Úgy hisszük megérett az idő arra, hogy ne egymás meggyőzésére és önigazolásra összpontosítsunk. Számtalan újabb és újabb kiadás jelenik meg magyarul Magyarországon, de az angol nyelvű kiadásokat igen gyér számmal mérik. 23 évvel ezelőtt tört be Baráth Tibor The Early Hungarians-el, majd Badiny a szumér tárgyaival és nemrég Hóman Bálint az Ancient Peoples Ancient Hungarian-el. De ami megadta a lökést, az az olasz Alinei professzor az Ősi Kapocs című munkája volt az etruszk-magyar nyelvrokonságról. Ez az eset például ékesen mutatja be mit is jelent idegen nyelven megjelentetni magyar őstörténetről szóló munkákat. Eredetileg Zászlós Zsóka tárta fel ezt a tárgyat vagy 3O éve A Toskánai Harangok magyarul irt könyvében. Sajnos, csak mi tudtunk róla.

Éppen ezért kiadás előtt álló könyvünk, két nyelven, a Magyarságtudományi Rajzolatok (Selected Studies in Hungarian History) megismerteti népünkkel és a történelemtudományt érdeklő angol olvasóval a magyarság ősi eredetét és nemes kapcsolatait, a letűnt világ, történelmet alakító nemzeteivel.

Az a magyar réteg, mely már talán egy évszázada panaszkodik, hogy miért nem adunk ki Budenz és Hunsdorfer félrevezető és politikai indíttatású munkáira cáfolatokat a nagy nyugati nyelveken, most lehetőséget kapnak arra, hogy támogassanak egy olyan angol nyelvű munkát amely hézagpótló és helyesbítő jellegű, hiszen a magyarul törve beszélő két osztrák férfi megállapításai noha már születésük pillanatában halva születettek voltak, de tévedéseik, (ha sok jóindulattal azoknak lehet nevezni őket) még mindig súlyosan korlátozzák "Az egész látóhatárt" felölelő magyar őstörténeti tudományos kutatásokat, s ilyen irányú igényeink kielégítését.

Ha a nyugati, haladó szellemű magyarság valóban támogatni akarja azt a kezdeményezést, hogy nívósan és angolul szólaljunk meg, akkor támogatni fogja a kiadást anyagilag és erkölcsileg. És segíteni fog a terjesztésben.

Botos László

Magyarságtudományi IntézetMAGYARSÁGTUDOMÁNYI INTÉZET
Levelezési Cím: Botos László,
107 Pasadena Ave. Groton, NY 13073. USA
e-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon és FAX : 607-898-3938


FELHÍVÁS.

A Magyarságtudományi Intézet (MI) kipróbált kutató gárdája kezdeményezésére, a magyarság történelmét és eredetét összefoglaló mű gondolata érlelődött meg az elmúlt hónapokban és lát napvilágot ebben az évben. A MI munkásságával és lelkiségével www.magtudin.org honlapon ismerkedhet meg az érdeklődő.

A magyar történelem eddig össze nem fogott szálait � a magyar népek történelmének összefüggéseit hivatott a most készülő hatalmas munka, MAGYAR-HUN BIZONYSÁGOK címen megjelentetni. (Az új cím Magyarságtudományi rajzolatok) A mű két nyelven jelenik meg, magyar és angol nyelven. Így a külföld is végre tudomást szerezhet a magyarság eddig titkolt, vagy éppen szándékosan elferdített történelméről.

Az egyes fejezetek a legkiválóbb honi és külföldi történészek tolla alól kikerülő, saját tárgykörüket felölelő összegező munka. Addig, amíg a magyar-hun kapcsolatok, történelmük során felmerülő neveik eddigi munkákban bővebb összefüggések nélkül jelentek meg, s ennek következtében csak ködös elképzelések derengenek népünk gondolatvilágában őseinkről, Levédiáról, Meotisz mocsarairól, de ezek történelmiségét összekapcsoló, magyarázó alapmű mostanáig váratott magára. Ez talán az első mű, melynek mondanivalója nem ellenségeink irányította mérce szerint készül, hanem az igazság szolgálata adja az ösztönző és alkotó erőt. A mű írásával, az írásokat felölelő könyv megjelentetésével kapcsolatos munkát önzetlen hazafiak végzik minden ellenszolgáltatás nélkül.

