" akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak akik mertek..."

Második Alapítvány Gödöllő

1.) A mag szellemi erő, amely kisugárzásával a magyarságra és ezen keresztül az emberiségre hat.2.) A mag célja:

 • a magyarság szellemi erőinek összegyűjtése és egybentartása
 • a magyarság szellemi, tárgyi és természeti örökségének megőrzése, bemutatása és továbbadása
 • a szerves világképen alapuló fenntartható fejlődés elméleti és gyakorlati kidolgozása

3.) A megvalósítás módja:

 • a mag céljait vállaló egyének és közösségek összefogása, támogatása, szellemi műhelyek létrehozása az ország határain belül és kívül
 • adatbank a népi hagyaték, a szellemi és természeti értékek megőrzésére
 • a MAG céljainak és eredményeinek terjesztése:
  • saját folyóirat létrehozásával
  • előadásokkal, személyes találkozókkal, cikkekkel, kiadványokkal
  • Internet hozzáférést nyújtva adatbázisához és kiadványaihoz
  • társszervezeteink és a MAG-hoz csatlakozók segítségével

4.) A MAG kiemelt feladata az elkövetkező nemzedékek szellemi és környezeti nevelése, ezért:

 • szellemiségének megfelelő tanterveket, tankönyveket, anyagokat készít
 • továbbképzést és önképzési lehetőséget biztosít a pedagógusok és az ifjúsággal foglalkozó szakemberek számára
 • táborokat, csereutazásokat szervez a természet, hazánk és szomszédaink megismerésére
 • mindent elkövet az ifjúságot ma érő káros szellemi és környezeti hatások megszűntetéséért

5.) A MAG szellemi kisugárzása érdekében:

 • segíti a magyar alkotások és szellemi termékek külföldre jutását
 • támogatja a természetjárást és a környezetet nem károsító turizmust
 • kapcsolatokat ápol a hasonló szellemiségű külföldi társaságokkal

6.) A MAG közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól és egyházaktól független szerveződés

7.) A MAG életcél az embernek, biztonság a családnak, jövőkép a nemzetnek!


Tovább a MAG honlapjára.