Gyűlnek az aláírások Gergely István Csíksomlyón való maradásáért

Mi, a csíksomlyói, csobotfalvi és csomortáni római katolikusok, akik közvetlenül hívei vagyunk, de a csíki, székelyföldi vagy a világon bárhol élő magyarok, akik ismerjük Gergely István csíksomlyói plébánost, megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy az atyát, akit egyszerűen csak Tisztiként emlegetünk, egy szabályzat betű szerinti értelmezése következtében el akarják helyezni egyházközségünkből.

Gergely Istvánt olyan embernek ismertük meg, aki az elmúlt húsz évben képes volt folyton megújítani, kitalálni a közösséget. Ő az a jó pásztor, aki ha kell életét is adja a juhaiért.

1987 óta a nemzet neves kegyhelye közelében, a csíksomlyói plébánián végzi Székelyföld felemelkedéséért vállalt, fáradtságot nem ismerő, áldozatos munkáját. A plebániához tartozó fíliákban kápolnákat, Csíkcsomortánban, 1988-89-ben templomot építtetett. Segítője a helytörténeti kutatásoknak, a csíksomlyói múltfeltáró munkáknak, maga is ír tanulmányokat.

Lelkipásztori teendőinek kulcsa mindig is a fiatalok pasztorációja volt. Egyik kezdeményezője és fő szervezője a több ezer fiatalt vonzó Csíksomlyói Ifjúsági Találkozóknak, a diktatúra éveiben illegálisan is megszervezett CSIT -nek.

A kilencvenes évek elején szorgalmazta Domokos Pál Péter kezdeményezésének újraszervezését, az Ezer Székely Leány Találkozók hagyományának felújítását. Lelkes támogatója a moldvai csángók ügyének, vallja, hogy vissza kell vezetnünk őket magyarságukhoz.

1992-ben megalapította az árvaházból kinőtt fiatalokat segítő Csibész Alapítványt. Azóta több mint 200 fiatalnak segítettek a munkahely és lakás keresésben, a társadalomba való beilleszkedésben. Családi típusú gyermekotthonokat létesített, hogy a legszerencsétlenebbeket, a kiskorúakat szeretetteljesebb környezetben helyezhesse el. Ezzel jelentős szerepet vállalt a többszáz árvát befogadó, csíksomlyói állami mamutintézmény feloszlatásánál is.

1996-ban létrehozta Csíkszeredában a szociális jellegű tevékenységet folytató Lázár Alapítványt. A Lázár-házban olyan folyamatok elindításáról is gondoskodott, melyek az idősek gondjainak enyhítését szolgálják. Gergely Istvánnak köszönhető, hogy a csíksomlyói búcsúk többszázezer zarándokot befogadó helyszínén, a Kis- és Nagysomlyó hegy közötti nyeregben, felépült a Hármashalom oltár.

Munkásságának egyik fontos elismerése volt, amikor 2005-ben a Magyar Művészeti Akadémia - előző gyakorlatától eltekintve - nem valamely művészeti ág képviselőjének, hanem egy lelkésznek, Gergely István plébánosnak adományozta az Akadémia aranyérmét.

Ez a nagyszerű ember mindig, minden körülmények között, még a diktatúra zaklatásai között is a magyar nemzet fönnmaradását, a magyarság évszázados értékeinek ápolását tartotta szem előtt. Magatartásával, közösségi munkájával a helyi közösség pásztorává vált. Ha pedig egy nyájat megfosztanak a pásztorától, akkor ez a nyáj szétszéled.

Kérünk mindenkit, aki ismeri Tisztit, vagy tudomása van arról, amit ő a magyarságért tett, hogy aláírásával támogassa abban való fáradozásunkat, hogy áthelyezését megakadályozzuk. A támogatást itt lehet kifejezni: www.erdely.ma/alairas.php?al_id=1

A kezdeményező-bizottság közleménye

Forrás:
http://erdely.ma/hitvilag.php?id=25956