Nagyszeben....

Nagyszeben Európa kulturális fővárosa lesz 2007–ben


Az EU kulturális, oktatási és ifjúsági minisztereinek tanácsa egyhangúlag elfogadta, hogy Nagyszeben Luxemburg mellett 2007–ben megkapja az Európa Kulturális Fővárosa státust.

Bővebben...

Nézzük meg együtt!

Bánffyhunyad kazettás mennyezetű temploma

A szentély és a hajó mennyezete: két korszak terméke, kétféle művészi ízlés szülötte. A hajóé a régebbi. Névtelen mestere alighanem a XVII. és XVIII. század fordulóján e tájon legfoglalkoztatottabb „mennyező” mester, Gyalui Asztalos János köréből került ki, ha nem őmaga volt a névtelenségbe burkolózó készítő.

Bővebben...

Magyar Őstörténet Kutatás

"Kíváncsi rá, hogy mi történt a múltban az ősmagyarokkal? Hogy milyen kutatások folytak és folynak e területen a múltban, és napjainkban?

Olvassa el az "ELEINK" tudományos folyóiratot.

Bővebben...

A szkíta fejedelmek kincsei

A dél-szibériai Tuva Köztársaságban, a helyiek által Cárok völgyének nevezett területen több mint száz szkíta kurgán, azaz halomsír található, melyek többségét az elmúlt kétezer év alatt kifosztották a sírrablók. 2001 tavaszán azonban német régészek egy csoportja egy érintetlen szkíta királyi sírra bukkant. A lelet egyesek szerint legalább akkora régészeti szenzáció volt, mint Tutanhamon sírjának egykori feltárása...

Bővebben...

Szent Korona IV.

A magyar történészek, tudósok véleményét a Szent Koronáról legtöbbször osztják azoknak az országoknak a kutatói is, amelyeknek népe valaha ebben az államformában élt. Horvátország például önállóságát megőrizve tartozott a Szent Korona védelme alá. Európának ezt a talán legkorábbi unióját akár ma is példának tarthatnánk.

Bővebben...

Szent Korona III.


Nemrégiben Szent Korona sejtek alakítására szólított fel a Szent Korona Szövetség, az uniós csatlakozás küszöbén, Teleki Pál gondolatát idézve: "Nem mint magyar ember, de mint európai vallom azt, hogy ez az a forma, ami Európának tarka népeit megmentheti."

Bővebben...

Szent Korona II.

Forrás: Vasárnapi újság

Ahol a Szent Korona, ott van Magyarország - ez a Szent Korona intézményességét jelenti. Ezt az intézményt a társadalom minden fölé helyezi, még a király fölé is. A király tehát ugyanolyan szolgálattevő, mint a legalacsonyabb rendű ember.

Bővebben...

Bíró Lajos: Magyar ősmesék

Több mint tíz évvel ezelőtt, miután elkezdtem foglalkozni a magyar népmesékkel, támadt az az ötletem, hogy jó lenne olyan meseválogatásokat közölni, amelyekben csak a magyar eredetű, legősibb népmeséink lennének összegyűjtve.

Bővebben...

Szent Korona szertartás

Pontosan miből áll a Szent Korona-szertartás?

Pap Gábor:- Ennek a szertartásnak előzményei vannak. 1980. december 31-én rendeztük meg először, és azóta országos mozgalommá vált. Ez azt jelenti, hogy minden helyszínen egy kicsit másképpen rendeződik meg; ami most a Hősök terén ki fog bontakozni, az egészen egyedi eset. Hiszen itt a háttérben ott vannak a királyok és fejedelmek, és szeretnének hozzánk szólni.

Bővebben...

Második Alapítvány Gödöllő

" akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak akik mertek..."

Második Alapítvány Gödöllő

1.) A mag szellemi erő, amely kisugárzásával a magyarságra és ezen keresztül az emberiségre hat.

Bővebben...

Advent Mezőkövesden

Hát az advent Krisztusvárás volt nékünk, tudtuk, hogy a Kisjézus születésének előhírnöke. Az olyan volt, hogy vártunk, kértünk, örültünk, hogy majd karácsonykor ... Az advent András napja után kezdődött. András napja zárta be a muzsikát. Amikor már közelgett (András) tudtuk, hogy jaj, vége a vígságnak.

Bővebben...