Zegő-csata III. emléktúra

Meghívó a Zegő-csata III. emléktúrájára
Három éve, 2004. február 13-án a testükkel védték meg a fákat a természetvédők, tiltakozásul a Zengőre szánt NATO lokátor ellen. A Civilek a Zengőért Mozgalom emléktúrára hívja Önt, családját, barátait és ismerőseit 2007. február 10-én szombaton.

Bővebben...

Népmeséink és az évkör

Írta: Pap Gábor
Tudománytörténeti vázlat

Bevezetőben rövid áttekintést igyekszünk adni arról, hogy az évkörnek a népi műveltség rendszerével - azon belül is különösen a népmesével - való kapcsolatát kik, hogyan kutatták eddig, és milyen eredményre jutottak. A tanulmánynak ez az első fejezete némileg átdolgozott és bővített változata annak az írásnak, amely először - számos értelemzavaró sajtóhibával - a Magyarság és műveltség - Nyelvében él...? című INTART-kiadványban látott napvilágot 1987-ben, majd a Gödöllői Galéria Balladás képek című kiállításának katalógus előszavaként, Népköltészetünk és az évkör címmel, 1988-ban. Ez utóbbi, a jelenleginél nagyobb terjedelmű írásmű a népmeséken túl a népi műveltség egyéb ágazatait - ballada, népdal, néptánc - is kapcsolatba próbálta hozni az évkörrel.

Bővebben...

Kalendárium - Bevezetés

A régi ember hitte, hogy a téli "napfordulat" misztériumában, amikor meghal, s még ugyanabban a pillanatban meg is születik az új életet adó, áldott fény...

"Az Úr (...) nem mond ki semmit,
Nem rejt el semmit, hanem jelez."
Herakleitos

Bővebben...

Szkíta - hun - magyar buddhizmus


Csodaszarvas Buddha tanításai nyomán a buddhista Belsõ Ösvény sok követõre talált, és a nagy Asóka király uralkodása alatt (i.e. 268-232) egész Indiában virágzott.

A Tan második nagy virágzását a hatalmas szkíta Kusán birodalomban érte el

(i.e. 1. század - i.sz. 3. század), amely magába foglalta Közép-Ázsia fejlett műveltséggel rendelkezõ területei mellett a mai Afganisztánt, Pakisztánt és Kasmírt, valamint a mai észak-nyugat India és Közép-India földrésznyi területeit, a Gangesztõl az Aral tóig. A legendás szkíta kusán uralkodó, "A Király, A Királyok Királya, Õfelsége Kaniska" idején (uralkodása kb. i.e. 1. század és i.sz. 1. század közé tehetõ) a Tan és az ösvény már jól meg volt alapozva az egész birodalomban. A szkíta Kusán műveltség és művészet két legjelentõsebb központja az észak-közép indiai Mathura volt Agra közelében, és Gandhara észak-nyugaton, a mai Pakisztánban.
A Selyemút megnyitásával (i.e. 2. sz.), ezen az Indiát Belsõ-Ázsiával, Európával és Kínával összekötõ nagy kereskedelmi úton a kereskedõk karavánjaival szerzetesek is utaztak, és a Tant hirdették.

Bővebben...

A Magyarok Nagyasszonyának üzenete

Szűz Mária istenanya, Boldogasszony Anyánk üzenete népéhez, a Magyar néphez - Don Stefano Gobbi atya által

1981. augusztus 16-án, mely Szent István Király ünnepe a Világegyházban:
„Láthattad fiam, hogy gyermekeim mily hatalmas serege ünnepelte a pápa felgyógyulását. Fatimai jelenésem emléknapján tört ellenfele szeretett fiam életére s vette célba ezzel Szívemet. Ám terve meghiúsult. Ezt az egész világnak jelként adta az Úr, hogy végül is Szeplõtelen Szívem diadalt arat majd általatok: Szeplõtelen Szívemnek magatokat átadott, s velem szüntelenül együtt imádkozó, együtt munkálkodó, együtt küzdõ, együtt szenvedõ papjaim; és az általatok Szívemhez vezetett, Szívemben élõ többi hű gyermekem által…

Bővebben...

