvük és kultúrájuk szüntelenül gyarapodott a szomszédos románságtól átvett új elemek, kölcsönszavak segítségével is. A XIX. század végétõl az állampolitikai rangra emelt nemzeti homogenizáció felgyorsította a magyar nyelv térvesztését Moldvában. Ugyanakkor a régióban mûködõ római katolikus egyház valamint az oktatási intézmények messzemenõen kiszolgálták és elõsegítették ezt az asszimilációs politikát.

Bővebben...

Mitől szent a magyar Szent Korona

" Mitõl szent a Szent Korona? címmel tartott elõadást [április 30-án] péntek este Kincses Kálmán székelykeresztúri református segédlelkész a kolozsvári Református Teológia Bethlen-termében. A szervezõ Erdélyi Magyar Ifjak és a Protestáns Teológiai Intézet örömmel látták a kolozsvári ifjúságnak a téma iránt tanúsított érdeklõdését: a termet megtöltõk megfeszített figyelemmel csüngtek az elõadón, aki három órai magyarázás után végül kimerülten kért kegyelmet.

Bővebben...

Mártonos Antal levele...

"Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság - Részlet


Mártonos Antal levele, mely Szabófalván 1900. november 22-én kelt, és „Kedves jó Rubinyi barátom”-nak szól, olyan tökéletesen jellemzi a moldvai csángómagyar népet, amilyennel eddig még nem találkoztam se kutatásaimban, se útjaim során. Ezt a levelet ismernie kell mindenkinek, aki a csángómagyar kérdéssel foglalkozik. Hálával gondolok a levél írójára, Mártonos Antalra és közlõjére, Rubinyi Mózesre.

Bővebben...

Bartolomeo Bassetti jelentése

"A minorita rendi obszerváns, Bartolomeo Bassetti szerzetes jelentése a moldvai katolikus templomokban tett látogatásáról
1643. április 12.

Bővebben...

A csernátoni Taliántemető

Szülőfalum nagy hírű tájmúzeumában a két intendáns — a Haszmann-fivérek — legutóbb egy közhelyízű tájékozódó kérdésre azt felelte, hogy most éppen a Taliántemető történetét göngyölítik fel, ezen a nyáron azt kellene rendbe tenni, hogyha majd olaszhoni vendégeket fogadnak, ne kelljen szégyenkeznünk.

Bővebben...

A magyar múlt nyomdokainKözel féléves szünet után vasárnap újraindult a dévai szerkesztőségünkben székelő helytörténeti kör. Akárcsak tavaly ősszel, a Magyar Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásának köszönhető kirándulás úticélja most is a roppant gazdag történelmi hagyatékkal büszkélkedő Hátszeg vidéke volt.

Bővebben...

Már nem éri meg?

" — Már nem éri meg — nyilatkozott Herédi Zsolt kolozsvári szociológus egy lapok címoldalára való hírt, nem éri meg, hogy Füsy Katalinnal polgári házasságot kössenek, mert 2001-ben, amikor egy Gherman nevű kolozsvári anyakönyvvezető előtt a törvény biztosította jogaikkal élve anyanyelvükön merészelték kimondani az igent, a hivatalnok kirohant a teremből, és nem volt hajlandó folytatni az esketés hivatalos ceremóniáját.

Bővebben...

Pünkösd

"Pünkösd a moldvai csángóknál román jövevényszóval ruszáli.

FORRÁS: MOLDVAI MAGYARSÁG - 2002 JÚNIUS

Bővebben...

Engelmayer Ákos: Szepes

"("Engelmayer Ákos az 1960-as évek eleje óta íróként, fordítóként a lengyel és a magyar értelmiség közötti kapcsolatok egyik kulcsembere volt. Az 1970-es években kibontakozó lengyel ellenzéki mozgalmakkal szoros kapcsolatban állt, a Szolidaritás Szakszervezet tagjaként ő volt az első számú közvetítő a magyarországi ellenzéki körökkel.

Bővebben...

Hírünk a világban

- Honnan jött az ötlet? - kérdeztük Szoboszlai Istvántól, a nálunk még úttörőnek számító vállalkozás elindító­jától.
- Nap mint nap tapasztaljuk, hogy a fejlett világhoz képest mennyi a bepótolnivalónk. Számunkra az egyik legfontosabb teendő, hogy a sok évtizedes elzártság után mind több hiteles információt adjunk önmagunkról. S ez korántsem öncélú dolog. Kárpátalja csodálatos vidék, településeinket vendégszerető emberek lakják, ide a világ más tájairól érdemes ellátogatni.

Bővebben...