Kettős állampolgárság: Az Alkotmánybíróság tárgyalja a népszavazás ügyét

"
Az Alkotmánybíróság honlapjának tanúsága szerint, az ország legfőbb bírói testülete 2004. október 11-én, teljes ülésén "megkezdi a kettős állampolgárság ügyében ügydöntő népszavazást elrendelő országgyűlési határozat ellen benyújtott indítványok tárgyalását".

A Magyarok Világszövetsége által kezdeményezett kötelező ügydöntő országos népszavazást egyhangú szavazattal elrendelő országgyűlési határozat ellen három, védett nevű magyar állampolgár nyújtott be megsemmisítési kérelmet.
Az Alkotmánybíróság korábbi határozatainak szellemét figyelembe véve megállapítható, hogy a kérdés napirendre tűzése után immár kevés idő maradt hátra az Országgyűlés ügydöntő népszavazást elrendelő határozatának jogerőre emelkedéséig, hiszen ebben a szakaszban az Alkotmánybíróság csupán formai feltételek teljesülését vizsgálja, amelyek ebben az esetben adottak. Ezért a Magyarok Világszövetsége az október 11-17-i héten elkezdi a kötelező ügydöntő országos népszavazást támogató kampányát.
Mivel a sors úgy hozta, hogy a külhoni magyarok magyar állampolgárságának kedvezményes honosítással történő visszaállítása érdekében kezdeményezett kötelező ügydöntő országos népszavazás idejére esik az egyetlen győzedelmes magyar szabadságharc, a Bocskai István vezette szabadságharc kitörésének 400. évfordulója, a Magyarok Világszövetsége a két eseményt egybefonja: "Miként az esélytelennek hitt Bocskai-felkelés meghozta Erdély és Magyarország részeinek szabadságát és egységét, akként vigye négyszáz év múltán annak szelleme győzelemre a kettős állampolgárságért kezdeményezett népszavazást, ekként megteremtve a szétszakított magyar nemzet határok fölött átívelő egységét" - áll az október 15-ei megemlékezés meghívójában.
A sajtótájékoztatón ismertetik a Magyarok Világszövetségének tiltakozó nyilatkozatát azért, hogy a Bocskai-szabadságharc 400. évfordulójáról este kilenc órakor lehet csupán megemlékezni a Hősök terén. Ugyancsak ismertetik a megemlékezés programját, valamint a népszavazási kampány első szakaszának jelmondatát.
A sajtótájékoztatót tartja Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke. Részt vesznek Rácz Sándor, az MVSZ tiszteletbeli elnöke és Dr. Gaudi-Nagy Tamás elnökségi tag.
---
A Budapesti Rendőr-főkapitányság csak este kilenc órára engedélyezte a Magyarok Világszövetsége által október 15-re, a Hősök terére meghirdetett Bocskai-emlékünnepséget.
Az egyetlen győzedelmes magyar szabadságharc 400. évfordulójának megünneplésére azért kerül esti sötétségben sor, mert délután a MAZSIHISZ tart rendezvényt a Hősök terén.
A Magyarok Világszövetsége arra kéri a Bocskai-szabadságharc ünneplőit, hogy hozzanak magukkal egy szál gyertyát.
A rendőrség elutasította az Magyarok Világszövetségének délelőtti időpontra tett indítványát is, azzal az indoklással, hogy a MAZSIHISZ rendezvényének biztonsága érdekében, egész napos "műveleti területet alakít ki" a helyszínen. Ekképp Bocskai István, Erdély és Magyarország részeinek fejedelme, Hősök terén álló szobrát csak a MAZSIHISZ rendezvény befejezése után lehet megkoszorúzni a Bocskai-szabadságharc 400. évfordulóján, 2004. október 15-én Budapesten.
Forrás: MVSZ Sajtószolgálat"