A Gercsepusztai templom

Ismeretlen Budapest - a Gercsepusztai templom

A főváros mai területén egykor számtalon kis Árpád-kori, vagy még régebbi falu helyezkedett el. Ezek templomai, kastélyai, kősáncai a kora középkori építészet gyönyörű darabjai voltak. Nagy többségüket elpusztították a háborús időszakok, vagy felfalta a város terjeszkedése. Néhányuk azonban átvészelte a viharos századokat, és csak arra vár, hogy újra felfedezzék.
Budapest szélén, Pesthidegkúton található egy ilyen. Az Árpád-kor végefelé, a XIII: század óta szinte változatlan formában hirdeti a hely szentségét. Egykoron Gercse falu plébániatemploma volt, híres búcsújáró hely. Sokáig itt őrizték a híres Máriaremetei kegyképet is. Megközelítése nem túl bonyolult, Hűvösvölgyből a 64-es busszal néhány megálló, majd egy tíz perces séta a Vöröskővár utcán, mely egész a templomig vezet.

Bővebben...

Mielőtt elvész a nyom...

A magyar kultúrkincs fontos része a középkori Magyarország épített öröksége. Ennek ránk - az utókorra - maradt része óvni, védeni való kincs. A rengeteg háború, pusztítás után is jelentõs mennyiségben köszönnek ránk a régmúlt templomai, várai, apróbb emlékei. Még ennyi viszontagság után is bõségesen akad látni- és mentenivaló. A Kárpát medence még mindig a világ tán legnagyobb középkori műemlék-együttese. Nagyságrendileg 2500-2600 egyenként is óriási értékű középkori műemlék vár még arra, hogy egy kicsit felfigyeljünk rá.

Bővebben...

Az ősképek világa

Molnár V. József

- Mit takar a néplélekrajz? Úgy tűnik, nem örvend túlzott népszerűségnek.

- Oka van ennek. Mivel a hitleri idõkben ezt a tudományt a németek használták, Európa hátat fordított neki. A néplélekrajz nem a tárgyakat, cselekvéseket írja le, hanem lélektani hatásukkal foglalkozik, ennek volt nagy tudósa a századelõn a szegedi professzor, dr. Bibó István, a politikus édesapja.

Bővebben...

''ÉS MÉGSEM MOZOG...'' I.

Írta : Végvári József

Jegyzetek anyanyelvrõl, hitrõl, tudománytörténetrõl és nevelésrõl, világképrõl, szerves műveltség és hivatalos tudomány viszonyáról /1/

Uram segíts, hogy hittel és hitelesen szólhassak! Tisztában vagyok azzal. hogy ezt a dolgozatot nem nekem kellene megírnom, sõt: kevés alkalmatlanabb ember van nálam az írástudók között - ha egyáltalán hozzájuk tartozom -, efféle dolgozat közreadására. Azért fogalmazok ilyen világosan. mert pontosan tudom, kinek - miféle embernek - kellene megírnia, s ezt most a legelején, ismertetem is.

Mérje fel az Olvasó, hány ilyen ember szaladgál a környezetében, az országban. Olyannak kellene megírnia, aki:


Bővebben...

Advent Mezőkövesden

Hát az advent Krisztusvárás volt nékünk, tudtuk, hogy a Kisjézus születésének elõhírnöke. Az olyan volt, hogy vártunk, kértünk, örültünk, hogy majd karácsonykor... Az advent András napja után kezdõdött. András napja zárta be a muzsikát. Amikor már közelgett (András) tudtuk, hogy jaj, vége a vígságnak. András napkor mentünk az elsõ hajnali misére. Mikor jött adventnak az elsõ napja, mi már készítettük a szállást, de nem a háznál, hanem a szívükben. Édesanyánk mondta - de nem csak nekünk, másoknak is éppúgy, hogy no most készítsétek a szállást.

Bővebben...