Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete

Baráth Tibor „A magyar népek őstörténete” című munkája összefoglaló mű a magyar népek egyiptomi, mezopotámiai és Kárpát-medencei tartózkodásairól, írásos nyelvi és egyéb kulturális emlékeiről. Baráth Tibor (1906-1992) történelem szakos tanár, történész. Fő kutatási területe az un. sumer-magyar rokonság alapján álló magyar őstörténet tanulmányozása. Magyar, francia és angol nyelven 15 könyvet jelentetett meg, melyek nagyobbrészt Magyarország történetével foglalkoznak.

A kőkor élő nyelve

A könyv vezérmondata: „ A kőkor szava kép”. Az ősi időkben ugyanis mindent látványa alapján neveztek meg. A szerző e távoli kőkori nyelvnek azokat az egyedülálló szellemi tulajdonságait mutatja be, melyek ma is gondolkodásunk alapjait alkotják.

A csíksomlyói Salvator-kápolna titka

Németh Zsolt: Fénytemplom a Kis-Somlyón – a csíksomlyói Salvator-kápolna titka című könyvének bemutatóját 2012. május 22-én 17 óra 30 perces kezdettel a Szabó Dezső Katakombaszínházban (Budapest, V. Szabadság tér 2.) tartják meg.
Bevezetőt mond: Papp Lajos professzor, az orvostudományok doktora
Laudáció: Grandpierre Atilla csillagász, a fizika tudomány kandidátusa

Eredeti magyar nyelvtan

A magyar gyerekek és tanáraik zömmel utálják a magyar nyelvtant, mert nem találkozik nyelvérzékükkel. Különösen azért, mert nem a mi toldalékoló nyelvünkre szabatott. Pedig a Magyar Nyelv szótára - szerzőik után: a Czuczor-Fogarasi, (1862-1874) - páratlan pontossággal leírta nyelvünk működését, ám a finnugor származás kizárólagos kérdéssé tételével a tudományosság teréről leszoríttatott.

Az Eredeti magyar nyelvtan a Czuczor-Fogarasi szótár alapján mutatja be a magyar nyelv lényegét a hangok jelentéshajlamától, a gyökökön és a toldalékokon át a mondatokig, nyelvünk észjárásáig. Mindezt számos példa, játékos föladat, olvasmány, kép teszi elevenné.

A könyv szerzője Czakó Gábor Csaba (Decs, 1942. szeptember 14. – ) Kossuth-díjas író, publicista, képzőművész, a magyar katolikus újságíróképzés megszervezője. Dolgozott Antall József miniszterelnök tanácsadó testületében. A Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának tagja (2007).

Új kiadvány köszönti a 82 éves Molnár V. Józsefet

Levelek az élőfáról 2012. Évkönyv Molnár V. József 82. születésnapjára címmel az élő, szerves műveltség kiemelkedő tanítója előtt tisztelgő új kötet jelent meg. A szerkesztő, Németh Zsolt szándéka szerint ezzel a kiadvánnyal egy évkönyv-sorozat veszi kezdetét, ami mindig az ünnepelt születésnapján látna napvilágot. Az évkönyvben olyan tématerületeket érintő tanulmányok kapnának helyet, amelyekkel Molnár V. József maga is foglalkozott: a Szent Korona, képírás olvasása, s ennek külön nagy fejezeteként a gyermekrajzoké, a magyar népi műveltség, az esztendőkör szokásrendszere, az emberélet szentsége, a Kárpát-medence körtemplomai. Ebbe a kötetbe három ilyen írás került: Takács Györgyé a csángók angyalokhoz kötődő hitvilágáról, Jobbágyi Zsolté a Képes Krónika Béla nevű királyainkat ábrázoló miniatúráiról, és Németh Zsolté az őskép-írásról, amit a Szent Koronáról olvashatunk le.

