Grandpierre Atilla: Az Élő Világegyetem könyve,2012,újragondolt változat, Titokfejtő könyvkiadó 
 
Életünk meghatározó alapja, belső hajtóereje és végső színtere a Természet. A természetes világszemlélet a józan ész alapján igyekszik képet alkotni az Emberről, a Természetről és az Ember helyéről a Természetben. Ehhez először is a józan észt világítja meg. A józan ész az elfogulatlan, tiszta gondolkodás, amely rálátást biztosít a lényegre, szemben azokkal a részletekben elmerülő tudósokkal, akik a fától nem látják az erdőt.

A könyv megvilágítja az élet lényegét, és ezt az öntevékenységben találja meg. Az öntevékenység legjobban abban mutatkozik meg, amikor egy rendszer saját maga indítja be változásait. De hogyan képes az élőlény saját folyamatait beindítani, pontosan milyen folyamatot indít be az elme először, amikor az anyagra hatni kezd? A szerző a magyarázatban közérthetően megvilágítja a kozmikus űrt betöltő kvantum-vákuum szüntelenül születő folyamatait, s feltárja az ezeket a folyamatokat előidéző természetes, biológiai energiákat, a természetes érzések kozmikus világát. Úttörő gondolatai révén alapvetően új képet rajzol a természettörvényekről, az ösztönökhöz hasonlítva őket. A naptevékenység eredetével kapcsolatban elért újszerű eredményeit a tudomány igazolta. Kimutatta, hogy a Napnak folyamatosan irányítania kell belső áramlásait ahhoz, hogy mágneses terét ciklikusan el tudja tüntetni és újra tudja termelni. Felfedezte, hogy a napfény információtartalma lényeges tényező lehet a földi élet kifejlődésében és irányításában. A földi és a kozmikus életformák élettevékenységgel kapcsolatos döntései a kvantum-vákuumban indítanak be a biológiai okoknak megfelelő folyamatokat, amelyek képesek a fizikai folyamatokat a biológiai céloknak megfelelően vezérelni. A kisujj az akaratunknak megfelelően hajlítható be – és ez az alaptény bizonyítja a materializmus tarthatatlanságát. A tudat vezérli az anyagot, mint az autóvezető az autót. A Világegyetemről bebizonyítja, hogy tudat által vezérelt anyagi rendszer.
 
A könyv egyedülálló vállalkozás az élet és a Világegyetem alapkérdéseinek közérthető, tudományosan megalapozott, az eddigieknél szélesebb és mélyebb alapokon nyugvó megoldására. Választ ad a következő kérdésekre: miért fontos számunkra, hogy élő vagy élettelen a Világegyetem? Örökké élő vagy az ősrobbanásban keletkezett a Világegyetem? Örök az élet, vagy a Földön kémiai úton jött létre az első élő sejt? Az állatvilágból, a majomtól, vagy egy átfogóbb kozmikus életformából ered az ember? Alapjában természeti vagy társadalmi lény az ember? Miért alapvető, hogy a társadalom összhangban legyen a Természettel? Mit mond a természetes világszemlélet az emberi társadalom jövőjéről, milyen jövő vár ránk? Az emberiség és a Mindenség elméjének összehangolódása megnyithatja az utat a Mindenség magasabb tudatállapotba fejlődéséhez s az ezzel járó kozmikus változásokhoz.
 
Először 2002-ben jelent meg az ismert csillagász-zenész sikerlistás, azóta legendás munkája: Az Élő Világegyetem Könyve. Az azóta eltelt tíz évben a szerző ötször írta újra művét, és végül, a tizedik évben a könyv megérett és újjászületett. Tíz év alatt a csillagász felfedezései beigazolódtak, nemzetközi sikerek jelzik gondolatvilágának súlyát, s 2011-ben hat hónapig a kaliforniai Chapman University vendégprofesszora volt. A Világegyetemre, a Napra, az életre, a társadalomra, az emberiség jövőjére vonatkozó alapvető felfedezései követelték meg az azóta is nagyon keresett könyv újragondolt, alaposan átdolgozott kiadását, amely annak is szinte mindenben több, tisztább és lényegesen új tudást ad, aki olvasta az előző változatot. A kirajzolódó egységes kép még jobban megvilágítja, hogyan fedezhetjük fel magunkban a Világegyetem hajtóerőit és hogyan ébreszthetjük fel a bennünk lappangó életerőt. A könyvhöz Pap Gábor írt bevezetőt.
 
Szerző: Grandpierre Atilla
 
Forrás: http://www.grandpierre.hu/