Népünk őstörténetéről, történelméről, kultúrájáról és a magyar nyelvről írt könyvet 29 tudós, kutató. A Magyarságtudományi tanulmányok című kötet főszerkesztője az Egyesült Államokban élő Botos László. A könyv bemutatja eleink és a rokon népek történelmét az őstörténettől kezdve az '56-os forradalomig, a magyarság kultúráját – zenéjét, írását, nyelvét, népi hagyományait – és hitvilágát, a Szent Korona misztériumát. A témakörben járatlan olvasó számára is érthetően, világosan megfogalmazott tanulmányok nem csak elgondolkodtatóak, érdekfeszítőek, de számos, eddig megválaszolatlan kérdést is világossá, érthetővé tesznek.


A könyv egy életre szóló ajándék, családi öröm lehet Húsvétkor. A 850 oldalas könyv harminchét tanulmányát a világ magyar történészei, tudósai és egyetemi tanárai írták. A kötet a HUN-idea kiadó gondozásában jelenik meg.

Ez a könyv minden ballagó, érettségiző magyar diák tarisznyájában jó útravaló!
A könyv teljes ára 4990 Ft, az első száz előfizető postaköltségét átvállaljuk!
Rendelje meg négy ismerősének a könyvet, és az ötödiket így ajándékba küldjük Önnek!
A könyv megrendelhető a Magyarok Világszövetségénél:
munkaidőben a +36-1-267-4512/308-as melléken, a +36-1-485-4060-as fax számon,
valamint a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elektronikus levélcímen.

A teljes bevétel a könyv angol nyelvű kiadását és a Magyarok VII. Világkongresszusát (2008. augusztus 16–20.) támogatja.

TARTALOM
 • Köszönetnyilvánítás
 • Ajánlás (Patrubány Miklós)
 • Előszó
 • Aradi Éva: A fehér hunok története
 • Balogh Sándor: Királyság vagy köztársaság
 • Bárdi László: Az ázsiai hunok élete és történelme
  • Az ujgurok története
 • Borbola János: Bevezetés az egyiptomi hieroglifák magyar nyelvű olvasatába
 • Botos László: A magyar hadjáratok
  • Királygyilkosságok
  • A Versailles-i határozatok átvizsgálása
 • Csajághy György: A magyar népzene, mint „zenei anyanyelvünk”
 • Cser Ferenc – Darai Lajos: Kárpát-medencébe gyökérző magyar folytonosság
 • Érdy Miklós: A hun és a keleti hun (xiongnu) ugyanaz a nép
 • Friedrich Klára: Kárpát-medencei birtoklevelünk a rovásírás
 • Gordon Gaskill: Egy kudarc menetrendje
 • Gelsei Bíró Zoltán: A Habsburg-ház bűnei
 • Grandpierre Attila: Királyi mágusok ősnépe a magyar
 • Gyárfás Ágnes: Templom
 • Harangozó Imre: Magyarok kelet kapujában
  • Adalékok a székelyek eredetének, hagyományos világképének és hitvilágának vizsgálatához
 • Horváth Imre: Isten tenyerén
 • Imre Kálmán: Szubar/szabirok, hurriták és más kis-ázsiai népek
 • Kocsis István: A Szent Korona misztériuma és tana
 • Marácz László: A finnugor elmélet tarthatatlansága nyelvészeti szempontból
  • A magyar nyelv eredetéről
 • Marton Veronika: A káld-sumir nép története
  • A pártusok története
 • Molnár V. József: Szent László
 • Obrusánszky Borbála: A déli hunok történeti kérdései
 • Poór Miklós: A pozsonyi csata rövid története
 • Radics Géza: A középkori magyar inkvizíció
 • Szakács Gábor: Szabadságharcaink
 • Timaru-Kast Sándor: Kelták és magyarok
 • Tomory Zsuzsa: Avarok
  • Őshazánk a Kárpát-medence
  • Szerves magyar nyelvtudomány
 • Vértessy György: A hun–avar azonosság (rokonság) kérdése
 • Vetráb József Kadocsa: Insvla Pilis
  • Szürkebarát, fehérbarát…
 • Utószó
 • A kötet szerzői
 • Függelék

MVSZ Sajtószolgálat – Felvidéki Polgár Info