Történelmünk központi titkai

Könyvajánló: Grandpierre K. Endre: Történelmünk központi titkai

Ismerjük-e a magyar történelmet? A köztudatban élő kép szerint igen, hiszen a hivatalos történetírás és az iskolában tanultak összhangban állnak.  A közkeletű kép szerint a magyar történelem Szent Istvánnal kezdődött.  Márpedig a valóságban történelmünk legmeghatározóbb, életfontosságú kérdései Szent István előtt dőltek el. Szent Istvánig Magyarország sok évezredes múltra visszatekinthető világhatalom volt; azóta Magyarország súlya lassan, de következetesen csökken, nemcsak terjedelmében, de magyarságában is.

Bővebben...

Böjte Csaba: Iránytű a Végtelenhez

Böjte atya legújabb könyve az isteni parancsolatok, azaz a Tízparancsolat értelmezéséről szól. A tőle megszokott stílusban: közvetlenül, kitárulkozva és könnyeden veszi sorra a Parancsolatokat, melyeket szerinte inkább tanácsokként kellene fogadnunk, befogadnunk.

Bővebben...

Magyarok atlasza

Megjelent a „Magyarok atlasza” Felvidék, Székelyföld térképét is tartalmazva, 16 x 28centiméteres méretben, spirálos kivitelben, 94 oldalas terjedelemben, 7darab A3-as méretű kihajtható térképpel, minden térképhez település listával, keresővel. Tartalmazza határon túl a magyar helységeket, több színnel jelölve a magyarok számarányát, a domborzatot, az úthálózatot, a nevezetességeket.

További információ:
Vásári Lajos,VEL Kft 1097 Budapest, Külsőmester utca 82.
Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Amikor az ember nincs es ezen a világon – könyvajánló

Dr. Balázs Lajos, néprajzkutató Amikor az ember nincs es ezen a világon című könyve, Paraszti nemi kultúra és erkölcs Csíkszentdomokoson alcímmel a közelmúltban látott napvilágot több mint 700 oldal terjedelemben. Valljuk be, aligha akad olyan felnőtt ember, akit ne érdekelne a szexualitás „így vagy úgy”, főként manapság, a szexuális liberalizmus érájában. Azonban a paraszti nemi kultúra mindig is tabutéma volt, hiszen általában nem a szexuális habitusairól faggatjuk Mári nénit vagy Józsi bácsit, amikor ellátogatunk egy székely faluba.

Bővebben...

Csíksomlyó ragyogása – könyvbemutató

Daczó Árpád (P. Lukács OFM): Csíksomlyó ragyogása című könyvének két bemutatója is lesz. November 16-án, kedden 18 órai kezdettel a Magyarok Háza Széchényi termében (1052, Budapest, Semmelweis utca 1-3.), illetve november 17-én, szerdán 18 órától a Püski-Masszi Könyvesházban, (1097 Bp., Tóth Kálmán u. 33.)
A Magyarok Házában a kötetet bemutatja a szerző, illetve Medvigy Endre, Horváth Annamária és Takács György. Közreműködnek: Ferencz Éva – ének, Juhász Zoltán és Sáringer Kálmán – furulya. A Püski-Masszi Könyvesházban a szerző mellett a könyvről Erdei Katalin, Horváth Annamária és Takács György beszél. Közreműködnek: Petrás Mária – ének, Juhász Zoltán és Sáringer Kálmán – furulya.

Bővebben...

Megjelent Pap Gábor legújabb kötete

Nem múló szent összhang - Tóth Menyhértről magunk közt” címmel megjelent Pap Gábor legújabb kötete. A B/5-ös formátumú, 136 színes oldalt tartalmazó könyv a Két Hollós Kiadó gondozásában látott napvilágot. Kapható a Két hollós Könyvesboltban, (Bp. 1081 Kenyérmező u. 3/a., telefon: 299-0032)
Megrendelhető az interneten is: www.kethollos.hu.

Bővebben...