AGORA

A Szabad DUNA Televízióért Baráti Kör tájékoztatja Önt, hogy elkészült a Mátyás király koronázásáról szóló négy részes Agora DVD, melyben Kubínyi Tamás beszélget dr. Varga Tibor jogtörténésszel. A gazdagon illusztrált reneszánsz műsor sorozat részenként 2.000 Ft-os áron megrendelhető.

Bővebben...

Szentlélek és Turul

 2008 novemberében megjelent egy könyv a Kairosz Kiadónál. Szerzője Gál Péter József, címe: Szentlélek és Turul.
 
Részlet az előszóból:
"Nekünk, magyaroknak élő mitológiánk van. Nem kövült meg eposzban egy nagyszerű elme szerkesztése által, és nem szakadt meg az időben hagyományozódása. Ott rejtőzködik a ma élők tudatában, általuk testesül meg dalban, mesében, mondában, tárgyakban, közösségek szokásaiban. Szóban, zenében, képben, táncban, játékban. Hétköznap és ünnepeken. A fizikailag és lelkileg szemetes világunk ricsaja mögötti csendben vagy tiszta, pontos hangzásban. ...
A mitikus hagyomány a kinyilatkoztatás magyar világában is népünk közösségi hitvallása maradt. Ismerete beavat sajátos szellemi világunkba. Vállalása mintát ad sorsunk átéléséhez. ... Minden mitikus hagyományunk közösségi újjászületéseinknek magja, a személyeknek pedig éltető lelki gyümölcs. Életfánk termékenységét jelzi. ... A történeti mondák e könyv szellemi gerincét alkotják.  ... Amikor elhangzik egy ilyen rege, magában "lefelé" tekint a nép: szellemi tápanyagot kíván gyökereitől. Évszázados, évezredes életfolyamat mutatkozik meg általa. Nem lehet kérdés, igazak-e  mondáink."

Bővebben...

Történelmi Alkotmány - hamarosan a könyvesboltokban!

 

Hamarosan nyomdába kerül Zétényi Zsolt szerkesztésében és bevezető tanulmányával A Történeti Alkotmány című könyv, Magyarország ősi alkotmánya.

1136 oldalas „népszerű tudományos" kézikönyv készül igényes műbőr kötésben aranyozott címmel. Külön rendelésre számozott, valódi bőrkötésű példányok is készülnek.

Bővebben...

Nemzeti Hírháló

Magyar értékeket képviselő, átfogó nemzeti hírportál
A Földön ma szétszórtan élő magyarság összekötő szerepét betöltő szolgáltató.

www.nemzetihirhalo.hu

Bővebben...

A VERSES SZENTÍRÁS

Sokunk örömére, ismét megjelent Varga Lajos jászárokszállási “szentember” Verses Szentírása.

Ezúttal teljes terjedelmében, hasonmás kiadásban, azokkal a színes képekkel amelyek az 1920-as években tervezett német nyelvű kiadáshoz készültek.

A magyar bibliakiadások sorában külön helye és története van a verses formában átírt Bibliának, népszerű nevén a Verses Szentírásnak. Első alkalommal 1899-ben jelent meg, e maga nemében páratlan mű az Egri Nyomda Rt. kiadásában.

A több kiadást megért mű 1932-ig több tízezer példányban fogyott el, ma már legnagyobb könyvtárainkban sem lelhető fel, kuriózumnak számít.

Bővebben...

A kulturális kreatívok

 

Takács Péter tanulmányából, ami a Pilis-Print Kiadó gondozásában a "2012, az idő közel ..." c. kötetben jelent meg

"Kik lesznek azok, akik ezt a változást megvalósítják, akik az új tudatosság kialakításával a társadalom változások előmozdítói lesznek? Az újságokat olvasva, a TV-t nézve úgy tűnik, hogy ma nincsen közöttünk szinte senki sem, akinek ezek a változások fontosak lennének, akik ma egy új jövő érdekében tenni akarnak. Pedig a valóság ennek éppen az ellenkezője! 2000 októberében az Egyesült Államokban megjelent egy tanulmány két szerző tollából, és ez az anyag a fenti kérdésekkel kapcsolatos gondolkodást teljesen átalakította, a jövőről bennünk kialakult képet átformálta. Persze csak azokban, akik olvasták vagy hallottak róla.

Bővebben...

Szentlélek és Turul - könyvbemutató

Szentlélek és Turul című könyv (Kairosz Kiadó) valamelyik bemutatójára szeretnélek meghívni titeket.
A munka az alábbi írásokat tartalmazza (néhány ismertető megjegyzést találtok a címek után):

 

Szentlélek és Turul  (Árpád-házi királyaink sorsán halad végig Jézus földi életének "mintája", így tagozódik be a megváltás üdvrendjébe nemzetünk.)


Boldogasszony halma (Egy jászdózsai halom mondáinak üzenete.)

Bővebben...

Wass Albert 3 új könyve a KRÁTER Kiadótól

Wass Albert levelesládája

Egy könyv, amelyre régóta vár az olvasóközönség és a szakma. Száznál is több levél sorakozik e kivételes kötetben, mely Wass Albert ars politikájára, magyarságára, politikai és közéleti tevékenységére világít rá. S hogy kik a levelezőpartnerek? Csak néhány név: Tamási Áron, Kolossy Sándor, Püski Sándor, Szeleczky Zita, Szász Lóránt, Medvigy Endre. Topográfiailag: Erdélytől Amerikán át Ausztráliáig, Kanadától Dél-Amerikáig.

Bővebben...

Rumi Tamás: Körök és korok

A "körök és korok" térben és időben eltérő műveltségek világképeinek egyesített geometriai modellje. Kinyitott állapotában a füzet korong alakja a Föld ellipszispályája által bezárt területet jelzi. A bemutatott ábrák közös szerkezete egy korábbi, egységes tudásra utalnak, összhangban a mai ismereteinkkel. Mindössze annyit teszünk, hogy a Kepler I. törvényét kiegészítjük: "A Föld ellipszis-pályán mozog, melynek egyik gyújtópontjában a Nap áll." Ezután egy - a Nap átmérőjével azonos -  kört rajzolunk a másik gyújtópontba. A második, nem valóságos kör jelképe általában a Hold volt, ahogy ez a Szent Korona felső Pantokrátorképén is megfigyelhető.

Bővebben...

Google megosztott eseménynaptár létrehozása

Minden oldal alján látható egy eseménynaptár, amelyben számos érdekes rendezvény ajánlója olvasható.
Többen szeretnének csatlakozni a naptárhoz, de nem tudják, hogyan kell létrehozni a saját megosztott esemény naptárukat.
Hát így:

Bővebben...