Sokunk örömére, ismét megjelent Varga Lajos jászárokszállási “szentember” Verses Szentírása.

Ezúttal teljes terjedelmében, hasonmás kiadásban, azokkal a színes képekkel amelyek az 1920-as években tervezett német nyelvű kiadáshoz készültek.

A magyar bibliakiadások sorában külön helye és története van a verses formában átírt Bibliának, népszerű nevén a Verses Szentírásnak. Első alkalommal 1899-ben jelent meg, e maga nemében páratlan mű az Egri Nyomda Rt. kiadásában.

A több kiadást megért mű 1932-ig több tízezer példányban fogyott el, ma már legnagyobb könyvtárainkban sem lelhető fel, kuriózumnak számít.

 

A Verses Szentírás , amely féltett kincsként nemzedékről nemzedékre öröklődött, népünk vallásos érzületének táplálója volt, jász-, matyó-, és palócvidék öregjeinél a mai napig is az.

A verses formában írt, érzelmi telítettségű történetek önkéntelen, behízelgő módon lopódznak az emberek szívébe. A rendkívül gazdag szókincsű, némely részében megdöbbentő leleményességű Verses Szentírás irodalmi értékrendje messze kiemelkedik kora bárminő ilyen jellegű kísérletei közül.
Vélemények a Verses Szentírásról

Bálint Sándor professzor :

“ a szerző stílusát, versírói gyakorlatát már erősen befolyásolta kora népies hitbuzgalmi folyóiratainak finomkodó szentimentalizmusa, de még sokat megőrzött a népköltészet meleg közvetlenségéből, képszerűségéből, a régimódi kántorpoézis kenetességéből, de a vőfélyversezetek pattogó ritmusából is “

Bán Imre professzor :

“ Varga Bibliája kimeríthetetlen kincsestár”

dr.Antalóczy Lajos pápai prelátus, érseki könyvtárigazgató :

“Nem csupán az idősebbeknek, de a lelki haszon reményében bizalommal ajánljuk ezeket a lapokat a fiataloknak is, annak ellenére, hogy a képi tömegkommunikáció s a nyomtatott irodalom egész arzenálja árasztja el világunkat. A Verses Szentírás rendkívül hatékony segítséget tud nyújtani a szétszórt magyarságnak is, hogy ápolják és megőrizzék nyelvi, szellemi és lelki kultúrájukat.

Ezen lapokat olvasva hátha megszólalnak a szívekben az igazi emberi értékek húrjai, s az istenhit, a hazaszeretet, az áldozat, a hősiesség példái vágyat ébresztenek a lelkekben. Ezen építő és megtartó értékek szükségesek az emberi élet teljességéhez. Ha nyitott lélekkel vesszük kézbe ezt a kiadványt, minden tekintetben hasznunkra lehet. Katartikus hatásával nemesítheti a szívet és lelket, szebbé és tartalmasabbá teheti életünket.

A könyv megrendelhető a terjesztőtől:

ŐS-KÉP KFT tel: 06 20 44 88 699, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ára: 5800 Ft + postaköltség