2008 novemberében megjelent egy könyv a Kairosz Kiadónál. Szerzője Gál Péter József, címe: Szentlélek és Turul.
 
Részlet az előszóból:
"Nekünk, magyaroknak élő mitológiánk van. Nem kövült meg eposzban egy nagyszerű elme szerkesztése által, és nem szakadt meg az időben hagyományozódása. Ott rejtőzködik a ma élők tudatában, általuk testesül meg dalban, mesében, mondában, tárgyakban, közösségek szokásaiban. Szóban, zenében, képben, táncban, játékban. Hétköznap és ünnepeken. A fizikailag és lelkileg szemetes világunk ricsaja mögötti csendben vagy tiszta, pontos hangzásban. ...
A mitikus hagyomány a kinyilatkoztatás magyar világában is népünk közösségi hitvallása maradt. Ismerete beavat sajátos szellemi világunkba. Vállalása mintát ad sorsunk átéléséhez. ... Minden mitikus hagyományunk közösségi újjászületéseinknek magja, a személyeknek pedig éltető lelki gyümölcs. Életfánk termékenységét jelzi. ... A történeti mondák e könyv szellemi gerincét alkotják.  ... Amikor elhangzik egy ilyen rege, magában "lefelé" tekint a nép: szellemi tápanyagot kíván gyökereitől. Évszázados, évezredes életfolyamat mutatkozik meg általa. Nem lehet kérdés, igazak-e  mondáink."

 
A kötet írásainak címe sorban:
Szentlélek és Turul - Boldogasszony halma - Megtérés: megtörés? - megtűrés? - A bot - Atilla-hon néphagyományai - Egy derék magyar ember - Szent Korona néphagyományok - A csíksomlyói korona - A felcsíki fénykapuk - Az "ezeréves" határ őrei vagyunk - Két napfordulati koronás népszokásunk - Az emberi táj - A várúr 
 
Részlet az utószóból:
"Ha egy nép nem törődik már mítoszaival, nem törődik istengyermeki voltával sem. Csökkenő hitét ésszel pótolja, de egyre boldogtalanabb. Hiába gyarapszik kívül, ha nincstelen szívében. Szabadságjogokba kapaszkodik, hiszen belül rab. Újjászületés iránt sóvárog, mert a pusztulás rémével él. A kegyelmet, a szabadulást kérni kell, az Ég csak akkor nyílik meg. Fel kell néznünk oda úgy, ahogy szüleire néz fel a gyermek."