In memoriam 2004. december 5.

Bodnár Éva: In memoriam 2004. december 5.


Ne mondd meg nekem odaát,

hogy ki vagyok és hová tartozom.

Bízd rám a sorsom. Hogy hol a helyem,

én azt pontosan tudom.

Bővebben...

Fantomkép Jézusról

Monyo küldte be: "
A római rendõrség egyik alosztálya olyan fantomképpel lepte meg még december 23-án
az olaszokat, melyen állítólag a 12 éves Jézus látható.

Bővebben...

Móricz János kutatásai 1. rész

Móricz János kutatásai az amerikai magyarokról 1. rész

1. Az elsõ hírek
1965. szeptember 12-én Ecuador legnagyobb lapja, a quitói „El Comercio” elsõ oldalán hozott rendkívüli beszámolót Móricz Jánosnak Ecuador területén végzett kutatásairól. Ebbõl a terjedelmes cikkbõl értesülünk elsõ ízben arról, hogy a spanyol hódoltságot megelõzõ idõben az ott élõ törzsek közül a Puruha-Canari és a perui Puruha-Mochica törzsek nyelve ó-magyar nyelv volt. Móricznak J. Jijon y Caamano „El Equador Interadino y Occidental” címû mûve alapján végzett nyelvészeti összehasonlító munkája adta ezt az elsõ rendkívüli eredményt.
1965. október 25-én a „Frankfurter Allgemeine Zeitung” közli Buenos-Airesi munkatársának beszélgetését Móriczcal, amelyben megjegyzi, hogy ez a felfedezés forradalmasítani fogja az összes eddigi õstörténeti tételeket.

Bővebben...

Nézzük meg együtt

Nézzük meg együtt - Csíkdelne kazettás mennyezetű temploma

A csíkdelnei festett kazettás mennyezet azok közé a ritka példányok közé tartozik, amelyek római katolikus templomokban maradtak ránk. Királykazettáján felirat vagy napkorong helyett Madonna-ábrázolást láthatunk, Mária ölében a gyermek Jézussal, aki a „szenvedés eszközeit”, más néven „Krisztus fegyvereit” (arma Christi), a keresztet, a lándzsát és a bot végére tûzött ecetes szivacsot tartja bal kezében, míg jobb kezével anyja állát simogatja. A csapott sarkú téglány-keretbe foglalt, meglehetõsen gyenge kivitelû zsánerjelenet sehogyan sem illik bele a kizárólag virág-motívumokkal gazdálkodó környezetbe, a faragott-festett sugarak is inkább groteszk hatásúak, mintsem hogy megerõsítenék bennünk a - nyilvánvalóan szándékolt - felismerést, hogy a katolikus liturgia szóhasználatában Jézus az „Igazság Napja”.

Bővebben...

Felavatták a Magyar Egység...

Ökumenikus istentiszteletet tartottak a határon túli magyarságért a történelmi egyházak részvételével péntek este a Bazilika előtt a Szent István téren, melynek keretén belül felavatták a Magyar Egység Zászlaját. A címerrel ékesített lobogó a nemzeti összetartozás és az egymás iránti szeretetet hivatott jelképezni.

Bővebben...

Az előkészített tojást leteszem...

Tisztelt Magyar Testvéreink!

Az egyik szemem sír, a másik nevet. Hát a nevetõvel kezdem. Nevetem, hogy a magyar kormány jelen vezetõi a legmagasabb csúcsra jutottak, a nemzetmegtagadás csúcsára. Téves csúcs. Innen számukra csak egy út van tova...

Bővebben...

Böjte Csaba levele december 5-ről

Kedves Testvéreim!

Nagyon sokan felhívtak, és kérték, hogy mondjam el a magam véleményét december ötödikérõl.

Úgy gondolom, hogy mindannyian éreztük, ha nem is akartuk tudomásul venni, hogy a mi nagy családunk, nemzetünk beteg. December ötödike szétválasztotta az egészséges és a beteg részeket.

Bővebben...

Magyar állampolgárokat nem ...

Magyar állampolgárokat nem szolgálnak ki Székelyudvarhelyen

Az eredménytelen magyarországi népszavazás sikertelensége nyomán Székelyföldön mindenhol vitatéma volt ma a kettős állampolgárság. Az emberek többsége a mostani kormánypártokat teszik felelőssé, akik szerintük annyira megmételyezték a közvéleményt, hogy a lakosság tejesen elbizonytalanodott és nem mentek el szavazni.


Bővebben...

Fáj, nagyon fáj...

Nehéz szavakba önteni mindazt, amit most érzünk mi, Magyarország határain túl élő magyarok. Hát mégsem került az Anyaországban elég magyar nemzetben gondolkodó magyar?! Hát tényleg beteg Magyarország? Hát tényleg a vakok, eltévelyedettek, tudatlanok és félrevezetettek országa lenne? Ez nem lehet igaz! Ez nem így igaz!

Bővebben...

Lófőszékely volt a dédapám...

"A magyar államnak fizettek adót a nagyszüleim. Én is csak Trianon okán születtem Romániában. Soha nem beszéltem más nyelvet, mint a magyart. Harcoltam a világháborúban magyar katonaként, ezért aztán három évig voltam hadifogságban az oroszoknál. 79 éve itt másodrendű állampolgárként kezelnek, mert magyar vagyok. Ezek után senki ne kérdezze, hogy miért esik rosszul, hogy ezen vitatkoznak a csonka országban, hogy én is vagyok-e olyan magyar, mint az ott élők.Barabás Domokos, Csíkszépvíz

"