Newbery Medal - Az ismeretlen Serédy Kató buda küldte be: "

A Newbery Medal a gyermek- és ifjúsági irodalom legrangosabb szerzõinek kijáró elismerés az Egyesült Államokban, melyet 1922-ben alapítottak azzal a céllal, hogy a kitüntetettek köteteit folyamatosan a könyvpiacon tartsák, illetve õket és mûveiket az egyetemi tankönyvek is tárgyalják. Sokan nem tudják, de 1938-ban Serédy Kató (Kate Seredy) magyar származású írónõt érte ez az elismerés, a hun-magyar mondakörrõl szóló The White Stag címû mûvéért. 
Serédy Kató 106 éve, 1899. november 10-én született Budapesten. Édesapja (Louis Péter) tanár. Felmenõi között találunk német, szlovák, török, illetve francia származásúakat is.
Kató édesanyja, Serédy Irány Anna családnevével publikálja késõbb könyveit. Hat év alatt elvégzi a Mûvészeti Akadémiát és tanári diplomát szerez. A szorgos családban megtanulja a ruhatervezést és a betegápolást is, amit sajnos az I. világháborúban hasznosít is. A háború alatt, majd 1918 és 1922 között megjárja Párizst, Rómát és Berlint is. 1922-ben kiköltözik az Egyesült Államokba, a New York állambeli Montgomeryben telepedik le. Nagyon gyorsan sajátítja el az angol nyelv alapjait, és hamarosan meglepõ természetességgel ír Shakespeare nyelvén. Szabadúszó illusztrátorként dolgozik a kereskedelemben, lámpaernyõket, ruhamodelleket, majd könyvborítót is tervez, és maga illusztrálja saját köteteit is.
May Massee, a Viking Press szerkesztõje figyel fel tehetségére. E kiadónál jelenik meg 1935-ben elsõ könyve – a késõbbiek folyamán az összes – The Good Master (A jó mestere) címmel. A kötet a szerzõ gyermekkoráról szól. A történet folytatása 1939-ben jelenik meg The Singing Tree (A daloló fácska) címmel, amiben elítéli a háborúskodást, s a népek közötti megbékélésre biztat. Támadja rasszizmust, hirdeti, hogy az emberek mindenütt egyformák.
Az évente kiadott Newbery Medalt a The White Stag (A fehér szarvas) címû kötetéért kapja, ami a hun-magyar mondavilág csodaszarvas-legendáját dolgozza fel. A könyvek illusztrálását ezután sem hagyja abba, minden bizonnyal több szerzõ és könyv is neki köszönheti, hogy nemzetközi elismerésben részesül.
Élete során sokat utazik. Az angol mellett beszél franciául, németül és természetesen magyarul. Mivel Magyarországon született és nevelkedett, új értékeket visz angol nyelvû prózája az amerikai irodalomba. Õ volt az elsõ szerzõ, aki a háború gyermekekre gyakorolt hatásáról és az elidegenedésrõl ír.
Életében 10 angol nyelvû regénnyel gazdagítja az angolszász és a világirodalmat, miközben a nem magyar gyerekek is betekinthetnek hazánk történelmébe. 1975-ben ragadja el a halál. A montgomeryi közkönyvtár falán látható önarcképe, sajnos könyveivel Magyarországon még nem találkoztam.