Cey-Bert Róbert Gyula „Attila, a hun üzenet” című könyvével Attila, a V. században élt hun uralkodó személye körül felmerült kérdések tisztázásra vállalkozott. Megcáfolni igyekszik azon ókori híradásokat, melyek szerzői Attiláról és népéről barbár képet festettek, ugyanakkor elemzésnek veti alá az új történelmi ismeretek Attila-kritikáit is, így festve valósághű képet az uralkodóról.
Dr. Cey-Bert Róbert Gyula (1938- ) őstörténész, a mélylélektani és jelképfilozófiai kutatások szaktekintélyeként vált ismertté. A gasztronómia és a borok történetének szimbolikai kutatásának világszerte elismert alakja. Emellett történelmünk, és azon belül a magyar ősvallás elhivatott kutatója, évtizedek óta foglalkozik népünk eredetének megismerésével és megismertetésével.

Cey-Bert Róbert Gyula „Attila, a hun üzenet” című könyvében rávilágít Attila kivételes történelmi nagyságára, bemutatja, hogy milyen előrelátóan és szervezetten irányította a Hun Birodalmat, a legyőzött népekkel szemben jóságos és nagyvonalú volt, meghagyva azok javait, földjeit és uralkodóikat, szövetséget kötött velük. A szerző célja tehát a hun vezért övező legendák ellenében feltárni az igazságot, hogy Attilát az őt megillető helyen kezelje a közgondolkodás.

A  szerző Attila erényeinek bemutatására is nagy hangsúlyt fektet, intelligens, művelt, erkölcsi értékrenddel bíró hadvezér képe bontakozik ki előttünk. Attila jól beszélt latinul, görögül, gótul, jól ismerte a görög-római és a keleti kínai taoista és buddhista műveltséget.
 
Cey-Róbert Gyula könyvében az ókori ellentmondásos történelmi forrásokat tekintetbe véve Attila szemszögéből mutatja be az V. század első felének legjelentősebb eseményeit és legfontosabb személyiségeit, így megismerhetjük Theodosius bizánci császárt, Honorius és Valentinius római császárt, Galla Placidia császárnőt, Leo pápát és Teodorik vizigót királyt is. Ezáltal az olvasó megismerheti Attila gondolkodásmódját, életszemléletét is.
 
Az „Attila, a hun üzenet” című könyv Attila életének megfejthetetlennek ítélt misztériumairól is fellebbenti a fátylát, Cey-Róbert Gyula ír Attila őszinte Istenhitéről, mely azon alapult, hogy a hun hadvezér csak az Isten felé közelítő emberi jószándékot és együttérzést szorgalmazó jótetteket fogadta el helyesnek, és követendő példának.
Attila az ókor legnagyobb hadvezére volt, minden csatáját és háborúját megnyerte, nagyságát mutatja, hogy képes volt egyesíteni és irányítani egymástól több ezer kilométeres távolságú területeken élő népeket és Ázsiától Európáig sikeres hadjáratokra vezetni őket a kor nagyhatalmai ellen.

Részletek a könyv „Synopsis” című fejezetéből: „Egyre gyakrabban hangzik el a kérdés a történelmet kedvelő emberek körében, hogy ki is volt valójában Atilla, az V. században élt hun uralkodó? Az Apokalipszis rémisztő lovasa volt-e, aki kegyetlen hadjárataival meg akarta semmisíteni a keresztény Európát, vagy inkább egy rendkívül tehetséges és toleráns uralkodó, aki emberségesen és igazságosan uralkodott a Közép-ázsiai Tien Shan-tól az Atlanti Óceánig elterülő hatalmas birodalomban? A válasz 15 évszázadon keresztül egyértelmű volt. Az előítéletekkel teli ókori szerzők hun ellenes tudósításait valós tényeknek tekintő történészek a lehető legfeketébbre festették, a végletekig démonizálták a hunokat, és Atillát, az uralkodójukat. A legtöbbet idézett római történész Marcellinus Ammianus, aki már akkor meghalt, amikor Atilla 5 éves gyermek volt (Kr. u. 400.) és soha nem látott egyetlen hunt sem. A hunokat mégis az ördög szövetségeseiként, a legvadabb és legbarbárabb népként írta le, „akik rablásból és gyilkolásból élnek, még a sütés-főzési eljárásokat sem ismerik, mindent nyersen fogyasztanak és nyereg alatt puhítják a húst”. Az utóbbi évtizedekben azonban a fentebbi kérdésre adott válasz kezd árnyaltabbá válni és lassan megváltozni. Az ókori híradások és az új történelmi ismeretek kritikai elemzéseinek tükrében egy történelmi valósághoz közelebb álló Atilla képet kezdünk megismerni…”

Cey-Bey Róbert Gyula azonban túllépett mindezeken is, és hiteles, valósághű ábrázolását nyújtja a hun uralkodónak. „Attila, a Hun üzenet” című könyv érdeme, hogy színesen és érdekesen mutatja be az olvasó számára az V. századi hun lélektani, szimbolikai és társadalmi értékeket, betekintést enged a kor forradalmi változásokkal teli világába, szemlélteti a hun uralkodó szerepét a kor eseményeinek alakulásában.
Attila korának legnagyobb egyénisége volt, egyszerre volt legyőzhetetlen hadvezér és szolidáris ember.