2007. 07. 07 Saga (Kazakisztán)

2007 július 4-től 8-ig kerül megrendezésre a kazakisztáni Madjar törzs első (xx. századi) nagygyűlése (Kurultay) amely egyben találkozó a magyarországi magyarok küldötteivel is és ezzel a két nép ”újra egymásra találásának” az ünnepe is lehet.

A baskírok, a kazáni tatárok, a közép-ázsiai karakalpakok, a kaukázusi balkárok, krími tatárok eredethagyományai a mai napig szívósan őrzik, hogy egyes nemzetségeik szoros kapcsolatban állnak a magyarsággal.

Ezen mondák sok hasonlatosságot mutatnak a legrégibb magyar mondakinccsel. Közös elemük, hogy mindannyian megemlítik, hogy valamikor régen a nyugatra költözött "majarok", "madjarok" vagy "madijarok" népének baskír földön maradt törzseitől származnak. Több török népcsoport, mint például az özbegek, a kirgizek, a türkmenek, az anatóliai törökök stb. a magyarokat testvéreiknek tartják, illetőleg legközelebbi rokonaik közé számítják.

A kazak törzsek egy része nemcsak a magyarországi kunoknak, hanem a magyarságnak is közeli rokonai. A mai Kazak Köztársaság és Üzbekisztán történelmi elõdjeinek számító kazak és üzbég kánságokat 92 törzs alapította a XV-XVI. században. Ezek egyike a középkori krónikák feljegyzései szerint a magyar törzs volt.

Előzmények

Kazakisztán Kosztanaj- megyéjében (Zsangeldi járás) a Szarikopa tó vidékén él egy Madjar (ejtsd: magyar) nevű törzs. Amely a nagy kazak törzsi szerveződésen belül a Középső Horda tagja (Orta Zsuz) és azon belül az Argün törzzsel alkot törzsszövetséget. A törzs tagjai magukat madjarként határozzák meg (a kazakságon belül). Emlékhelyeik feliratain, temetői sírköveiken mindenhol jelzik a madijar törzshöz való tartozást.

A magyarországi tudományos élet csak az 1960-as évek derekán szerzett tudomást róluk, Szeitbek Nurhanov híres kazak nyelvész jóvoltából. 1966-ban Tóth Tibor magyar antropológus néhány napra ellátogathatott a területre (Torgaj-vidék) és antropológiai vizsgálatokat is végzett. A későbbiekben azonban már nem engedték vissza a területre (amely az akkori Szovjetunión belül is egy zárt terület volt) és tudományos munkájában, még idehaza sem foglalkozhatott érdemben a madjar törzs problematikájával. A szovjet politika a továbbiakban elhárított minden további magyar kísérletet amely a madjar törzs vizsgálatára vagy meglátogatására irányult. Az új alkalom csak Kazakisztán függetlenségének visszaállítása után érkezett el. 2001-ben Benkő Mihály keletkutató és Babakumar Khinayat kazak etnográfus néhány napra ellátogattak a Madjar törzs néhány településére és ott fotókat készítettek valamint legendákat gyűjtöttek.

Tudományos vizsgálatokat is végző részletes kutatóútra csak 2006 szeptemberében került sor. Bíró András Zsolt magyar antropológus vezetésével, Répássy Miklós közreműködésével (összesen 5 fős kazak-magyar kutatócsoport) egy több mint egyhónapos tudományos expedíció keretében járta be a területet. Az expedíció feltérképezte és meglátogatta a madjar törzs által lakott ”magterület” minden települését és egy hónapot töltött a törzs tagjaival együttlakva. A munkacsoport minden elérhető madjar személyen elvégezte a klasszikus antropológiai vizsgálatokat és méréseket valamint a törzs minden férfi tagjától genetikai mintát is vett későbbi genetikai vizsgálatokhoz ( Y-kromoszóma vizsgálat).

Az előzetes információkkal ellentétben már az expedíció megérkezésekor különleges szimpátiával és meleg vendégszeretettel fogadták a helyiek az expedíció tagjait. Ez a családias fogadtatás elsősorban magyarságunk révén járt nekünk. A későbbiekben ez a szimpátia sok esetben mély barátsággá szövődött. Bíró András Zsoltot az a megtiszteltetés érte, hogy a törzsi tanács tiszteletbeli tagjának választották

Az expedíció hazatérése után is folyamatos maradt a kapcsolat a törzs vezetőivel (levelezés) valamint a különböző (néha igen messzi) települések madjar vezetői is napi kapcsolatban maradtak egymással és ez elindított egy szervezési folyamatot. 2006 novemberében BíróAndrás kutató és Répássy Miklós Kazakisztánban élő magyar üzletember meghívására néhány, madjar törzsi vezető Almaty-ba látogatott, ahol néhány nap alatt együtt elhatározták megszervezik a madjar törzs nagy találkozóját. . .

