A két világháború közötti Erdély képekben

2002 óta két óriási bõrönddel járják Balogh Ernõ hatalmas fekete-fehér képei Erdély városait. A XX század nagy erdélyi geográfusának képei Erdély változó tájait és épített környezetét mutatják be. A vándorkiállítás most Csíkszeredába érkezett, ahol a Szakszervezetek Mûvelõdési Házának elõterében láthatók.

buda küldte be: "Balogh Ernõ fényképeinek nagy részét úgynevezett fényképezõ útjain készítette. Magyari Gábor írja: "Egy ilyen útra két-három segítõtárs is elkísérte, fényképeinek az elkészítéséhez 13x18-as üveglemezes fényképezõgépet használt. Egy-egy kép elkészítése gyakran egy óráig vagy még tovább tartott. Amikor már felállították a fényképezõgépet, és Balogh Ernõ behelyezte a gépbe a szükséges homályos üveglemezt, akkor magára terítette a fekete lepedõt, hogy a külsõ fényeket kizárva megszerkessze a képet, amely az üvegen felcserélt oldalakkal és fejjel lefelé jelent meg. Hosszadalmas folyamat volt ez. A segítõtársaktól is sok türelmet igényelt, így egy napon legfeljebb hat-nyolc felvétel készülhetett. Az exponált üveglemezeket saját maga készítette, elõhívóban varázsolta elõ, és saját kezûleg retusálta. Az elõhívott negatívoknak a rövid oldalán üresen maradt keskeny sávjára gyöngybetûkkel ráírta, felvitte a számát, pontos helyét és idõpontját, az idõjárást, az expozíciós adatokat és végül minden lemezt szignált."

- Jánosi Géza geológus említette a megnyitó beszédében, hogy naponta nagyon kevés kép készült ezzel a technikával. Hány készült összesen?
- Nyolcszázra tesszük, ezeknek csak fele került elõ. Unokája dr. Balogh Ernõ orvos, aki ezt a kiállítást is összeállította, most is nyomoz negatívok után.


Oláh Gál Elvira

Forrás: Magyar Rádió

"