A magyar meseanyagról joggal feltételezhető, hogy benne térben és időben különféle anyagok, rétegek tornyosodtak egymásra. Ahhoz, hogy ezek a rétegek a mai mesetömbből kiszedhetők legyenek, tudományos rendszerezéssel kell eljárnunk. Solymossy Sándor írja: „Bebizonyult, hogy a [népmese] részleteit alkotó kisebb epikus egységek: ún. motívumok, ősvallási elemek törmelékeit rejtik magukban”.
 
 
Az az érdekes, hogy a magyar mesékben ezek az „apróbb” egységek válószínűen ugyanahhoz a nagyobb körhöz tartoznak, csak éppen azonos tartalmú mesében más - más változatban, másképpen rendeződve jönnek elő. Egyikben egyik, másikban másik kisebb egység kimaradt. A váz maga azonban, feltehetően állandó. A különféle mesepéldákból így bizonyos rekonstrukció lehetősége adódik. S elébünk kerül az eredeti mesekör tartalma.
 
Tartalom:
Bevezetés
I. Szakrális táj nyugat-ázsiai mítoszokban
II. Az iráni szakrális Hvarenah-táj
III. Hvarenah-táj a magyar mesében
IV. A magyar szakrális táj
V. Kozmikus forgás mágikus képe. A madárlábon forgó vár meséje: arktikus megváltás-misztérium. Solymossy Sándor előmunkálatai
VI. A mitikus vár 
VII. Kozmosz és fejedelem
 
Forrás: www.anemzetikonyvekboltja.hu