" Nem mindennapi esemény színhelye volt az elmúlt hét végén a temesvári Gerhardinum Katolikus Líceum amfiteátruma. Népes budapesti kirándulócsoport – élen a Szent Korona Szövetség országos vezetőivel – találkozott itt a nemzet szinbólumának temesvári tisztelőivel.


Beköszöntőjében Kiss Imre, a szövetség budapesti elnöke a hallgatóság előtt ismertette a Szent Korona-tan fontosabb elemeit. Hangsúlyozta, hogy az egységet ma is szimbolizáló korona századokon át a soknemzetiségű Magyarország olyan jelképe volt, melyet minden népcsoport elismert. És a korona-tan a kezdetektől nem rekesztett ki senkit a nemzet testéből, nemzetiségre és vallási hovatartozás nélkül élvezhette védelmét. A Szent Korona Szövetség célja a nemzeti szimbólumunk iránti tisztelet elmélyítése, a magyarságtudat erősítése, a magyar hagyományok megőrzésére való ösztönzés. Ezeknek a céloknak a felkarolására és temesvári népszerűsítésére szükségessé vált egy helyi tagozat létrehozása – mondotta a szónok, és a jelenlévők egyhangú döntése alapján létrejött az új civil szervezet. Első ülésén a tagozat Pálkovács Istvánt választotta elnökévé, alelnöke, Somogyi Attila pedig a fiatal generáció képviselője.

***

“A Szent Korona Orsovánál volt 1849-től 1853-ig elrejtve. Az elásás helyén a Szent Korona ittlétének emlékére 1855-ben “koronakápolnát” építettek. A kápolna a Duna vize alá kerülvén emlékül a Koronát tisztelők ezen táblát állították” – olvasható azon az emléktáblán, amelyet a Szent Korona Szövetség tagjai május 1-jén, szombaton az orsovai római katolikus templom falán helyeztek el. A Temesvári Püspökséget Msgr. Tamáskó Péter Pál kanonok, Marosi főesperes, temesvár-gyárvárosi plébános képviselte, aki az ünnepi szentmise keretében elhangzott beszédében az esemény nemzetmegtartó, értékőrző üzenetét hangsúlyozta.
A szentmisét követően került sor az emléktábla-avatásra, majd pedig a koszorúzásra, amellyel a Szent Korona Szövetség, a Cserkész Szövetség és a Temesvári Püspökség tisztelgett nemzeti jelképünk előtt.
Az ünnepség további részében dr. Franz von Klimstein püspöki levéltáros történelmi visszapillantóját hallgatták meg az egybegyűltek, amelyben az előadó röviden vázolta az akkori eseményeket, a korona elrejtésének és megtalálásának körülményeit.

Nyugati Jelen / Temesvár [2004-05-03]
"