Október 6-án nem csak Aradon voltak kivégzések. Ezen a napon Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajos elsõ magyar miniszterelnököt. (azért nem együtt végezték ki, hogy az utókor ne emlékezzen Battyányra). Halála után fennmaradt a Ferenc Józsefre mondott családi átok, amely úgy hangzik, mint egy bibliai prófécia. buda küldte be: "

"Az ég és pokol pusztítsa el boldogságát! Minden nemzetsége vesszen ki a föld színérõl! Õt magát azokban verje meg az Isten, akik legközelebb állnak szívéhez! Az élete csak rombolás legyen, s a gyermekei nyomorultul pusztuljanak el!"


 


BATTHYÁNY Lajos (1806-1849) tintával írt, német nyelvû, autográf levele Walterkirchen Vilmosné Zichy Máriának, "Liebe Marie!" megszólítással. [Tisztázat, kiadatlan.]

Most kapták a parancsot, hogy hétfõn, 23-án hajnali öt órára legyenek készen a Pozsonyba való utazásra, ahonnan valószínüleg Budára szállítják õket. Kéri, hogy ezt biztos és gyors úton tudassa Tonyval [Batthyányné Zichy Antóniával], s kérje õt a nevében, hogy õt azonnal látogassa meg Pozsonyban, vagy ha onnan elvitték volna, Budán. Sorsának eldöntése közel van, s bizonyosan röviddel Pozsonyba vagy Budára érkezte után megtörténik. Ha ezt nem engednék meg neki, írásban forduljon hozzá. Felesége hozza magával Emmy lányukat és Geraldine-t is. (- Valószínüleg ugyanezen a napon írt hasonló tartalmú levelet a feleségének is, ez utóbbit ismerteti Urbán Aladár: Batthyány Lajosné visszaemlékezései férje fogságára és halálára. Századok. 1981/3. 601. l. Utal rá az özvegy visszaemlékezései alapján Károlyi Árpád: Németújvári gróf Batthyány Lajos elsõ magyar miniszterelnök fõbenjáró pöre. Bp., 1932. I/230. l. - Batthyány és fogolytársai május 5-én érkeztek Laibachba, s valóban július 23-án indultak el onnan és 26-án érkeztek Pozsonyba.) Kelt: Laybach [1849] 21. July.

E családi átok mellett még egy jövendölés forgott közszájon ebben az idõben Ferenc Józseffel kapcsolatban. Azt tartották, hogy a császár famíliájának 13 áldozattal kell bûnhõdnie az aradi vértanúkért.

Mit mért a sors a késõbbiekben az uralkodóra és családjára?

 1. Ferenc József elsõ gyermeke, Zsófia 1857-ben, alig több, mint 1 éves korában meghalt.
 2. Sógornõje, Charlotte mexikói császárné 1867 márciusában megõrült.
 3. Alig két héttel késõbb Habsburg Matild fõhercegnõ tûzhalál áldozata lett.
 4. Újabb két hét múlva, és Queretaróban agyonlõtték Ferenc József öccsét, Miksa császárt.
 5. 1889. Január 30-án következett be a mayerlingi tragédia, amikor Rudolf trónörökös lett ön(?)gyilkos.
 6. 1891-ben a tengereken eltûnt a fõhercegi rangjáról lemondott furcsa Habsburg, Nepomuk János Szalvátor, aki az Orth János nevet vette fel.
 7. Lovas baleset áldozata lett Vilmos Ferenc Károly fõherceg.
 8. Vadászbalesetben elhalálozott Ferenc József unokatestvére, László fõherceg.
 9. Tûzvész áldozata lett Zsófia fõhercegnõ, Ferenc József sógornõje.
 10. 1898. szeptember 10-én Genfben egy Lucheni nevû anarchista leszúrta Erzsébet királynét.
 11. Mérgezésben meghalt a 19 éves Klotild fõhercegnõ.
 12. Szarajevóban meggyilkolták Ferenc Ferdinánd trónörököst
 13. és feleségét, Chotek Zsófiát.