Az ismeretlen Fekete István

Fekete István.jpg (11826 bytes)

Földi maradványai 2004. augusztus 14-től - kívánsága szerint - a szülőfalu, Gölle temetőjében pihennek.

Bár Fekete István művei több mint nyolcmillió példányban jelentek meg Magyarországon, és több regénye szerepel az iskolai kötelező és ajánlott irodalmi listán, de életéről vajmi keveset hallanak az iskolások. Chicagóban élő fia nemrégiben megjelentette eddig kiadatlan naplóját és levelezését, s ezzel ismét egy kis figyelem irányult a neves íróra.


Bővebben...

Csattogó kos

Újjáépítik Mátyás király esztergomi vízgépét

Mátyás király idejében az esztergomi várban az egész művelt világban egyedülálló technikai csoda, egy hat atmoszféra nyomású vízgép látta el meleg vízzel az érseki palota „fürdőkamaráit”.
Az egykori masinéria – hála néhány lokálpatrióta, tudós és üzletember összefogásának – talán még az idén újra felépülhet, s a múltba veszett tudás inspirációt nyújthat a jelen környezeti gondjainak orvosláshoz is.

Bővebben...

138 éve halt meg Czuczor Gergely

Czuczor Gergely (27676 bytes)1866 Szeptember 9. (138 éve történt)

Meghalt Czuczor Gergely költő és nyelvész, bencés tanár, akadémikus.

CZUCZOR GERGELY

(1800-1866)

A nemesi Magyarországon még a polgári törekvésű írók közt is ritkaság volt a polgári származású, de annál is ritkább az olyan, aki jobbágy-paraszti otthonból indult.

Bővebben...

Angyali korona, szent csillag V.

Pap Gábor: Angyali korona, szent csillag V.

Az utolsó olyan kérdés, amelynek részletes taglalása talán belefér még beszélgetésünk kereteibe, az a datálás kérdése: mikorra tennénk a magyar Szent Korona készülését? Hát erre a mai hivatalos kutatási vonal nagyon egyszerű választ tud javasolni. Az alsó korona-részt Dukász Mihályhoz köti, figyelmen kívül hagyva, hogy ez a kép másodlagos a Koronán. Kritika nélkül elfogadja azt a laikus személy által - hiszen egy orvos, azaz " amatőr koronakutató" által - megfogalmazott tételt, hogy akiket ábrázolnak a Koronán, azok feltétlenül egyszerre, egy időben uralkodtak. 200 év óta hurcolja magával ezt a batyut a művészettörténet-kutatás! Hát erre, mondanom sem kell, semmi bizonyíték nincs...

Bővebben...

A magyar nép őstörténete

Kiszely István: A magyar nép őstörténete

Egy népet (etnikumot) testi jegyei, szellemi- és tárgyi kultúrája valamint nyelve határozza meg. Legmaradandóbbak biológiai-élettani jegyei, legváltozékonyabb nyelve - ezt esetenként "cserélheti" is. Ha egy nép eredetét keressük, úgy járunk el, hogy kutatásainkban térben és időben addig megyünk el, ameddig olyan testalkatú, élettani tulajdonságú, zene- és táncvilágú, hitvilágú, mesevilágú, költészetvilágú, írásbeliségű, néprajzi motívumvilágú, ételkultúrájú, növény- és állatvilágú, esetleg olyan vagy hasonló nyelvű népet nem találunk a múltban vagy a jelenben, ahonnan őseinket származtatni tudjuk.

Bővebben...

Magyarország Bódhiszatvája


Magyarország Bódhiszatvája, Kőrösi Csoma Sándor

"nincs még egy nemzet akinek annyi felfedeznivalója lenne az indiai kultúrában és tudásban, mint nekünk magyaroknak." – Kőrösi Csoma Sándor

Bővebben...

100 éve született Bálint Sándor

A legszögedibb szegedi professzor: Bálint Sándor (1904-1980)

A szegedi egyetem nemzetközi hírû néprajztudósa azoknak a rendkívül szegény sorsú, ám nagy tehetséggel és szorgalommal megáldott parasztgyerekek egyike volt, akik a század elsõ évtizedeiben egyházi segítséggel eljutottak a tudomány legmagasabb csúcsaira.

Bővebben...

Élő történelemóra

Élő történelemóra az ezeréves határnál


Erdélynek nevezett vírussal szeretne „megfertőzni” minél több magyarországit az, akit a gyimesi vendégfogadók legjobb történészeként és a történelem szakos tanárok legjobb vendégfogadósaként tartanak számon. Deáky András, aki a 90-es években a bákói hatóságokkal vívott hosszas csata után elérte, hogy a moldvai megyéhez csatolt Gyimesbükkön anyanyelven folyik az oktatás, nyugdíjba vonulása után a turizmusnak szentelte magát.

Bővebben...

Őshonosak vagyunk a....

Badiny Jós Ferenc: Őshonosak vagyunk a Kárpát-medencében

Nagyon érdekes eset történt velem, mikor a Sorbonnen volt az orientalista kelet nyelveknek a világkongresszusa, akkor én falitáblákra írtam a Tihanyi Apátság alapítólevelét. Azt mondtam, hogy kérem, engedjék meg, hogy mielőtt elkezdem az előadásomat, bemutatok maguknak néhány mondatot. Hát ott volt a világ összes sumerológusa. És mikor bemutattuk, akkor én láttam, hogy az előttem ülő sumerológus német, az nézi, leírja és mindjárt utána írja, hogy mit jelent az nála németül. A francia ugyanaz És mikor az ötödik táblánál voltam, én úgy mutattam be ezeket, például ott voltak a zsidó sumerológusok. Az egyik odakiabál nekem, mit akar maga ezekkel a sumér szövegekkel? Erre azt mondtam neki, hát én nagyon köszönöm, hogy ezt maga sumérnak ismeri fel, mert idáig azt hittem, hogy ez magyar.

Bővebben...