Vámos Ferenc: Kozmosz a magyar mesében

A magyar meseanyagról joggal feltételezhető, hogy benne térben és időben különféle anyagok, rétegek tornyosodtak egymásra. Ahhoz, hogy ezek a rétegek a mai mesetömbből kiszedhetők legyenek, tudományos rendszerezéssel kell eljárnunk. Solymossy Sándor írja: „Bebizonyult, hogy a [népmese] részleteit alkotó kisebb epikus egységek: ún. motívumok, ősvallási elemek törmelékeit rejtik magukban”.
 

Kunkovács László: Pásztoremberek

Kunkovács László néprajzos, fotóművész új, nagyméretű, reprezentatív albuma ötven év művészeti és néprajzi gyűjtőmunkájából 450 fekete-fehér fotót tesz közzé, a művész szakszerű, ugyanakkor írói invencióval megírt szövegkíséretével. A Cser Kiadó gondozásában közelmúltban megjelent Pásztoremberek című kötet az életmű jelentős állomása. 

A Szent Anna réten építendő kápolna eredeti iratai az egyház birtokában vannak

Egyházi levéltár:
A jelenlegi magyar főegyházmegye vezetése:

A főegyházmegye főpásztora: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek
altNyugalmazott főpásztor:
Dr. Paskai László
bíboros, ny. esztergom-budapesti érsek
http://www.esztergomi-ersekseg.hu/?fm=1

altA levéltári iratok jelentősége, melyek tartalmazzák:

- Natália nővér hagyatékát, melyben Jézus kérte a Szent Anna réten az engesztelő kápolna, a bazilika és a szerzetesek kolostorainak megépítését. Az iratok pontosan leírják az építendő kápolna helyét, méreteit, műszaki adatait.

Mindszenty akaratát és ígéretei közül a legfontosabbakat utódai nem vették figyelembe. Natália nővér halála után nem sokkal Paskai bíboros úr fogadta a nővér munkatársát, Fogas Annát, rendi utódát, Rita nővért és a rend jogi képviselőjét.

Ekkor szerzett tudomást a Prímási Levéltárban őrzött három Mindszenty-aktáról.

Bővebben...

A VILÁG GYŐZELMES KIRÁLYNŐJÉNEK ÜNNEPE


MÁJUS ELSEJE: A SZEPLŐTELEN SZŰZANYA, A VILÁG GYŐZELMES KIRÁLYNŐJÉNEK ÜNNEPE

altMária Grácia Natália nővér, a XX. század nagy magyar látnoka és misztikusa Krisztustól 1939-ben a következő felkérést kapta: "Ha a fiú királynak van elismerve, illik, hogy a fiú anyja is azzá legyen. Ezért akarom és kívánom, hogy Szeplőtelen Anyámat az egész világ, mint Világ Győzelmes Királynőjét ismerje el. Ez az elismerés nyilvános legyen! Május elseje legyen Szeplőtelen Anyámnak, mint Világ Győzelmes Királynőjének szentelve. Ezt a napot az Egyház ünnepélyesen ülje meg!"

1940-ben pedig: "Miként a betlehemi istállóban elkezdődött a megváltás, úgy a magyar földön elkezdődik az én nagy munkám: a bűn megszüntetése, eltörlése a föld színéről, a lelkek megszentelése, a sátán legyőzése, és az én országomnak diadalmas uralma. Ez pedig annyiban fog sikerülni, amennyiben Szeplőtelen Anyámnak, mint a Világ Győzelmes Királynőjének megadják a nyilvános tiszteletet és elismerést."

Bővebben...

Grandpierre K. Endre: Történelmünk központi titkai

Ismerjük-e a magyar történelmet? A köztudatban élő kép szerint igen, hiszen a hivatalos történetírás és az iskolában tanultak összhangban állnak.  A közkeletű kép szerint a magyar történelem Szent Istvánnal kezdődött.  Márpedig a valóságban történelmünk legmeghatározóbb, életfontosságú kérdései Szent István előtt dőltek el. Szent Istvánig Magyarország sok évezredes múltra visszatekinthető világhatalom volt; azóta Magyarország súlya lassan, de következetesen csökken, nemcsak terjedelmében, de magyarságában is. Ez a kulcsfontosságú könyv, amely 1996-ban tíz füzetben látott napvilágot, és amely most először kerül könyvalakban az olvasóközönség elé, alaposan kiegészítve és javítva, az első, amelyik átfogó képet ad a magyar történelem olyan központi kérdéseiről, amelyek felvetése is a közelmúltig tabunak számított. Ez a könyv minden magyar nyelven megjelent mű között a legfőbb szellemi erőforrás a magyarság teljes szellemi épségének visszaszerzéséhez. Ha a magyarság legjobb része megtanul küzdeni a magyar történelem  feletti önrendelkezés visszaszerzéséért, ez a könyv lesz jövőnk legfontosabb alapműve, a magyarság legnagyobb szellemi kincse.
 
