Baranta - 2.

Baranta az Össz-Harcművész Fesztiválon 2006-ban.

Bővebben...

Baranta - 1.

Induló sorozatunkban rövidfilmek segítségével szeretnénk bemutatni a Barantát.

Bővebben...

Húsvét

Image(„Vándorló" ünnep.)

A „támadás", „feltámadás", „kikerülés" ünnepe. Krisztus feltámadásának napja. Lészpeden a feltámadási szertartásról hazaérkezve, az ünnepi asztalnál a családtagok eképpen szólnak egymáshoz: „Feltámadt Krisztus!" Felelet: „Higgyünk valóban." A feltámadási körmenet közben a négy világtáj irányában szentségi áldásban szokták részesíteni a papok a körmenet térdeplő résztvevőit. Szeged-Alsóváros vallásos népe áldás közben ezeket mondja: „Jézus, jézus, Jézus, Mária, Mária, Mária!" - panaszos, éneklő hangon.

Bővebben...

SZOMORÚ HÍR...

Őszinte fájdalommal tudatjuk minden barátunkkal, hogy 2007. március 10.-én 15 órakor 97 éves korában elhunyt Badiny Jós Ferenc, a magyar őstörénetkutatás legendás alakja, a sumér-magyar kapcsolatok kutatója, tudósa.

Bővebben...

A magyar szókincs titka

Írta: Varga Csaba

Bevezetés az új szótanba
1. MINDENEK ELÕTT
Legelõször is az e könyvben látható szóelválasztásról kell szólnom.
A magyar szavak lényegérõl írt elsõ könyvem írása közben döbbentem rá, hogy a sorok végén az elválasztással többnyire azonnal tönkre is teszem azt, amit abban a sorban leírtam. Mert hogyan fest az, hogy ha például a szár, vagy a mer szavakról, mint értelmes egészekrõl elmélkedem, akkor a sor végén így választom el õket: szá-raz, me- reng? Hova lesz a szár és a mer?

Bővebben...

Hangrendi párhuzamok anyanyelvünkben

Írta: Végvári József

(Lugossy József nyomán)

A hangrend legalább olyan fontos ismérve nyelvünknek, mint a ragozás, azzal a különbséggel, hogy sokkal kevesebbet tudunk róla. Ezért a kérdést öt lépcsőben fogjuk áttekinteni, egyre fokozódó nehézségi szinteken, minek során kiderül, mennyit tanítunk-tanulunk ebből iskoláinkban, majd az is, hogy miért olyan keveset.

Bővebben...

Népmese a csillagvilágban

ImageÍrta: Pap Gábor

Holló úr meg rókáné

Nem tudom, hogy s mint történt, elég az, hogy holló uraság meg rókáné komámasszony nagy barátságot kötöttek. Erdőn-mezőn együtt jártak-keltek, együtt ebédeltek (ha volt mit), egy szó, mint száz: sok országot-világot bejártam, de még ilyen barátságot soha nem láttam.

Bővebben...

Nézzük meg együtt!

Bögöz kazettás mennyezetű temploma

A templom középkori freskódísze révén vált ugyan elsősorban nevezetessé, azonban festett kazettás mennyezete is feltétlenül érdemes a figyelmünkre. Ha a felirat nem jelezné, pusztán formai sajátosságok alapján akkor is kitalálhatnánk, hogy szász mesterek dolgoztak itt.

Bővebben...

A magyar műveltség hat alappillére

Velemér
Új képtárral bővült a Napút.

Pap Gábor művészettörténész előadásainak képanyagát idéző képtárban a magyar műveltség hat alappilléréhez kapcsolódó képeket tekinthetik meg.

Bővebben...

A fehér hunok vallása...

A fehér hunok vallása indiai források alapján

Írta: Dr. Aradi Éva

A fehér hunok indiai hódításait általában nem értékeli jóindulattal az indiai történetírás, még az egyes régi indiai források sem. Bizonyos szempontból érthetõ ez, hiszen a fehér hunok hódítók voltak a Kr.u. 5-ik- 6-ik században és bátor, harcias, de kegyetlen terület-szerzésük nem tetszett a leigázottaknak. Ezért hajlamosak minda mai napig nomád barbároknak nevezni õket, elfelejtkezvén arról, hogy valaha az árják is kegyetlenül foglalták és pusztították el a náluknál akkor sokkal fejlettebb Indus völgyi civilizációt.

Bővebben...

Hazatalálás

Bögöza Kárpát-medence olyan, mint Noé bárkája…”

Hazatalálás - Előadássorozat múltunkról, jelenünkről, jövőnkről …

Az előadássorozat a MAG (Mintaként Alkalmazott Gondviselés) programhoz tartozó előadók válasza egy olyan világ kihívásaira, amely szétzúzza a közösségeket, elszigeteli az embereket, hogy félelemben tartva könnyebben uralkodhasson felettük. A MAG program azt nyújtja, ami a különbözőségek felett is összeköti az embereket: a közös célt, amiért a világra jöttünk.

Bővebben...