Komoly koponyaműtétek már...

Komoly koponyaműtétek már a középkorban


Írásos dokumentumok tanúskodnak róla, hogy a koponyalékelést a görög és római birodalom területén alkalmazták fejsérülések kezelésére, angolszász írások azonban nem tesznek említést ilyesmiről. Most feltárt leletek azonban bizonyítják, hogy a középkor gyógyítói angol földön is végeztek bonyolult koponyaműtéteket.

Bővebben...

Líra, kalendárium...

Babits Mihály: Líra, kalendárium, mese, vers, kabala

1.

Kedvem van írni és még nem tudom mit írok – vonalzott papiros van előttem, valóságos irka, minden vonal egy-egy sín és az egész papiros egy nagy fehér pályaudvar, hova, hova induljak ezeken a síneken? Végtelenül szomorú vagyok, teljesen egyedül, az imént volt nálam egy barátom és soha ennyire nem láttam, hogy nincsenek barátaim, eszembe jutott valaki, akit nagyon szerettem és aki talán mindenki közt legjobban szeretett, mint ahogy a vadászok szeretik legjobban az állatokat – és akihez minden kétségbeesett és szenvedélyes közelség sem tudott közel hozni, előttem az óra, előttem a naptár, az óra estét mond, a naptár decembert, egy év! Egy évvel megint szomorúbbak lettünk!

Bővebben...

Nézzük meg együtt

Nézzük meg együtt - Alsószentiván kegyhelyét

 

Fatimai Szűzanya búcsújáróhelye
Fejér megyében, a székesfehérvári püspökség területén lévő kegyhely

Alsószentiván Fejér megyei település a volt sárbogárdi járásban, a székesfehérvári pöspökség területén. Határában állott a török megszállás alatt elpusztult Zedreg falu, ősi szép Mária templomával. Ezen elpusztult templom alapfalainak faragott kövei 1864-ben még láthatók voltak: Ma már nem

Bővebben...

140 éve halt meg Madách Imre

Madách Imre (Alsósztregova 1823. január 21-1864. október 5. Alsósztregova)
Madách Imre Az egyik legnagyobb magyar drámaíró. Az ember tragédiája megalkotója. Régi nógrádi nemesi családból származott. Tanulmányai befejezése után, 1840-ben visszatér szülőföldjére, Balassagyarmaton megyei aljegyző lesz a liberális gondolkodású Sréter János alispán mellett. A szabadelvű párt szónokaként hamarosan ismertté válik az egész megyében. Miután megnősül, Csesztvén, majd Sztregován él, de megyei tisztségei újra és újra Balassagyarmatra szólítják. A szabadságharc első hónapjaiban katonai főbiztosként tevékenykedik a "székvárosban", s 1861-ben itt mondja el - a megye országgyűlési követeként - Politikai hitvallomás című képviselőjelölti nyilatkozatát.

Bővebben...

Hová tűntek az adományok?

Mi lett a '48-as emlékműre befizetett milliókkal?
Egy fel nem épült emlékmű története. A kudarc hangképes lenyomata. Egy állampolgári ötlet, egy szép és máig vállalható gondolat útja a megvalósulás felé: Magyarországon – 1987. október 6-tól 2004 őszéig. 17 esztendő. És ez év október 6-a előtt: két friss rádióműsor...

Bővebben...

Nézzük meg együtt! - Andocs

Andocs

Mária, az Angyalok Királynéjának búcsújáró helye
Somogy megyében, a volt igali járásban lévő kegyhely, mely a veszprémi püspökség hatáskörébe esik

Bővebben...

Nem olvasó generációk...

Nem olvasó generációk követik egymást

"A magyar lakosság fele funkcionális analfabétának tekinthető, hazánkban hat-nyolc százalékra becsülik a valóban diszlexiás, és csaknem 40 százalékra a hasonló tüneteket produkáló, tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek számát. A KSH adatai szerint 2000-ben naponta nyolc percet töltöttek különböző lapok olvasásával a 15–19 évesek, ez az érték 1987-ben még a duplája volt. Hasonló a helyzet a könyvolvasással: tizenhét évvel ezelőtt naponta 21, 2000-ben csupán 11 percet fordítottak a fiatalok könyvekre. Másfél évtizede tanárok, szülők és kutatók kongatják a vészharangot, hogy nem olvasnak a gyerekek. Csak éppen alig történik valami.

Bővebben...

Szép küldöttség ment Istenhez

Szép küldöttség ment Istenhez — az Úr büntesse meg a hóhéraikat!

A tizenhárom vértanú tábornok utolsó napjai Aradon, százötvenöt évvel ezelőtt

Augusztus 12-éről, 13-ára virradó éjszaka, Világos. A Bohus-kastélyban együtt a magyar tábornoki kar. A szabadságharc sorsa eldőlt: Görgey bejelentette, megegyezett az oroszokkal, hogy leteszi előttük a fegyvert. A hatalmas orosz-osztrák túlerővel szemben nincs értelme a további ellenállásnak.

Bővebben...

120 éves a budapesti Operaház


Forrás: Magyar Rádió

Az Ybl Miklós által tervezett épületben a nyitóelőadáson maga Ferenc József császár is részt vett, ahol meghallgathatta Erkel Ferenc Bánk bánjának első felvonását, a Hunyadi László nyitányát, valamint Richard Wagner Loheringjének első felvonását.

Bővebben...

Szüreti mulatság

(Rendszerint Mihály utáni vasárnapon, mostanában szombaton tartják.)

A szüreti „mérlegelő" játék az áldomás, a hálaadás, a tisztulat, a parttalan jókedv, a Mindenséggel való egyesülés ősi alkalma, az őszi napéjegyenlőség megszentelése. Hálaadó mise után fölvonulást tesznek az ünneplők, a falu minden zegét-zugát bejárja lármás, maskarás csapatuk. A menetben az alkalomra választott bíró és bíróné díszes hintón vonul. A hintó a „mérlegelés"-t idézi meg, s rajta, hátul a hágcsón állva az alkalmi kisbíró a helység minden szerén, szegén tréfás szöveggel adja tudtul az utcára sereglett sokadalomnak az év során elkövetett bűnöket - a tréfa a mocskot is gyűlölködés nélkül böfögi fel, fölszabadít, s oldozást ad.

Bővebben...

Vadvizektől az óceánig

Dr. Supka Magdolna: Vadvizektől az óceánig


Tóth Menyhért rejtőző arca

"A parasztnak is van álma!" "Kétvállra a klasszikusokat!"

"Nem vagyok naiv! Történelmi ember nem lehet naiv"

"Nem festeni mentem oda, hanem illatos füveket szedegetni"

Bővebben...