Őszinte fájdalommal tudatjuk minden barátunkkal, hogy 2007. március 10.-én 15 órakor 97 éves korában elhunyt Badiny Jós Ferenc, a magyar őstörénetkutatás legendás alakja, a sumér-magyar kapcsolatok kutatója, tudósa.


ÉLETRAJZ

Gács, Nógrád megye, 1909. június 3. - 2007. március 10.

A Ludovika Akadémia tüzér- és repülőkiképzés elvégzése után tényleges repülőtisztként kezdi pályafutását. 1940-ben kiválik és a Budapesti Műegyetemen folytatja tanulmányait. A II. világháborúban az 1. nehézbombázó repülőszázad parancsnoka. A háború után nyugatra távozott. Sumerológiával Argentínában kezd foglalkozni, ahova 1946-ban érkezik. Az első irányítást a római Institutum Pontificum Biblicum-tól kapja és mint P. Deimel iskolájának a követője tanul. Ezen Intézettől nyeri képesítését, mely jóváhagyja tanterveit és kidolgozott tananyagát a Buenos Aires-i Jezsuita Egyetemen felállítandó Sumerológiai tanszék létesítéséhez, mely tanszéknek a vezetésével az egyetem rektori 1966-ban megbízza. Azóta ugyanennek az egyetemnek ny. r. tanára.


Munkásságának óriási eredménye az, hogy az 1971. tanévre hirdetett előadásaira 21 argentin rendes hallgató iratkozott be. Tantárgyai:

1. a sumir nyelv és ékírás
2. a mezopotámiai kultúrák története,
3. a mezopotámiai vallások.

A sumir-magyar nyelvazonosság hirdetője és bizonyítója. A Nemzetközi Orientalista Kongresszus tagja, ahol 1967-ben Ann Arborban (Michigan, USA) az esztergomi királyi kápolna oroszlános díszítésének sumir és babiloni eredetét igazolta. Bizonyítását "Altaic People's Teocracy" címen fogadta el a Kongresszus. 1971-ben a canberrai (Ausztrália) kongresszuson - Argentínát képviselve - kimutatja a Pártus Birodalom sumir tradícióin át, a pártus nép magyar vonatkozásait "The Ethnic and Linguistic Problem of the Parthians" c. előadásában.


Számos őstörténeti munkája jelent meg spanyol és magyar nyelven. Az ŐSI GYÖKÉR című kulturális szemle alapítója, szerkesztője és kiadója 27 éve.

A Miskolci Nagy Lajos Király Magánegyetemen megalapította 1997-ben az Ókori-közel-keleti és sumerológiai tanszéket, melynek tanszékvezető egyetemi tanára