Egy sepsibodoki székely góbé

Egy „sepsibodoki székely góbé” vallomásai

 

  Málnási Bartók Árpád csombordi nyugalmazott tanár színes olvasmánnyal örvendeztette meg a szép könyv szerelmeseit. A Kincsás lankáin címmel a kolozsvári Risoprint Kiadó gondozásában megjelent ízléses kivitelezésű, sok személyes jellegű fényképpel illusztrált kötete egy kisregényt, hét novellát, egy lírai vallomást és néhány apró vadásztörténetet tartalmaz.
A szerző, aki a Bodoki-havasok lábától, az Olt mentéről indult, és a Maros-parti Csombordon éli élete nagyobbik részét az egykori országos hírű mezőgazdasági iskola tanáraként, korábban is publikált pár színes novellát és vadásztörténetet, most azonban egy kötetben gyönyörködhetünk írásművészetének szépségeiben.


Bővebben...

VÉGVÁRI IDŐK 2.

ÁCS Pál: Osztrák és magyar renegátok mint szultáni tolmácsok: Mahmúd és Murád terdzsümán [1]

PALIMPSZESZT

10. szám
1998 április

Bővebben...

VÉGVÁRI IDŐK 1.

Az eredeti címlap2002 / 2

Végh Ferenc: „Az én hitemre jöttenek ide” — Vizsgálat Perneszy György keszthelyi kapitány török kapcsolatai ügyébenBővebben...

Szép Magyarország


Magyarország nagyon szép! És ezt mi meg is mutatjuk.

Bővebben...

Csoma Gergely: Elveszett szavak

A moldvai magyarság írott nyelvemlékei

Az Északkelet-Romániában élő, századok óta rohamosan asszimilálódó moldvai csángóság magyar nyelvemlékeit kutatja évtizedek óta Csoma Gergely.

Bővebben...

Szenik Ilona: Siratóparódiák

"[Erdélyi és moldvai magyar sirató, siratóparódiák és halottas énekek.
Romániai Magyar Zenetársaság - Kriterion Könyvkiadó
Kolozsvár – Bukarest, 1996.
17–20., 371–376. o.]

Bővebben...

A népmese igazságáról


A népmese igazságértéke és valódi jelentősége megértéséhez alaptermészetével kell tisztába jönnünk. A mesét ma többnyire a képzelet termékének tartják. Eszerint a mese valóság-értékének felbecslésekor a képzelet és a valóság viszonyát kell értékelnünk. A mai világban pedig a képzelet és a valóság szinte ellentétet alkot: a valóság attól valóság, hogy, úgymond, nem áll lényegi kapcsolatban a képzelettel. A mai felfogás szerint a valóság legfőbb ismérve és követelménye a tudatunktól függetlenség, az "objektivitás".

Bővebben...

Újra van magyar képregény!

"Sok év után újra megjelent a Dobogó kiadójának jóvoltából, az egykor igen népszerű Botond történelmi képregény magazin!

Bővebben...

JÓKAI ANNA: Ima Magyarországért


Öregisten, Nagyisten
nézd, hogy élünk itt lenn
katlanba zárva
csodára várva
csöbörből vödörbe magyarok.
Itt élünk se élve se halva
hurrá a vödörben hal van
süthetünk szálkás kis pecsenyét
a friss húst viszi már a fürge menyét
körben a bozótból
ragadozók szeme villog
az elhevert csordákon
áldozati billog.
(csitt, csak csendesen, ne kiálts,
mormold csak, mormold az imát)

Bővebben...

Végh László: Fenntartható fejlődés


A fenntartható fejlődés eszméje, az ahhoz köthető fogalmak csak az utóbbi egy-két évtized során alakultak ki. 30 évvel ezelőtt a kérdés csak nagyon keveseket foglalkoztatott. Korábban korlátlannak képzelték a fejlődés lehetőségét, feltételezték, nincsenek határai.

Bővebben...

Népmeséink és az évkör I.


Tudománytörténeti vázlat

Bevezetőben rövid áttekintést igyekszünk adni arról, hogy az évkörnek a népi műveltség rendszerével - azon belül is különösen a népmesével - való kapcsolatát kik, hogyan kutatták eddig, és milyen eredményre jutottak.

Bővebben...