A keresztényi nemzet összetartozásának évszázados történelmi zarándokhelyén, Csíksomlyón május 10-én szombaton, 12 óra 30 perckor, a Somlyó hegy nyergében misét mutat be Főtisztelendő Schőnberger Jenő
szatmári megyés püspök. A keresztaljak sora népesíti be ilyenkor a hegyoldalt ahol a Szűzanya oltalma alatt együtt imádkozik itt a román a magyarral, közös Istenünkhöz.

Vágyaink ellenére, a távolság miatt sokan nem tudnak elzarándokolni Magyarországról Csíksomlyóra. Ezért itt a Pilis hegy oldalában, a pilisszántói Boldogasszony kegyelmével, a csíksomlyói misével egy
időben, szintén misét tartunk. Az idő eltolódás miatt, az itteni idő szerint 11 óra 30 perckor. A szántói misét Hofher József jezsuita atya mutatja be.

Hasonlóan a Csíksomlyóihoz, az itteni keresztaljak is a kápolnához vezető ösvényen érkeznek a misére imával, énekléssel, ahol a Szűzanya oltalma alatt együtt imádkozik itt a szlovák, szerb, sváb és cigány a
magyarral, közös Istenünkhöz.

A két mise bevezetéseként a miséket bemutató pap üdvözli egymás misehallgató közösségét.

Így rövidül meg a 700 km. távolság, ölelésnyi közelségre, így alkotunk szellemi hidat, lelki kapcsolatot erdélyi testvéreinkkel, így fog kezet egymással Kárpát-medence két szent hegye, a Hargita és a Pilis. Ezen a misén szivárvány ível át Kárpát-medencén, melynek egyik lábát a csíksomlyói Babba Mária kegytemplomában, a másik lábát a szántói Boldogasszony kápolnában támasztja meg.

Így duplázódik meg, közös imáink által, a két azonos lelki tartalmú keresztényi zarándokhely nemzet egyesítő ereje.

Pilisszántó 2008
/Pilisszántóért Egyesület/
Szőnyi József Tel: 30/2685953