Grandpierre Atilla

Seres István: Karikással a szabadságért

Seres István az ELTE-n végzett török-mongol szakon, és tagja volt az Akadémia Közép-ázsiai Kutatócsoportjának. Doktori disszertációját a mongol betyárvilágról írta, egyik fő kutatási területe pedig Békés megye kuruc kori története, mely a történészek számára máig fehér foltnak számít. A Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága által megjelentetett mű alapját a történész „asztalfiók-kutatása” adta, Seres István ugyanis egyetemista kora óta gyűjtött anyagokat a témáról.

Megjelent Marton Veronika új könyve

A „Hol rejtőznek a magyar táltosok?" c. gyűjteményes kötet a szerző 15 átdolgozott, és 130 képpel gazdagított cikkét tartalmazza. Felidézi a több ezer éves magyar történelem iskolai tananyagból kihagyott, kimaradt sorsfordító eseményeit. Az egész kötetet belengi az óhaj-sóhaj: Hol vannak, lesznek-e még magyar táltosok, akik kivezetnék a magyarságot a jelenlegi útvesztőből? Nehogy hiábavaló legyen a vértanúk hazáért hullajtott vére, nehogy elvesszen a haza maradéka! 

Bővebben...

Letagadott eleink a szkíták - szkíta olvasókönyv

Szkíta olvasókönyvünk egy nagy múltú, hős népnek állít emléket, amelyik ott bábáskodott az emberi civilizáció és kultúra bölcsőjénél. Krónikáink, gesztáink, régi történetíróink vallották az úgynevezett „szkíta-hun-avar-magyar folytonosságot”, vagyis közös eredetünket e titokzatos, s ősi múltunkhoz ezer szállal kötődő, velünk letagadhatatlan fizikai-lelki-szellemi kapcsolatban lévő néppel. Ezt a dicső, ősi múltat kellett hát eltakarítani az útból, s ezt a mítoszok és héroszok koráig nyúló nemzeti gyökérzetet elvágni, hogy a magyarellenes politikai tényezők a több ezer éves, nemzedékről nemzedékre átörökített eredettudattól megfosszanak bennünket a halszagú finnugor rokonság érdekében.  

A csángók útja a régész szemével - Harangozó Imre Transzcendens Trambulin című könyvéről

Amikor olvasni kezdtem Harangozó Imre új könyvét, még nem sejtettem, hogy lehetséges megoldást, vagy legalábbis némi magyarázatot találok benne a magam számára érthetetlen, vagy inkább különös jelenségekre. 2008 nyarán olyan későbronzkori temetőre bukkantunk a visegrádi Lepence-strand területén, amire eddig nem volt példa. A kövekkel körkörösen jelzett sírok száma megközelítette a hetvenet, ami egyedülálló jelenség az urnamezős kultúra temetkezései esetében. Amikor a régész belép a mintegy 3000 évvel ezelőtt eltemetettek birodalmába, onnan szinte mindaz hiányzik, ami Harangozó Imre könyvében benne van. A kőkörök közepén, vagy szélén, néha kővel fedetten kis gödörben nyugszanak az elhunytak hamvai, több-kevesebb edény, urna, bögre vagy tál társaságában, esetenként némi bronztárggyal (tű, spirálcsövecske, lemeztöredékek stb.) együtt. És csend. Sem megfejtésre váló kultikus motívumok, sem jelképek, sem különös díszek, semmi több. 

Molnár V. József könyvének bővített kiadása

Molnár V. József Örökség című könyve 2., bővített kiadásának  díszbemutatóját 2013. szeptember 6-án, pénteken 18 órakor tartják Budapesten, TIT Stúdió Egyesület székházának Nagytermében. (XI. kerület, Zsombolyai u. 6., Zsombolyai-Bocskai sarok) Tizennyolc év gazdag terméséből válogattuk jelen kötet írásait. Bár különböző helyen és időben megjelent tanulmányokat kap itt egy kötetben az olvasó – látszólag a témák is távol esnek egymástól – mégis, újból és újból ismerős mondatokra, egymásra rímelő gondolatokra lelhetünk.

Titokzatos barlang Ecuadorban - magyar kutató talált rá

2013. augusztus 15-től megvásárolható: MAGHUN Magyar Világörökség és Hagyomány, 1066. Budapest Teréz krt 8. (az Oktogonnál).
 
A Móricz János Kulturális Egyesület bemutatja:
 
A Tayos-barlang dokumentált története c. könyv első részét
 
"1969-ben ad hírt a nemzetközi média arról, hogy a magyar származású Móricz János egy ősi civilizáció eddig ismeretlen és feltáratlan földalatti birodalmára bukkant Ecuadorban. Az ott élő őslakos shuarok vezették el a magyar kutatót ősi szent helyükre egy titkos barlangbejáraton. A hatalmas Andok-hegység alatt, az amazonasi esőerdő kapujában, ezer kilométereken át húzódó, sok helyütt emberkéz által épített barlangrendszer egyik csarnokában Móricznak ismeretlen eredetű tárgyakat, kincseket mutatnak a shuarok. Lehetne mindez egy nagy sikerű hollywood-i kalandfilm is, ám ez valóság.

Bővebben...