MADJAR-MAGYAR TALÁLKOZÓ

Másfél évezrede leszakadt magyarok találkozója

Genetikai vizsgálatok igazolták, hogy a végtelen kazakisztáni síkságon szétszórtan élő madjar törzsek a Kárpát-medencében élő magyarok hátramaradt csoportjainak kései leszármazottai.

A Magyarok Világszövetsége nyilvános gyűjtést szervez azért, hogy 1500 év közöny után a magyar nemzet méltó módon forduljon magukra hagyott testvérei felé.

Bővebben...

Első Magyar- Madjar törzsi találkozó (Kurultay)

2007. 07. 07 Saga (Kazakisztán)

2007 július 4-től 8-ig kerül megrendezésre a kazakisztáni Madjar törzs első (xx. századi) nagygyűlése (Kurultay) amely egyben találkozó a magyarországi magyarok küldötteivel is és ezzel a két nép ”újra egymásra találásának” az ünnepe is lehet.

Bővebben...

Kultúrát a Szórványba!

Ifjúsági szervezetek összefogásából és közös munkájából született meg az április 13-án útjára induló Szorványvidéki Kulturális Karaván. A Magyar Ifjúsági Értekezlet, Besztercei MADISZ, Nagybányai Ifjúsági Szövetség, Hunyad Megyei Magyar Ifjúsági Tanács és a Pro Kisbács Egyesület erőfeszítésének eredménye, hogy egy ilyen nagy kaliberű rendezvénysorozat létrejöhetett.

Bővebben...

Feltámadási menet 2007.

ImageFőtisztelendő Plébános Úr! / Nagytiszteletű Lelkész Úr!
Tisztelt Egyházközségi Képviselőtestület / Tisztelt Gyülekezeti Presbitérium!
Tisztelt Civilközösségi Szervezők!

Ezen levelünk a feltámadási menet korábbi résztvevőinek ismerős lesz. Hozzájuk ismét, az újakhoz először fordulunk jóakaratukban és segítőkészségükben bízva.

A 2004. dec. 5-i népszavazás elszomorító nemzeti látlelete keltette életre kezdeményezésünket. Célunk az volt, hogy e zarándoklattal hirdessük az elfásult vagy csalódott honfitársainknak a Feltámadott Krisztussal való szövetségünket, s nemzeti újjászületésünk tiszta vágyát.

Bővebben...

Minél volt rosszabb a II. Trianon?

A Magyarok Világszövetségének Elnöksége nyilatkozatot fogadott el a II. Világháborút lezáró párizsi béke aláírásának 60. évfordulóján. A „Mint kígyó sziszegett az egész mezőny” cím alatt közzétett nyilatkozat két fontos megállapításra jut.

Bővebben...

A párizsi béke 60. évfordulójára

"Mint kígyó sziszegett az egész mezőny" .

Miért volt II. Trianon a párizsi béke?

Az Imrédy Béla magyar miniszterelnök halálos ítéletét kimondó perben a közvádló szerepét betöltő Sulyok Dezső, akit abszolút választási győzelmének birtokában pártja - a Kisgazda Párt - miniszterelnökké jelölt, 1946. február 8-án beszédet mondott a Nemzetgyűlésben. A jobboldali elhajlással nem vádolható politikus követelte, hogy a párizsi béketárgyalásokra utazó magyar küldöttség kérje a trianoni béke néprajzi tévedéseinek helyreigazítását és a magyar határok mentén idegen impériumok alatt egy tömbben élő magyaroknak az általuk lakott területekkel együtt Magyarországhoz való visszacsatolását. Beszédének ez a része viharos erejű, vad ellenkezést váltott ki a kommunistákból. Sulyok így ír erről: "Mint kígyó sziszegett felém az egész mezőny, melyben kommunisták ültek. Elneveztek sovinisztának, háborús izgatónak, revizionistának ."

Bővebben...

Éhes voltam...

Kedves Testvérem, nem véletlen, hogy Te ezeket a sorokat olvasod. Hargita megyében a sokgyermekes családok, csupán emberi megfontolással mérlegelve, pusztulásra vannak ítélve. Isten irgalma, hogy ezek a gyerekek még nem haltak éhen és nem vadultak el, ahol egy kifli már luxus cikknek számít, minden új nap csak terhükre van, küszködnek a testet a lélekkel egyben tartani.

Bővebben...

Aranymiatyánk

(népénekgyűjtés 1998-ban, Lujzi-Kalagor – Luizi-Călugăra)
Megjelent a Moldvai Magyarság c. újság márciusi számában

Bővebben...

EURÓPAI MAGYAR GIMNÁZIUM

EURÓPAI MAGYAR GIMNÁZIUM ÉS A TÖRTÉNELMI FELELŐSSÉG TARTALMA

Elhallgatott igazság az Európai Magyar Gimnázium székhelyén, a Kastl-i településen és a helyi CSU világában! Ahol bezárnak egy iskolát ott meghal egy kultúra. A település politikai társadalmi vezetése aljas módon betemette 181 Szlovéniából elhurcolt gyermek emlékét. Olyanokét, akiknek szüleit az auschwitzi haláltábor, gázkamráiban pusztultak el.

Bővebben...

Kastl náci múltja...

Kastl náci múltja és egy Nemzetközi Magyar Gimnázium

Kastl a történelem Bermuda háromszöge, ahol a történelem kínos évei eltűnnek? A náci idõkben elhurcolt és mind a mai napig elhallgatott 181 szlovén gyerek története után meddig marad fenn a magyar diákság ötvenéves múltja? Ki állít emléket az Iskolaalapító Magyar Iskolaegyesületnek, prof. Dr. Ádám György a Bajor Érdemrenddel kitüntetett pápai prelátusnak, Dr. Galambos Ireneus bencés-rendi szerzetesnek, Dr. Harangozó Ferenc és Dr.Valentiny Géza pápai prelátusoknak és mindazoknak, akik Kastl települést ismerté tették az egész világ elõtt?

Bővebben...