Vizi Péter és Vizi Pál -

Pap Gábor: Vizi Péter és Vizi Pál - Egy magyar népmese asztrálmítoszi dimenziói


Mindenekelõtt néhány hasznos tudnivaló.

Jelen tanulmány „A mindenséggel mérd magad!” (A népmûvészet jelrendszerérõl) címû, készülõ könyvünk egyik – reményeink szerint magában is érthetõ – fejezete. Elhelyezkedése az eredeti kézirat egészében szigorúan megszabja, milyen fogalmi apparátust alkalmazhatunk itt tételeink kifejtésére (csakis olyan fogalmakat, illetve módszereket, amelyek az elõzõ fejezetekben már bevezetõdtek), és milyen „kellékek” alkalmazásáról kell egyelõre lemondanunk.

Bővebben...

Miért kell IGENNEL szavazni?

Nagy Magyar télben

Nagy magyar télben picike tüzek,
A lángotokban bízom,
Legyen bár messze pusztán rőzseláng,
Bár bolygófény a síron,
Szent házi tűz, vagy bujdosó zsarátnok:
Boldog vagyok, ha magyar lángot látok.
Nagy magyar télben picike tüzek,
Szikrák, mécsek, lidércek,
Mutassatok bár csontváz halmokat,
Vagy rejtett aranyércet,

Bővebben...

Karmelhegyi Boldogasszony...

Attyapuszta - Karmelhegyi Boldogasszony búcsújáróhelye
Veszprém megyében lévő kegyhely
 Attyát mint lakott helyet régi írások már 1486-ban említik. A törők pusztította el. A kármeliták 1945 és 1950 között remeteséget és lelki gyakorlatos házat építenek. A hívek számára az ideiglenes szalmatetős kápolnát a kezdő kis kolostorral és Attyakerttel együtt 1946. auguszts 11-én, a hívek és a papság nagy részvételével szentelte fel dr. Sárközi Pál bakonybéli apát.

Bővebben...

Tarihi Üngürüsz - A műről II.

Üngürüsz igék üzenete az emelkedő nemzethez egy új kor hajnalán
A műről II.

Kattar szerint a testvérpár édesanyja ANKISZA volt. Sok keresgélés után bukkantam Hugo Radau könyvére, amely végre elvezetett a TÜ legzseniálisabb adatainak megértéséhez. Az AN-KI-SZA ugyanis az a kiindulópont, mely felé a Nimród hagyományt követve eljuthatunk, és ami a "kezdet kezdete' az emberiség történetében. AN-Isten a sumérok első és legrégibb istene, aki magában foglalja a két nemet, aki önmagát teremtette és képes önmagából nemzeni és szülni önmaga képét, fiát, vagyis önnönmagát.

Bővebben...

MAGYAR TÁLTOS BARLANG

Móricz János felfedezése a dél-amerikai, magyarul beszélő indiánokról

 

A Harvard Egyetemnek a Peapody Museum jelentette, hogy a Puebla-ba (Mexikó) kiküldött kutatócsoportjuk, az ott lefolytatott ásatások leletanyagából megállapította, hogy az amerikai ember nem 12-15 000 éve jelent meg Amerikában, hanem több mint negyvenezer éve. Az ásatásoknál emberi csontvázakat, csiszolt kőszerszámokat találtak olyan őslényekkel együtt, amelyek már több mint 40 000 éve kihaltak. Az USA hírügynökségei a hírt világgá röpítették.

Bővebben...

TITOKZATOS MAGYAR NYELV

Kiss Dénes: A “TITOKZATOS” MAGYAR NYELV TÖRVÉNYEI ÉS JÁTÉKAI

Aligha véletlen , hogy azt mondták vagy írták a magyar nyelvről: olyan, mintha a Marsról hozták volna. Amikor a magyarok beszélgetnek, mintha szórakoznának. Ugyanis a szóragozó lehet szórakozó is, a szórakozás pedig szóragozás. Nem csupán játék ez, hanem a magyar nyelv törvénye. Mert a magyar nyelv lényeges tulajdonságait tekintve
                  ELTÉR A VILÁG LEGTÖBB NYELVÉTŐL!

Bővebben...

Ízelítő a Balassi vándorkiállítás...


Ízelítő a Balassi vándorkiállítás képanyagából

 

  

 Báthory István              III. Murád török         Rudolf magyar király és
erdélyi  fejedelem                 szultán                 német-római császár                    
 és lengyel király                                               

Bővebben...

Martonvásár, Brunszvikok

Ritkán esik szó azokról a településekről, amelyek neves személyek, családok életútjával kapcsolódnak össze. A Szent László-völgy metszéspontjában lévő, Budapest és Székesfehérvár között félúton fekvő Martonvásár a ritkán emlegetett helységek egyike. A martonvásári Brunszvikok angolkertje, ma egyike leglátogatottabb kastélyparkjainknak.

Bővebben...

Mi volt 1956?

MI VOLT 1956

(Adorján András - Kocsis L. Mihály)

Mi volt 1956, barátom? Múlt, ami elmúlt?

Bővebben...

Ha összeomlott Magyarország...

Ha összeomlott Magyarország, vigasztalással érkezett Erdély

A polihisztor Kós Károly

Aki erdélyi volt, és az is maradt * Isten különös ajándékai
 
Másszorvoltak
„Hajlékot Istennek, hajlékot embernek Kőből, cserefából raktál a léleknek…”Bővebben...

Csodás helyek: a tari sztupa

Bizonyára nagyon sokan még csak nem is sejtik, hogy anélkül, hogy a messzi Indiába vagy Tibetbe utaznánk, e távoli helyek varázsát megtapasztalhatjuk itthon is.

Bővebben...