Madách Imre (Alsósztregova 1823. január 21-1864. október 5. Alsósztregova)
Madách Imre Az egyik legnagyobb magyar drámaíró. Az ember tragédiája megalkotója. Régi nógrádi nemesi családból származott. Tanulmányai befejezése után, 1840-ben visszatér szülőföldjére, Balassagyarmaton megyei aljegyző lesz a liberális gondolkodású Sréter János alispán mellett. A szabadelvű párt szónokaként hamarosan ismertté válik az egész megyében. Miután megnősül, Csesztvén, majd Sztregován él, de megyei tisztségei újra és újra Balassagyarmatra szólítják. A szabadságharc első hónapjaiban katonai főbiztosként tevékenykedik a "székvárosban", s 1861-ben itt mondja el - a megye országgyűlési követeként - Politikai hitvallomás című képviselőjelölti nyilatkozatát.Levele édesanyjához
December: Szerda 1841.

Kedves Mamám! A kinevezés, mint írtam, el nem jött ugyan; de azt mondják, hogy többször kell emlékeztetni a főispánt, különben mindent elfelejt; én azonban mégis notariális dolgozatokat kapok Srétertől. A gyűlések végeztével át mentem lakni hozzá, s ő különös szobát adott igen szívesen, minden este el jön s vacsoráig fel s alá járva beszélget. - Az elsô dolgozatomat nagyon megdicsérte, hogy egy kezdő jegyző sem dolgozott oly jól. - A bibliotékája szobámban áll, melynek használatát át engedte. - Jelenleg Nagyon kívül csak Okolicsányi van a patvarián, de most az is hevesi restaurációra ment. Egy órakor ebédelünk kilenckor vacsorálunk. A cselédség egy huszárból egy Szakácsné, szolgáló és mindenesből áll. - Éppen most voltam Szerémiéknél, ahol Bory Pál és felesége volt. Az öreg asszony kétszer hit ebédre, egyszer Sréterrel.

(Összes Mûvei, 1942.)

1844-ben barátaival, Szontágh Pállal és Pulszky Ferenccel epigramma-gyűjteményt hoz létre. A versekben kíméletlen gúnnyal figurázzák ki - magukat sem kímélve - a megyei tisztségviselôket.

Nógrádi Képcsarnok
Részletek

5. Veres Pál másodfőjegyző
Bármit hűn jegyez a toll, mert nincs elve magának;
Méltán vagy te tehát a megye tolla, Veres

11. Madách Imre főbiztos
Most liberális vagy, van nexusod és tudományod,
Oly magasan hordod kis pisze orrod azért.
Várjunk csak kis időt, míg léssz Nógrádban alispán,
Elpárolog elved, s megmarad a magas orr.

12. Szongágh Pál sz. bíró
"Szolgabíránk hanyag!" - ezt panaszolja a szécsényi járás.
A buta! Szontágh Pál vajmi következetes!
Centarlizálni akar, s restségivel azt bizonyítja
Elve szerint, hogy rossz a megye szerkezete.

28. Fráter Pál t. b.
Fráter szól és merre akarja, ragadja hajónkat;
Játszi konyítás közt szór szeme, szája tüzet.
Óvd bőröd, s ne rohanj vaktában utána, hajós nép!
Nézd szeme járását, nem oda vág, hova néz.

34. Lisznyay D. Kálmán t. b.
Szól, tüzel a haladó pártnak szolgálni akarván;
Hogyha igaz, kérjük, szóllana pecsovicsul.

37. Nagy Ferenc t. b.
Tán te nem is bánnád, ha szavunk hallgatna felőled?
Hogyha mellőzhetnők: ami nagy és kitűnő.
Nagy hasu s torku vagy, de mi benned mindenesetre
Legkitűnőbb nagyság: az neved és füleid.

40. Pulszky Ferenc t. b.
Sok tudománnyal bír s kitünik majd mindenik ágban,
Esmerik érdemeit a haza s irodalom.
Ám a tekintetesek keveset gondolnak ezekkel,
Négyszáz kortese csak tiszteletüknek oka.
Éles ugyan nyelved, kár hogy nincs éle szemednek,
Élesb szem, sima nyelv, Pulszky, nem ártna neked.

41. Szent Iványi Anzelm t. b. és kir. kam.
1.
Másnak az érdemjelt mellére szokás vala tűzni,
Mert szép érdemekér a kebel érzete küzd.
Kulcsod hátul lóg, a legérdemesebb tagod ez hát,
Mert kiülé neked azt, mit soha nem nyer eszed.

2.
Hogyha seregleni látod a varjut, már közel a dög,
Választás közelít, hogyha gyűlésre te jössze.

"