A szervezőség

A törzsi vezetők által elindított szervezéséhez hamarosan csatlakoztak a már Almaty-ban élő madjarok prominensebb személyiségei is. 2007 januárjában létrehozták a Madjar törzsi alapítványt. A rendezvénynek kazak oldalról ma már számos támogatója van. Közöttük több üzletember, politikus és néhány kazak cég és vállalat is. A program területi főszervezője a Zsangeldi járás elektromos vállalatának vezérigazgatója: Kurmangazi Sokpituli úr. Az Almaty szervezet vezetője Aybek Nakipov úr, üzletember aki az Almaty megye regionális igazgatóságának tagja. Jelenleg folynak a tárgyalások a rendezvény állami szintű támogatásáról. A Magyar Köztársaság Kazakisztáni Nagykövete szintén támogatója a rendezvénynek. Magyarországi szervezők: Bíró András Zsolt, Répássy Miklós és a Baranta Hagyományos Magyar Harcművészetek Szövetsége. Támogatók Magyarországról a Magyarok Világszövetsége, Baranta Hagyományos Harcművészetek Szövetsége, a Hungaro-Kábel , a Hungar-Mentor Kft, a Barsz Magyar- Kazak alapítvány.


Tervezett program

2007 július 4-8-án, Saga településen (Szariözön- folyó mentén) a Madjar törzsi terület központjában lesz megrendezve a törzsi találkozó, ahol 20-22 jurta lesz felállítva (a résztvevők és a díszvendégek szállásai).

A jurták közötti tágas téren lesz egy szabadtéri színpad felállítva az előadások, táncos és zenei programok részére. A jurta telep mögötti részen lesznek a sport és a harci bemutatók céljára kialakított területek. A nappali órákban vásár és kiállítás van tervezve a jurta telep oldalában.

Célunk a hagyományos kazak és magyar kultúra, valamint általánosságban a nomád kultúrák bemutatása. Tervezzük a hagyományos népi tárgyak kiállítását. A színpadon fognak zajlani az üdvözlő beszédek, előadások, és esténként a táncbemutatók. A kazak programok mellett be szeretnénk mutatni a hagyományos magyar néptáncok némelyikét, amelyhez egy 4-5 fős néptánc együttest szeretnénk kiutaztatni. A hagyományos nomád-magyar harcmodor bemutatásához egy 8 fős baranta csapatot szeretnénk meghívni, akik minden nap tartanának látványos harci bemutatókat. A sportrendezvények központjában a kazak lovasviadalok állnak valamint a hagyományos kazak birkózó verseny (Küresz).

Esténként előadás sorozat lesz a kazak népi életről és a kazak nomád hagyományokról. Vetítéses előadás sorozatot tartunk a magyarok eredetéről, vándorlásáról és az ősmagyarság hiedelemvilágáról, szokásairól. Információs előadásokat tartunk a modern Kazakisztán és az Európai Unió valamint Magyarország kapcsolatáról és a lehetőségek kölcsönös kiaknázásáról.

A rendezvény fő célja hogy a hatalmas Kazakisztán területén szétszóródott madjar törzsbelieket összegyűjtse néhány napra, és érdekes, színvonalas és vidám programok révén maradandó élményt nyújtson nekik. A rendezvény a történelem, a hagyomány és a nemzeti kultúra iránti tisztelet és érdeklődés jegyében folyik amely révén reméljük minden résztvevő megerősödik hitében és jövőben szorosabb összefogásra ösztönzi a közösségeket.

Nagy és megható ünnepe lesz ez a ”két” nép találkozásának és közös emlékezésének amelyet a médiák révén is szeretnénk megörökíteni. A szemmélyes kontaktusok és a bemutatók révén új távlata nyílik meg a két ország kapcsolatának és páratlan lehetőségeket teremthet a közös sikeres jövő kiépítésében.

A Baranta Hagyományos Magyar Harcművészetek Szövetségének szervezésében egy 8 fős küldöttség képviseli majd hazánkat a kurultajon és az azt követő sport- és kulturális eseményeken. A közös hagyományok jegyében zajló rendezvény magyarországi résztvevői a magyar tánc, zene, népi mesterségek mellett a hagyományos magyar harci testkultúrát is bemutatják torgaji rokonaiknak.

A hagyományos magyar övbirkózásban, harci íjászatban, fegyveres vívásban, ostorhasználatban, harci táncokban, lovas harci játékokban, lovasíjászatban, néptáncban stb. jártas magyar fiatalok július elsején indulnak az új fővárosba Asztanába (Астана), ahonnan még mintegy 900 kilométeres sztyeppei és sivatagi út vezet a madjarok közé.

Az utazásról útifilm is készül. Keressük a megfelelő médiafelület biztosító, együttműködő médiákat, forgatócsoportokat valamint olyan támogatókat, akik segítségünkre lehetnek a hiányzó mintegy kétmillió forint előteremtésében.

Elérhetőség:

Bíró András Zsolt Vukics Ferenc

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

06-30-3099-545 06-20-341-2778

Alapadatok:

-Repülőjegy: 206 000 Ft/fő

-Vízum: 14 000 Ft/fő

-Szárazföldi út: 80 000 Ft/fő

  • Szállás: vendéglátók biztosítják
  • Étkezés: vendéglátók biztosítják


  • Felszerelést szállító konténer: 7 000 Euro
  • A forgatócsoport tagjainak az útiköltséget maguknak kell állni.