A Magyarok Világszövetségének Elnöksége nyilatkozatot fogadott el a II. Világháborút lezáró párizsi béke aláírásának 60. évfordulóján. A „Mint kígyó sziszegett az egész mezőny” cím alatt közzétett nyilatkozat két fontos megállapításra jut.

Első ízben kimondja, hogy a Magyarországgal megkötött párizsi béke nem békeszerződés volt, hanem diktátum, ugyanúgy békediktátum, mint a trianoni.

Másodsorban bizonyítja, hogy következményei súlyosabbak voltak a magyar nemzet számára, mint a trianoni békéé. Ha másért nem, azért bizonyosan, mert a trianoni békét, rabló volta miatt, sohasem cikkelyezte be (ratifikálta) sem a Szovjetunió, sem az Amerikai Egyesült Államok.

Nézzük, milyen is volt a trianoni béke, amelynél a párizsi még jobban sújtotta a magyarságot?

Dr. Galla János, a Trianon Társaság alapító tagja közlésében sajtószolgálatunk alább közzé teszi ismert korabeli politikusok nyilatkozatainak gyűjteményét.

TRIANON – 1920. június 4.

„...Pasics, Masarik, Benes és Bratianu, de különösen Wilson és Clemenceau olyan játékot játszottak, amely egykor a világtörténelem szégyene lesz!” (Pozzi – francia szakértő a trianoni tárgyaláson)

„Trianonban útonállók, gyilkosok diktálták a békét.” (Lenin)

„Ami Trianonban történt, az mocskos dolog volt.” (Mitterand – francia államfő)

„Romániát, Csehszlovákiát, és Jugoszláviát kivéve, egész Európa kezdi belátni a trianoni egyezmény igazságtalanságait. Legfőbb ideje volna már Magyarország sorsát bölcsen és békésen elintézni.” (Lord Newton – a Lordok Házának tagja, Anglia)

„Engem mindig az döbbentett meg, hogy vajon milyen befolyás következtében részesült ilyen kegyetlen elbánásban az az egyetlen fél, amely nem volt felelős a világháborúért. Talán egykor napfényre kerül az igazság.” (Lord Sydemann – a Lordok Házának tagja, Anglia)

„Nem kételkedem benne, hogy eljön az alkalmas pillanat a békeszerződés revíziójára.” (A. Pearce Higgins – egyetemi tanár, Cambridge)

„Erélyes híve vagyok minden olyan lépésnek, amely felszabadítja Magyarországot annak az igazságtalanságnak elviselhetetlen terhe alól, amely alatt sínylődik.” (Edgar Wallace – író)

„A háború utáni helyzet károsabb Magyarországra magánál a háborúnál. Hogy ezt jóvá kell tenni, az kétségtelen.” (Conti – egyetemi tanár, Olaszország)

„A művelt Nyugatnak nem szabad ilyen határokat megtűrnie.” (Louis Duval Arnoud – párizsi képviselő)

„A trianoni béke, amelyet tudatlan, sőt talán rosszindulatú politikusok csináltak, valósággal szégyen ránk nézve. Igazságtalan és képtelen intézkedéseket tartalmaz. Magyarország története századokon át telve van dicsőséggel s tudjuk, hogy védőbástyája volt a kereszténységnek a törökök ellen és ezért megérdemelte volna, hogy ne csonkítsák meg. Ezt a békeszerződést meg kell és meg is fogják változtatni.” (Cherfis – tábornok, író, Franciaország)

Budapest, 2007. február 21.

MVSZ Sajtószolgálat