Bemutatkozik a Hajdúsági - Partium Értékmentő Egyesület

A XVI.sz.-ban az ország 3 részre szakadásakor néhány kelet-magyarországi vármegye területe kapta összefoglaló névként Partium elnevezést. Gyakran a tiszántúli területek összességét értették rajta.

A Partium napjainkban a romániai Bihar, Szilágy, Szatmár, megyék területét jelöli.
Partium történelme, kultúrája, hagyományai szorosan kapcsolódnak a Hajdúsághoz.


A kulturális örökségvédelem civil egyesületei közigazgatási korlátok között tevékenykedve mindkét területen már hosszabb ideje tevékenykednek. Együttmûködésre, közös örökségünk egységes szemléletû összefogására azonban nem került sor.

A Partium és Bánsági Mûemlékvédõ és Emlékhely Bizottság képviselõivel 2004 õszén a X.Partiumi Honismereti Konferencián fogalmazódott meg a közös igény a regionális szintû együttmûködésre.
A nagy múltú történelmi -földrajzi térség értékeinek bemutatására és védelmére hoztuk létre a HAJDÚSÁG-PARTIUM ÉRTEKMENTÕ EGYESÜLETET.

Az Egyesületünk összefogja mindazokat a civil személyeket, szervezeteket, akik készek önzetlenül tevékenykedni a kulturális régió szellemi örökségének, régészeti emlékeinek építészeti, természeti értékeinek megõrzésében, hagyományainak megtartásában a régió településeinek fejlesztésében és szépítésében.

Együttmûködési megállapodás keretében a Partiumi és Bánsági Mûemlékvédõ Emlékhely Bizottsággal közösen szervezünk tudományos rendezvényeket, megemlékezéseket, kiállításokat.
Segítjük egymás munkáját a helytörténeti kutatásokban, ismeretterjesztõ kiadványaink megjelentetésében és terjesztésében. Közös programot dolgozunk ki a két terület értékeinek megismerésére.
Helytörténeti kiadványainkból gyûjteményt hozunk létre.

A határmenti kulturális régió nemzetközi megismertetésére, kapcsolatot tartunk l a kulturális örökségvédelem érdekében mûködõ az Európa Nostra-val a hazai szervezet a Hungária Nostra segítségével.

Címerünk: Két egymásba fonódó fatörzs, lombkoronájában a hold és a csillag.