Nagy Magyar télben

Nagy magyar télben picike tüzek,
A lángotokban bízom,
Legyen bár messze pusztán rőzseláng,
Bár bolygófény a síron,
Szent házi tűz, vagy bujdosó zsarátnok:
Boldog vagyok, ha magyar lángot látok.
Nagy magyar télben picike tüzek,
Szikrák, mécsek, lidércek,
Mutassatok bár csontváz halmokat,
Vagy rejtett aranyércet,


Csak égjetek, csak melegítsetek ma,
Soh'se volt ily szükség a lángotokra!
Nagy magyar télben picike tüzek,
Jaj, be szétszórva égtek,
Királyhágón, Kárpáton, mindenütt!
De mondok egyet néktek,
Szelíd fények és szilaj vándorlángok:
Mit gondoltok: ha összefogóznátok!
Nagy magyar télben picike tüzek,
Soh'se volt olyan máglya,
Mintha most ez a sok-sok titkos láng
Összefogna egy láncba......!
Az égig, a csillagos égig érne,
És minden idegen rongy benne égne!

1919. február

Reményik Sándor

 
 
Csonkaországi magyar testvéreink!

Közeledik a népszavazás, amelynek sikere esetén az Országgyűlésnek törvényt kell alkotnia a kedvezményes honosításról, népszerű nevén a kettős állampolgárság lehetőségének megadásáról a Magyarország mai határain kívül rekedt magyarok számára. Éljetek a kivívott lehetőséggel, vegyetek részt a népszavazáson, és mondjatok IGENT az összetartozásra!


1. IGEN, mert minden magyar ember a magyar nemzet része. Mert a magyar néphez, a magyar nemzethez tartozás nem ütközik a más országban való élettel.
2. IGEN, mert hazánknak - mint minden országnak - is joga, hogy megadja az állampolgárságot azoknak, akiket megillet és akik ezt kérik. Az olaszokhoz, portugálokhoz, zsidókhoz és más népekhez hasonlóan nekünk is jogunk van az összetartozáshoz és ennek törvénybefoglalásához.
3. IGEN, mert a kettős állampolgárság az Európai Unió korábbi 15 országa közül 11-ben már gyakorlat. Kicsik és nagyok sikeresen alkalmazzák, írek, spanyolok, görögök. A kettős állampolgárság előnyeit már Románia, Szlovákia, Horvátország is megadta övéinek, előttünk járnak.
4. IGEN, mert alkotmányba foglalt feladatunk törődni a több millió határon túli magyarral, akiket a nemzetközi nagyhatalmi politika 84 éve erőszakkal elválasztott tőlünk. IGEN szavazatunkkal enyhítünk e külhoni magyarok kisebbségi sorsán. Az elszakított magyarok, városaik, falvaik egykor nem dönthettek arról, hogy hová akarnak tartozni: Magyarországhoz, vagy a rájuk erőszakolt hódítókhoz. Állampolgárságukról sem dönthettek.
5. Az Ön IGEN szavazata nem üres cselekedet. Sok ezer hazai családnak van határon túli rokona, barátja. IGEN szavazatunk létfontosságú segítséget ad külhoni magyar testvéreinknek az anyaországgal való zökkenőmentes kapcsolattartásra, szabad beutazásra, és sok család normális életére. Bontsuk le a vasfüggönyt magyar és magyar között!
6. IGEN szavazata a határok légiesítése: 2,5 millió magyar ember elzártságát oldja fel. IGEN szavazatával Ön történelmet ír, elősegíti a magyar nép élhető, szabad életét. Gyarapodásunk közös haszon.
7. IGEN szavazatunkkal közjogi védelmet teremthetünk a hátrányos helyzetben élő külhoni magyarok számára. A magyar állampolgárság természetes birtoklása erőt ad a kisebbségi sorsba született magyaroknak, hogy a nehézségek ellenére a szülőföldjükön építsék tovább életüket.
8. IGEN, mert elszakított testvéreink szülőföldje a mienk is, múltunk és jövőnk közös része: hiszen egy ország voltunk ezer évig. Közös hazánkért, magyar kultúránk megtartásáért a harmadik évezredre a külhoni magyarok szülei, nagyszülei, ősei éppannyit küszködtek, mint mi.
9. IGEN, mert a szomszéd államokban továbbra is menteni kell a magyar értéket, őrizni kell a magyar hagyományt, megtartani a magyar nyelvet. Azokban a ma szomszéd államokban, ahonnan szintén világraszóló magyar tehetségek származtak, öregbítve a magyarság közös hírnevét.
10. IGEN szavazatával javít a határokon átnyúló magyar vállalkozások esélyein. Ez az Ön érdeke is, mindannyiunk közös haszna. Jövőnk biztosabb lábakon áll, ha több millió külföldi magyarral gyarapodunk. Szavazzunk IGENNEL, hogy ha rokonlátogatóba utazunk, még sok-sok évig hazamehessünk.

MIÉRT: A kedvezményes honosítas nem befolyásolja a kivándorlást


 

Sajnálattal értesültünk arról, hogy a magyarországi kormánypártok a december 5-i népszavazáson, a határon túli magyarok kedvezményes honosításának elutasítására hívták fel szavazóikat. Elhamarkodott lépésnek tartjuk ezt a negatív állásfoglalást, mert kialakítását nem előzte meg érdemi magyar-magyar párbeszéd. A kedvezmenyes honositas érdemben nem befolyásolja a kivándorlást, elutasítása viszont lelki traumát okoz a határon túli magyar közösségekben, és fokozza az elszakítottság érzését.
A kivándorlás elsősorban a fiatalokat érinti, és hosszú távon csak gazdasági, szociális eszközökkel szorítható vissza. Ezért a Magyar Kormány támogatásával olyan szakmai programok megvalósítását tartjuk szükségesnek, melyek a határon túli magyar fiatalok életesélyeinek, szülőföldön való boldogulásának a lehetőségeit bővítik. A MIÉRT és a magyar kormányszervek között e téren gyümölcsöző együttműködés bontakozott ki az utóbbi években. Ezt bizonyítja az általunk kezdeményezett határon túli fiatal vállalkozókat, valamint a csíki falvak informatikai fejlesztéseit támogató programok sikeressége is. Ezen az úton haladva érhető el a határon túli magyar közösségek megerősítése, szülőföldön való boldogulása.
A kettős állampolgárság kérdésében döntő népszavazásig már csak néhány hét van hátra. Ennek ellenére, a kérdéskör összetettségére, érzelmi telítettségére való tekintettel, a politikai döntéshozóknak folytatni kell a párbeszédet. Ezt kell tenniük a Kárpát-medencei magyar fiatalok érdekeit képviselő szervezeteknek is. Ezért külön felhívjuk a magyarországi parlamenti párok ifjúsági szervezeteinek vezető testületeit, hogy az álláspontok közelítése érdekében folytassanak konzultációt a MIÉRT-el, az erdélyi magyar fiatalok véleményének megismerése céljából.

Csíkszereda, 2004. november 8.


Borboly Csaba
MIÉRT elnök

"