Nézzük meg együtt - Csíkdelne kazettás mennyezetű temploma

A csíkdelnei festett kazettás mennyezet azok közé a ritka példányok közé tartozik, amelyek római katolikus templomokban maradtak ránk. Királykazettáján felirat vagy napkorong helyett Madonna-ábrázolást láthatunk, Mária ölében a gyermek Jézussal, aki a „szenvedés eszközeit”, más néven „Krisztus fegyvereit” (arma Christi), a keresztet, a lándzsát és a bot végére tûzött ecetes szivacsot tartja bal kezében, míg jobb kezével anyja állát simogatja. A csapott sarkú téglány-keretbe foglalt, meglehetõsen gyenge kivitelû zsánerjelenet sehogyan sem illik bele a kizárólag virág-motívumokkal gazdálkodó környezetbe, a faragott-festett sugarak is inkább groteszk hatásúak, mintsem hogy megerõsítenék bennünk a - nyilvánvalóan szándékolt - felismerést, hogy a katolikus liturgia szóhasználatában Jézus az „Igazság Napja”.


A mennyezet virágszõnyege a jelenlegi állapotban eléggé sivár képet mutat. A színek úgyszólván a felismerhetetlenségig kifakultak, sok táblán már a vékony körvonalrajzok is alig látszanak. Annyit mégis meg lehet állapítani, hogy harsány színvilágról eredetileg sem lehetett szó. A kontúrok érzékenyek, a vonalvezetés improvizatív jellegû. Ezért végül is kellõképpen változatos mintázatúnak hathatott új korában a mennyezet, jóllehet nem túlságosan sok virágképlet variálódik rajta. (Megjegyzendõ: legfrissebb hírek szerint a közelmúltban lebontották a teljes mennyezetet, ezek szerint a restaurálása folyamatban van. Nem lesz könnyû dolguk a restaurátoroknak!)

   
   

Tovább