BARANTA (BÖLLÖN)

ImageA harcművészetek kialakulásáig egészen az emberi társadalmak szerveződésének kezdetéig vissza kell tekintenünk. Már ekkor kialakulnak harcoló rendek, amelyeknek a legfontosabb feladata a harcra történő felkészülés, a tapasztalatok gyűjtése, továbbadása, kiképzési- és felkészítési formák létrehozása volt.

Bővebben...

Nem az ufók műve...

Nem az ufók műve - Repülőről látható óriási ábrákra bukkantak Peruban
Perui régészek repülőgépről fedeztek fel ötven gigantikus alakot, amelyeket valószínűleg 2100 éve véstek a dél-amerikai hegyek, dombok oldalába, s amelyek eddig teljesen rejtve maradtak a kutatók előtt.
A hatalmas figurák egy 145 négyzetkilométeres területet fednek le, méghozzá egy Palpa nevű dél-perui település közelében – minderről egy helyi lap, az El Comercio számolt be. A gigantikus rajzok emberi alakokat, madarakat, majmokat és macskákat ábrázolnak.

Bővebben...

Beszélgetés Dr. Hargitay Andrással

Beszélgetés Dr. Hargitay Andrással, az Ember Fia Alapítvány elnökével

- Mi késztette arra, hogy Szent Korona szertartásokat és a hozzá kapcsolódó fogadalomtételeket szervezze?

- Bizonyos idő után az ember elkezd gondolkodni, hogy mi végre van a világon. Úgy éreztem amikor versenyeken elindultam, hogy nemcsak saját magamat, hanem a hazámat is képviselem. Amikor egyedül álltam a rajtkövön, határozottan éreztem hogy az egész ország velem van. És határtalanul jó érzés volt hallgatni a magyar himnuszt és látni a magyar zászlót ahogy az első helyen kúszik föl az árboc tetejére. Egy bizonyos idő után - amikor a versenyzést abba kellett hagynom, mert kiöregedtem -, kezembe került Pap Gábor : Angyali Korona Szent Csillag című írása. Ez ragadott meg. A szertartás célja a teremtői rendhez való igazodás és hitünk szerint ebbe beletartozik a Kárpát-medence egysége is. Az Ember Fia Alapítvány azért jött létre, hogy a Szent Korona szertartásokat és a hozzá kapcsolódó fogadalomtételeket szervezze, segítse az egész ország területén.

Bővebben...

Szerves műveltség és művészet

Írta: Turok Margit

Ahhoz, hogy megértsük őseink gondolkodásmódját és ezáltal saját hagyományainkat, szükségünk lesz intuitív képességeink mozgósítására és egy fontos probléma tisztázására. Ez utóbbi a metafizikai (szellemi), valamint a szerves hagyomány közötti különbség, ugyanis e kettőt rendre elkülöníti, sőt figyelmen kívül hagyja a tudományos kutatás, holott ennek a kettőnek az egysége jellemezte őseink gondolkodását.

Bővebben...

Boldogasszony

Írta: Molnár V. József

Népünk hitében a Fény a teremtõ erõ és a Törvény a világban. Keletnek fordulva ezért köszöntötték a régiek a Napot, s köszöntik ma is imával minden reggelen a gyimesi csángók:
„Köszöntelek téged, Istennek szent igéje,
Istennek szent rendelése,
Fényes világ,
Ki a fényes világot megfényesítetted,
Édes áldott Napom,
Adj szerencsés mai napot,
Boldog munkálatot, értelmes eszet, okosságot,
És minden jóra menendõséget...”

Bővebben...

Nincsen uráli finn-ugor nyelvcsalád!

Holland nyelvészek elfogadták, hogy nincsen uráli/finn-ugor nyelvcsalád.
Angela Marcantonio professzor sikeres elõadása az Amszterdami Egyetemen.
2004. november 12-én Angela Marcantonio professzor a Római "La Sapienza" Egyetem tanára az Amszterdami Egyetem Nyelvtudományi Intézetében vendégelõadást tartott.

Bővebben...

Bulcsú vezér megpörgeti...

Írta: Kovács József

avagy
Miként vált Góg és Magóg népe igaz kereszténnyé?

„Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász.”
„Khús (Khám fia) nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön.
Ez hatalmas vadász vala az Úr elõtt, azért mondják: Hatalmas vadász az Úr elõtt, mint Nimród.”
/Mózes I. könyve: 10./

Bővebben...

Ragyogj békében Wass Albert!

Rokonszenv a fénnyel – válaszok Wass Albertet ért rágalmakra” – címen 2005. február 16-án nagy érdeklõdés mellett, a Kráter Műhely Egyesület Könyvesházában nyilvános sajtótájékoztatón válaszoltak az Egyesület vendégei a Wass Albertet ért támadásokra.

Zsögödi Nagy Imre: Wass Albert az Íróarcképek-sorozatból

Bővebben...

Van nekem egy kisvilágom...

Írta: Harangozó Imre

Egy arad megyei magyar sziget eszmélése és reményei

Jó harminc éve, egyszer egy hosszú nyári estén, Újkígyóson a Templom utca-darabvégben kinn ültek az asszonyok az utcán. Sok minden szóba került, mint gyermek tátott szájjal hallgattam õket. Arra terelõdött a szó, hogy vagy száz éve mennyi kígyósi ment el Arad megyébe telepesnek.

Bővebben...

Ki is az igazi a betyár?

Vukics Ferenc: Miért "betyáros" a Baranta, avagy ki is az igazi a betyár?

(Részlet Vukics Ferenc: A magyar harcművészet története/ Betyárok és pásztorok tudása c. fejezetéből. (Baranta Könyve))

A jogfosztottak

A Baranta történetében egy fontos és érdekes fejezete a magyar betyárság léte, mitológiai szerepe, csoportalkotási folyamata, belső szerkezete és harci tudása.

Bővebben...