A könyv vezérmondata: „ A kőkor szava kép”. Az ősi időkben ugyanis mindent látványa alapján neveztek meg. A szerző e távoli kőkori nyelvnek azokat az egyedülálló szellemi tulajdonságait mutatja be, melyek ma is gondolkodásunk alapjait alkotják.

Ha egy adott nyelvet beszélők egyes csoportjai területileg elszakadnak a törzsnyelvet beszélőktől és egymástól is, akkor ezután már mindegyik szakadárban a szavak – és a szó- és mondatépítési szokások – egymástól is és a törzsnyelvtől is függetlenül változnak.
A szókincs szavai nem egyszerre, gépies egyöntetűséggel változnak. Ebből következik, hogy ha bármikor összevetjük egy nyelv szókincsét egy jóval régebbi állapotával, biztosan találunk benne legjobban és legkevésbé változott szavakat. Mivel az egyes szakadár ágak szavai eredendően más-más módon változnak, mert egymástól is elszakadtak, ezért hosszabb idő elteltével azt kell tapasztalnunk, hogy az ágakban nem ugyanazok, hanem döntő részt eltérő szóhalmazok maradtak meg legváltozatlanabb állapotban.
 
Ez az egyszerű megfigyelés tételként így fogalmazható meg:
Ha egy kiszemelt nyelvhez található számos olyan nyelv, melyek legmaradandóbb szóhalmazai egymással döntő részt nem egyeznek, de külön-külön a kiszemelt nyelv más-más részletének felelnek meg, akkor a kiszemelt nyelv ezek forrása, alapnyelve. Vagyis e nyelv azok ősnyelve.
Ez a tétel merőben új eszközt ad a nyelvek vizsgálatához. E könyv 12 nyelvet vizsgál meg, s e tétel alapján látványosan bizonyítja, hogy a vizsgált nyelvek egy és ugyanazon ősi nyelv leszármazottai, továbbá hogy ez a régi nyelv önmaga sem halt ki. Ez az a nyelv, melyet ma magyarnak neveznek.
 
A szerzőről: 
 
Varga Csaba 1970-ben készítette el első amatőrfilmjét. Pécsett 1972-ben animációs műhelyt hozott létre, majd megalakította az Yxilon Filmstúdiót. 1979-ben a Pannónia Filmstúdióval közösen megszervezte a Pécsi műtermet, amelynek egy ideig igazgatója volt. Első, hivatalosan jegyzett filmje, a Változások-változatok1977-ben készült. 1989-ben Erkel Andrással megalapította a Varga Stúdiót.
 
A szél című alkotását Krakkóban a filmtörténet legjobb 10 animációs filmje közé sorolták. Fontosabb munkái közé tartozik még az 1980-ban készült Ebéd, az Auguszta etet 1984-ből, az 1987-esSzekrénymesék és az 1999-ben született Don Quijote. 1998-ban Hollywoodban a világ 40, 2000-ben a világ 15 legbefolyásosabb animációs filmrendezője közé választották. A New York-i Modern Művészetek Múzeuma több művét őrzi.
 
A Balázs Béla díjas Varga Csaba ez év júniusában, hatvanhét éves korában hunyt el. Filmes munkássága mellett festészettel, költészettel, szobrászattal és zeneszerzéssel is foglalkozott, valamint több könyvet írt és tanított. A Magyar Köztársasági Érdemrend Arany Érdemkeresztjét 2003-ban nyerte el. Életének utolsó 13 évében főként a kőkor műveltségét, nyelvét, írásbeliségét kutatta, és a Fríg Könyvkiadót vezette.