Jelen kötet a kiadó, a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület szervezésében 2007 júliusától decemberéig megvalósuló Kisebbségek és népcsoportok Európája című, hat részbõl álló konferenciasorozat elõadásait tartalmazza. Rendezvénysorozatunkkal, illetve kötetünkkel a többségi nemzet és a kisebbségek viszonyának vizsgálatát szeretnénk elõsegíteni Magyarországon, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában és Szlovéniában. Ennek a célnak megfelelõen az alábbi konferenciahelyszíneket választottuk: Nagyvárad, Hódmezõvásárhely, Párkány, Esztergom, Lendva és Budapest.


Témáinkat három fejezetbe osztottuk: Kisebbségek helyzete és regionalizmus, Oktatás és nyelvhasználat, valamint Irodalom és hagyomány. Magyar nyelven az elõadások teljes szövegét közöljük, míg román, szerb, szlovák és szlovén nyelven a rövid összefoglalóikat. Kötetünk beleilleszkedik 2000-ben elkezdett és fõként a muravidéki szlovén–magyar kétnyelvű oktatás kérdéseivel foglalkozó kisebbségkutatási programunkba, amelyen belül – ezzel a kötetünkkel együtt – már négy többnyelvű kötetet jelentettünk meg, a hatodik pedig elõkészítés alatt áll.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani konferenciasorozatunk tizenkilenc elõadójának, akik szinte kivétel nélkül több elõadást is tartottak, valamint a szervezésben részt vevõ három partnerszervezetnek.

Elõadók: Dr. ARDAY Lajos történész, az MTA doktora, Dr. BÁRCZI Zsófia irodalomtörténész, egyetemi oktató, Dr. BÁRDOS István művelõdéstörténész, BATA János költõ, író, szerkesztõ, Dr. CSICSAY Alajos író, volt iskolaigazgató, GASPARICS Judit nyelvész, magyar szakos tanár, Dr. Hagymás István író, HORVÁTH Gáborné dr. nyugdíjas fõiskolai tanár, Dr. KOLLÁTH Anna tanszékvezetõ egyetemi docens, Dr. KOZMÁCS István nyelvész, egyetemi oktató, Dr. KÕRÖSI Mária egyetemi docens, Dr. MEDVIGY Endre Gábor irodalomtörténész, Dr. ÓDOR László egyetemi docens, volt svájci nagykövet. Dr. PÉNZES István író, magyar szakos tanár, RUMI Tamás építészmérnök, Dr. SZÉKELY András Bertalan művelõdésszociológus, Dr. VANÉO Ildikó nyelvész, egyetemi oktató, Dr. VARGA József nyelvész, nyugdíjas egyetemi tanár és VARGA Péter történész.
Partnerszervezetek: Aracs Társadalmi Szervezet a Művelt Faluért (Szerbia), Kárpát-medencei Irodalmi Társaságok Szövetsége (KITÁSZ), Jövõ 2000 Alapít-vány (Szlovákia).

Link: muravidek.eu