TAMANA

TAMANA - Kárpát-medencei nevek öt földrészen

Kalemandra küldte be: "

TAMANA - EGY TUDOMÁNY SZÜLETÉSE

 

Mi a Tamana?

Volt egy lápos, mocsaras őrfalu a délvidéki Bácska - megyében. Ez a kis falu a Tamana nevet viselte ősidők óta.  Ez a falu ma már Palánka község délkeleti részét képezi. Az 1980- as évek végén  egy ifjúkorában Amerikába kivándorolt magyar ember visszatért az  Óhazába látogatóba és akkor már mint egyetemi művésztanár, művészettörténész és "Tamana-kutató" utazott le Bácskába, hogy felkutassa az ősi falut.

Palánka községben felkereste a helyi magyar muzeológust, majd egy neves szerb történészt, akikkel leült fejtegetni Tamana őrfalu történetét.

Bővebben...

Az Árpád-ház nem halt ki!

Kevesen tudják, hogy 1858-ban a francia Crouy-Chanel Ágoston herceg árpádházi trónkövetelőként lépett fel a magyar emigáció nagy részének és III. Napóleonnak a támogatásával, Ferenc Józsefhez levelet írt, melyben népszavazást és a magyar ügyekbe való beleszólást követelt.

Bővebben...

Partium Értékmentő Egyesület

Bemutatkozik a Hajdúsági - Partium Értékmentő Egyesület

A XVI.sz.-ban az ország 3 részre szakadásakor néhány kelet-magyarországi vármegye területe kapta összefoglaló névként Partium elnevezést. Gyakran a tiszántúli területek összességét értették rajta.

Bővebben...

Kovács István...

Kovács István: BARANGOLÁSOK A LENGYEL ÁRVÁBAN

A magyar turisták, miután Chy¼nénél átlépik a szlovák-lengyel határt, szinte kivétel nélkül meg sem állnak Krakkóig. Kevesen vannak tudatában annak, hogy még mintegy tizenöt kilométeren át az 1920 elôtti Magyarország legészakibb szegletén, Felsô-Árván (Orawa Górna) vágnak át, s Podwilknél lépik át a történelmi emlékezetben szaggatottan húzódó lengyel-magyar határt.

Bővebben...

Légi felvételek

Légi felvételek a Balatonba torkolló Zaláról

A Balatonszentgyörgynél a tóba torkolló Zala a Balaton legjelentősebb mellékfolyója. A légi felvételeken szépen elválik egymástól a tó vize és a beömlő víz.

Bővebben...

SZASZANIDA EZÜST - A SZKÍTÁK KINCSE?

Kuliffay Hanna: "SZASZANIDA EZÜST" A SZKÍTÁK KINCSE?

buda küldte be: "
Jegyzetek egy washingtoni kiállítás kapcsán
Az alábbi írás az eredeti rövidített változata. A teljes írás letölthető innen.

Érdekes lenne tudni, vajon milyen mértékben ismert akár értelmiségi körökben is Arszakész és Artavaszdész neve? Vagy  ha magas szinten organizált, nagyhírû birodalmakat kellene felsorolni, vajon  hányadikként ugrana be a pártusoké, ha egyáltalán? És ha be is ugrana, hányan tudnánk akár kronológiailag, akár geográfiailag pontosan beilleszteni a világrendbe a nagy Pártus Birodalmat?  Ex Oriente, lux - mondták a régiek. Emlékezteti még valaki is a gyerekeket Európa közepén az ókori keletrõl jövõ fényre?

Bővebben...

II. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona

A gyermek személyiségét az édesanyai eszmény döntően meghatározza. Már az anya szíve alatt átveszi a gyermek az anya minden idegrezdülését, érzelmi állapotát.

Bővebben...

A két világháború közötti Erdély

A két világháború közötti Erdély képekben

2002 óta két óriási bõrönddel járják Balogh Ernõ hatalmas fekete-fehér képei Erdély városait. A XX század nagy erdélyi geográfusának képei Erdély változó tájait és épített környezetét mutatják be. A vándorkiállítás most Csíkszeredába érkezett, ahol a Szakszervezetek Mûvelõdési Házának elõterében láthatók.

Bővebben...

II. Rákóczi Ferenc

270 éve halt meg II. Rákóczi Ferenc

buda küldte be: "

 �Édes néném, hála legyen az Istennek, mi ide érkeztünk ma szerencsésen. Franciaországból pedig 15 septemberisben indultunk meg. A fejedelmünknek, Istennek hála, jó egészsége volna, hogyha a köszvény búcsút akarna tôle venni, de reméljük, hogy itt a török áer elûzi." A II. Rákóczi Ferencet kísérô Mikes Kelemen és a fejedelemhez mindvégig hû bújdosók 1717. október 10-én érkeztek meg Törökországba, viszontagságos útjuk végállomására.

Bővebben...

Pap Gábor: Asztrálmítoszi keretek

Pap Gábor: Asztrálmítoszi keretek - mai sorsok
(I. rész)
(Forrás: Fõnix 1. szám, 1995 december, Debrecen)

Az asztrálmítoszi keretek (zodiákusjegyek, bolygó-"viselkedések" stb. hagyományosan zárt, összefüggõ rendszere) és a magyar népmûvészet világlátási modellje között a lényegi összefüggések feltárása csak a legutóbbi években történt meg, illetve történik átfogóan, valamennyi mûfajágazatra kiterjedõen és teljességre törekvõen. Ezekkel a törekvésekkel párhuzamosan felvetõdött egy olyan kérdés is a szak-, illetve népszerûsítõ publikációkban, hogy vajon az ilyen irányú vizsgálódások során nyert tapasztalatok hasznosíthatók-e, s ha igen, miképpen, a mai vagy éppen a holnapi mûvészetben is - már akár régi népmûvészeti alkotások újrafeldolgozásáról, akár új, önálló, modern hangvételû mûvek létrehozásáról van szó.

Bővebben...