„Azt szeretnénk, ha tájékozottabban mehetnénk haza e rendezvényről, mert rendkívül sok a spekuláció a moldvai római katolikusokkal kapcsolatban" - jelentette ki Vilica Munteanu, a Bákó Megyei Levéltár igazgatója annak a konferenciának a nyitóbeszédében, melyet az általa vezetett intézmény a moldvai katolikusok kutatásának szentelt.
 Hangsúlyozta, a téma azért fontos, mert Bákó megye lakosságának mintegy húsz százaléka római katolikus vallású. Az igazgató sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a rendezvényen egyedül Varga Andrea budapesti kutató képviseli a magyar tudományosságot. Mint mondta, Kallós Zoltánt és Pozsony Ferencet is meghívták, ők azonban nem tudtak eljönni. A bákói Atheneum termében megnyitott konferenciára néhány osztálynyi gimnazista diákot is betereltek, hogy hallgatósága is legyen a prefektusi, polgármesteri, megyei tanácsi köszöntéseknek, és az előadásoknak.

Gheorghe Hura prefektus írásban elküldött üdvözlete még azt üzente, a bákói rendezvény is csak afféle hazafiassági gyakorlat, ahol az előadások a csángók román eredetét hivatottak bizonyítani. A prefektus a demokrácia megcsúfolásaként értelmezte, hogy akadnak olyanok is, akik magyarságukról akarják meggyőzni a csángókat. Abban látta bizonyítékát a moldvai katolikusok román identitásának, hogy azok a történelem során vérüket ontották a román földért. A későbbi előadások között azonban több olyan is akadt, mely némiképp elütött a csángók román eredetéről szóló hivatalos tézistől. Rafael Chelaru bukaresti levéltári kutató például arról értekezett, hogy miként változott a moldvai katolikusok jogi státusa az évszázadok során. Amint előadásából kiderült, egymást váltogatták azok az időszakok, amikor az ortodox vallásúakkal egyenrangúak, illetve hátrányosan megkülönböztetettek voltak. Silviu Vacaru a Iasi-i Xenopol történeti intézet kutatója pedig arról beszélt, mennyire rossz, ha a kutatók a kizárólag román vagy kizárólag magyar eredet mellé keresik a bizonyítékokat. Azt a meggyőződését hangsúlyozta, hogy a moldvai katolikusok eredetének a leírására sokkal alkalmasabb az "is-is" típusú megfogalmazás.

 

Ioan Danila, a Bákói Tudományegyetem nyelvész tanára az egyes csángó falvakban tapasztalt sziszegő (az "s" hangot "sz"-nek ejtő) beszédmód eredetét vizsgálta. Pozitív példaként mutatta be a csángó nyelvjárásnak a Magyar Tudományos Akadémia által kiadott atlaszát. Mint hangsúlyozta, hasonló módon kellene a csángók román nyelvjárásait is kutatni, hiszen két nyelven beszélő közösségről van szó.
Hogy azért az érzelmek sem hiányoznak a konferenciáról, az a Varga Andrea előadásához kapcsolódó hozzászólásokból derült ki. Az évek óta Bukarestben kutató budapesti történész azáltal gerjesztett vitát, hogy a moldvai ferences iskolákról szóló előadásában megemlítette: elsősorban a román anyanyelvűek sorából verbuválták a csángók papjait. Ideges reakciót váltott ki a csángó oktatási program vezetőjének, Hegyeli Attilának a hozzászólása is. Hegyeli egy 1938-as rendeletet olvasott fel, amelyikben egy csángó falu polgármestere a prefektus írásos utasítására hivatkozva elrendeli, hogy szigorúan megbüntetik azokat, akik nyilvános helyeken a romántól eltérő nyelven beszélnek.
A bákói konferencián a Gheorghe Bejan, a magukat románnak valló katolikusok érdekvédelmi szervezete, a Dumitru Martinas Egyesület elnöke kijelentette, a hatóságok nagy hibát követtek el azzal, hogy megengedték a magyar nyelv tanítását a moldvai iskolákban. „Ha a moldvai katolikusok 95 százaléka román, hogy engedhetik meg egyesek maguknak, hogy magyar iskolákat alapítsanak?" - tette fel a retorikus kérdést. Ioan Lacatusu, a Hargita - Kovászna Európai Tanulmányi Központ vezetője pedig azáltal látta bizonyítottnak a csángók románságát, hogy a székely megyékbe áttelepedett moldvai római katolikusok többsége a magyar közegben is a román identitást választja.


Gazda Árpád, Krónika

"