Daczó Árpád (P. Lukács OFM): Csíksomlyó ragyogása című könyvének két bemutatója is lesz. November 16-án, kedden 18 órai kezdettel a Magyarok Háza Széchényi termében (1052, Budapest, Semmelweis utca 1-3.), illetve november 17-én, szerdán 18 órától a Püski-Masszi Könyvesházban, (1097 Bp., Tóth Kálmán u. 33.)
A Magyarok Házában a kötetet bemutatja a szerző, illetve Medvigy Endre, Horváth Annamária és Takács György. Közreműködnek: Ferencz Éva – ének, Juhász Zoltán és Sáringer Kálmán – furulya. A Püski-Masszi Könyvesházban a szerző mellett a könyvről Erdei Katalin, Horváth Annamária és Takács György beszél. Közreműködnek: Petrás Mária – ének, Juhász Zoltán és Sáringer Kálmán – furulya.
A Csíksomlyó ragyogása folytatása P. Lukács nagy sikerű, népszerű könyvének a Csíksomlyó titkának. A szerző olyan titkokat kutat, amelyeket híven őriz a közösségi tudattalan: az archaikus néplélek. Talán a kozmikus szakralitáshoz való örök vonzódás is indokolja, hogy a nép ragaszkodik az ősi rítusokhoz, helyet keres nekik a mindenkori jelenben... A csíksomlyói pünkösdi napkelte-nézést elnevezi pap nélküli misének és a maga sajátos világképében meg is magyarázza. Az eleven mitológia régi időkbe nyúló gyökereit kutatva, a szerző szinte önkéntelen következetességgel, de mindenképp törvényszerűen jut el a napkultusz ránk hagyományozott örökségéhez. A csíksomlyói pünkösdi napnézés így lesz élő bizonyságává az eltűntnek tekintett magyar ősvallás újra és újra fölépített omladékának, illetve válik a keresztény vallásba beépített, Csíksomlyón fellelhető különös, nyílt titokká: szertartássá.