A könyv kiadásához azonban komoly anyagi támogastásra van szűkségünk. Ezért fordulunk most ezen levelünkkel minden hazafias magyar testvérünkhöz, hogy ezt a nemes vállalkozást sikerre vigyük. A cél érdekében minden hozzájárulást örömmel fogadunk.

A könyv kiadásához védnököket keresünk. A védnöki díj külföldieknek 100 USA dollár, kárpátmedencei testvéreink védnöki díja 25 USA dollár értékben. Akik védnökséget vállalnak azok neve a könyvben lesz megörökitve. (A védnöki díj nem foglalja magában a könyv árát.)

A könyv vételára 50 USA dollár. (Kárpátmedenceieknek - 25 USA dollár értékben.) Köszönettel vennénk vásárlási igényük bejelentését is, s azt, hogy magyar, vagy angol nyelvű könyvet szeretnének.

A védnöki díjakat és a könyvrendeléseket kérjük a következő címre küldeni, csekk vagy bankátutalással:

Magyarságtudományi Intézet (László Botos)

107 Pasadena Ave.

Groton, NY 13073 USA

Bankszám: 021305991-14-100-679124 (Magyarságtudományi Intézet)

The First National Bank of Groton

Groton, NY 13073 USA

Kárpátmedencében: Az átutalást jelölje meg az alszámla címével: Magyar-Hun Bizonyságok

A számla tulajdonosa: Magyarok Világszövetsége

A számla száma: 10300002-20102159-70693285

A bank neve: MKB - Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. Budapest

A bank címe: H-1056, Budapest, Váci u. 38

SWIFT CODE: MKKBHUHB

Az adomány az adóból levonható.

Egyúttal kérjük, hogy jelen Felhívást ismerőseinek, barátainak is továbbítani szíveskedjék, ezzel is elősegítve e mű sikerét. Ha a többek által továbbított Felhívás esetleg többször is megérkezik ugyanarra a címre, elnézésüket kérjük.

Támogatásukat előre is köszönjük azzal a jóleső tudattal, hogy e könyv támogatói segítik egy új, igaz magyar történelemszemlélet kialakítását.

Tisztelettel

A Magyarságtudományi rajzolatok írói nevében közli

Botos László


ÍRÓI

Aradi Éva dr.: � A fehér hunok története

Balogh Sándor dr.: � Kimagasló egyéniségeink

Bárdi László dr.: � Az ásziai hunok története; Az újgurok korai történelme

Borbola János dr.: � Egyiptomi hieroglifák magyar olvasata

Botos László: � A magyar hadjáratok és a kereszténység felvétele; Királygyilkosságok; Trianon

Bunyevácz Zsuzsanna dr.: � A Szent Grál vérvonala; Grál királyok országa

Érdy Miklós dr.: � Atilla hunjai (ásatási bizonyítékok)

Friedrich Klára: -- Kárpát-medencei birtoklevelünk a rovásírás

Grandpierre Attila: � A szittyák

Hegedűs György: -- Egyiptom

Horvath Imre: � Őseink üzenete

Imre Kálmán: � A hurriták és a szabirok

Juhász László: -- Hungarocidium

Marton Veronika : � A partusok; A sumirok

Molnár V. József dr.: � László, Attila karizmájának örököse; László táltossága

Nógrády Mihály dr.: � Kik vagyunk mi magyarok?

Obrusánszky Borbála dr.: � A déli hunok kutatásának legújabb eredményei

Radics Géza: � Az inkvizíció

Rekettyés Mária dr.: � A magyar Pálosok története

Szakács Gábor: -- Szabadságharcaink

Tomory Zsuzsa: � Őshazánk a Kárpát-medence; Az avarok ; Szerves magyar nyelvtudomány;

Ősnépeink jelenléte Európában és a brit szigeteken

Vetráb József Kadocsa: � INSVLA PILIS � A Pilis rejtély nyomában

MAGYARSÁGTUDOMÁNYI INTÉZET
Visit our Website:
www.magtudin.org