Hamarosan nyomdába kerül Zétényi Zsolt szerkesztésében és bevezető tanulmányával A Történeti Alkotmány című könyv, Magyarország ősi alkotmánya.

1136 oldalas „népszerű tudományos" kézikönyv készül igényes műbőr kötésben aranyozott címmel. Külön rendelésre számozott, valódi bőrkötésű példányok is készülnek.

A mű tartalmi gerince az ország alkotmányát alkotó sarkalatos törvények szövege és azon közjogi törvények kivonata, melyek szorosan véve nem tartoznak az alkotmányos törvények körébe, de meghatározták az ország teljes közéletre kiterjedő jogrendjét –jogfolytonosan a Vérszerződéstől 1944-ig. Kézzelfoghatóvá, átláthatóvá válik az a jogrend, mely a Szent Korona-tan alapján minden történelmi időben biztosítani tudta az ország megmaradását, gondoskodott az ország jogfolytonos, szerves működéséről. Ma is meghatározná alkotmányosságunkat, ha a nép, mint nemzet alkotmányozó helyzetbe kerülne.


A törvények nyelvezetének időbeli változása hű tükörképe történelmi koraink szellemi, erkölcsi alakulásának. Valóságos történelmi utazás, átíratlan forrásélmény.

A könyv a lehető legmagasabb szakmai színvonalat célozza meg úgy, hogy közben „kívülálló laikusok" számára is világos legyen. A közérthetőséget 170 oldalas bevezető tanulmány; mellékletben táblázatok a hagyományos magyar államfelépítések működéséről; uralkodók, főméltóságok, koronaőrök időrendi listája; kimerítő fogalomtár biztosítja.

Az angol nyelvű összefoglaló a külhoniak érdeklődését elégíti ki.

A Magyar Nemzet testamentumáról van szó, megjelenése mérföldkő kell legyen ezen tárgykörben, ezen időben!

Megrendelő és kiadó a Magyarországért Egyesület – más civil szervezetekkel, személyekkel, lehetőleg minél többekkel szövetségben. Előrendeléseket vagy az értékesítés után kamatmentesen visszatérítendő támogatásokat várunk. A kiadásban segítő szervezeteket, személyeket – igény szerint – szerepeltetjük könyvünkben a támogatók külön oldalán. A mű ára 6500 forint.

 

Köszönettel: Magyarországért Egyesület

Molnár Attila alelnök

Telefon kapcsolat: 06-30-964-2160