A Haza dombja

Óbudán, a Haza dombjánál idén december 7-én tartja a Magyarországért Egyesület a 2004. dec. 5-ére emlékező vagyis inkább az arra adott egyik méltó civil választ jelentő ünnepségét.
A csatolt mellékletből kiderül, a Haza dombját eddig 321 kárpát-medencei település földje alkotja. Azt hiszem, nem kell hozzá különös jóstehetség, hogy megállapítsuk, ahogy közeledik a szám az összesség felé, a Haza is úgy fog eközben fényre derülni.

Bővebben...

MAGYAR SZOLIDARITÁS TÜZE

Az 1933-as gödöllöi jamboree idején a Magyar Cserkészszövetség Magyar Szolidaritás Napot rendezett. Az elöre megbeszélt napon cserkészeink tábortüzeket gyújtottak egész Magyarországon és az elcsatolt területeken. A megbeszélt idöben lobbantak fel a szolidaritás lángjai Gödöllön, a Hargitán, a Tátrában, a Mecsekben, Szabadkán, a Bakonyban. Mindenfelé, ahol magyar cserkészek voltak.
2003 augusztusában, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség felújitotta e fontos kezdeményezést. Ennek nyomán otthon, a Kárpátmedencében, Kazahsztántól Honoluluig, Svédországtól Buenos Airesig, , a föld minden magyarok által lakott részein fellángoltak a tábortüzek, vagy gyertyácskák lángjai.

Ma már az évi munkatervünk állandó része a Magyar Szolidaritás Tüze. Kérjük csapatainkat, barátainkat, hogy ezt figyelembevéve, valósitsák meg e tervet.

Bővebben...

Csíksomlyói kegytemplom és a pilisszántói Boldogasszony kápolna közös pünkösdi miséje

A keresztényi nemzet összetartozásának évszázados történelmi zarándokhelyén, Csíksomlyón május 10-én szombaton, 12 óra 30 perckor, a Somlyó hegy nyergében misét mutat be Főtisztelendő Schőnberger Jenő
szatmári megyés püspök. A keresztaljak sora népesíti be ilyenkor a hegyoldalt ahol a Szűzanya oltalma alatt együtt imádkozik itt a román a magyarral, közös Istenünkhöz.

Bővebben...

AZ USZKAI KÍSÉRLET

Mújdricza Péter


"A legfontosabb találmányok meghonosítását a legszegényebbek között kell elkezdenünk, mert a gazdagok úgyis megszerzik maguknak."
(Gandhi)

"A Falufejlesztési Népjóléti Program Egyesület (FNPE), az indiai Bihar állam Ranchi járásában létrehozott Krishi Gram Vikas Kendra alapítvány képességfejlesztő programjának magyar adaptálása céljából indiai támogatással 2003-ban alapított, politikától független, országos hatáskörű, nonprofit, civil szervezet. Elsődleges célja az elszegényedett falusi lakosság életfeltételeinek javítása önkéntes alapon működő, ingyenes, képességfejlesztő gyakorlati oktatással. A képességfejlesztő programok alanyai lehetnek a munkanélküli és szociális ellátásból kiszorult, de még munkaképes korú személyek, a pályakezdő, munkanélküli fiatalok, a munkanélküli és szociális segélyben részesülő - de közhasznú munkát nem végző - falusi emberek, nemre, származásra, nemzetiségi és kisebbségi hovatartozásra, valamint vallásra és világnézetre való tekintet nélkül."

Bővebben...

NEGYEDSZER IS SZÍV RAJZOLÓDIK A KÁRPÁT-MEDENCÉBE

Elindult az idei Feltámadási menet
 
Kellemetlen, néha metsző böjti szélben keltünk át komppal Tihanyba mi, zamárdiak. A trianoni szenvedést is magában foglaló kálvárián azonban, mikor három órakor megkezdődött a keresztútjárás, a szél elült, bizonyára hogy segítse a nagyjából száz főnyi, Jézussal együttérző ember elmélyülését.

Bővebben...

Feltámadási menet 2008.

A 2004. dec. 5-i népszavazás elszomorító nemzeti látlelete keltette életre kezdeményezésünket. Célunk az volt, hogy e zarándoklattal hirdessük az elfásult vagy csalódott honfitársainknak a Feltámadott Krisztussal való szövetségünket, s nemzeti újjászületésünk tiszta vágyát. A kettőt egységbe fogva és egyszerre. A Feltámadási menet 2005-ben, 2006-ban, 2007-ben is megvalósult: a csaknem 2000 km-es nemzeti zarándoklat húsvéttól pünkösdig tartóan Tihanytól Csíksomlyóig áthaladt minden magyarok lakta utódállamon. Ezt a távolságot a résztvevők körülbelül 30-40 km-es szakaszokat vállalva, stafétaszerűen adták össze. Nem egy csoport zarándoklatát jelenti tehát, hanem több mint százét.

Bővebben...

In memoriam 2004. december 5.

Ne mondd meg nekem odaát,
hogy ki vagyok, és hová tartozom!

Bízd rám a sorsom. Hogy hol a helyem,
én azt pontosan tudom!

Bővebben...

Saját közösségi oldal...

A Netscape egyik alapítója, Marc Andreessen a MySpace és a Facebook sikerén felbuzdulva új vállalkozása, a Ning keretében a közösségi oldalak megszállottjainak kínál új lehetőséget: egy instant közösségi oldal készítésére alkalmas szolgáltatást.

Bővebben...

Egy nagyszerű magyar pilótáról

Minap idős barátommal nagyszülei sírját kerestük fel a Fiumei úti, Nemzeti Sírkertnek is nevezett temetőben. A nagyszülők sírjától egy kőhajításnyira érdekes sírra lettünk figyelmesek: Endresz György, magyar óceánrepülő, pilóta, 1893 - 1932.
A sír meglehetősen elhanyagolt és elhagyatott állapotban van, annak
ellenére, hogy - mint a feliratból is kitűnik - idén van halála 75-ik évfordulója, mely szám az évfordulók sorában kereknek számít, s ennek ellenére nem emlékszem, hogy jelentősebb megemlékezés is lett volna.

Bővebben...

Magyar prófétai sors Erdélyben

Gergely István: Mózes visszautasította a kis lépések politikáját
Az augusztus 8-12 között a Gyergyószentmiklós melletti III. EMI-tábor meghívottja volt Gergely István "Tiszti" csíksomlyói plébános, aki Magyar prófétai sors Erdélyben címmel tartott előadást. Helyszűke miatt előadásának csak a szerkesztett változatot tudjuk közölni, a hanganyag hamarosan elérhető lesz a tábor honlapján (www.emitabor.hu).

Bővebben...

Gyűlnek az aláírások

Gyűlnek az aláírások Gergely István Csíksomlyón való maradásáért

Mi, a csíksomlyói, csobotfalvi és csomortáni római katolikusok, akik közvetlenül hívei vagyunk, de a csíki, székelyföldi vagy a világon bárhol élő magyarok, akik ismerjük Gergely István csíksomlyói plébánost, megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy az atyát, akit egyszerűen csak Tisztiként emlegetünk, egy szabályzat betű szerinti értelmezése következtében el akarják helyezni egyházközségünkből.

Bővebben...