Image(„Vándorló" ünnep.)

A „támadás", „feltámadás", „kikerülés" ünnepe. Krisztus feltámadásának napja. Lészpeden a feltámadási szertartásról hazaérkezve, az ünnepi asztalnál a családtagok eképpen szólnak egymáshoz: „Feltámadt Krisztus!" Felelet: „Higgyünk valóban." A feltámadási körmenet közben a négy világtáj irányában szentségi áldásban szokták részesíteni a papok a körmenet térdeplő résztvevőit. Szeged-Alsóváros vallásos népe áldás közben ezeket mondja: „Jézus, jézus, Jézus, Mária, Mária, Mária!" - panaszos, éneklő hangon.

Húsvét ünnepköréről a Kalendáriumban olvashatnak részletesebben.