Kunkovács László néprajzos, fotóművész új, nagyméretű, reprezentatív albuma ötven év művészeti és néprajzi gyűjtőmunkájából 450 fekete-fehér fotót tesz közzé, a művész szakszerű, ugyanakkor írói invencióval megírt szövegkíséretével. A Cser Kiadó gondozásában közelmúltban megjelent Pásztoremberek című kötet az életmű jelentős állomása. 
 
Kunkovács nem egyszerűen fotós és néprajzos, hanem egy sajátos kultúrantropológiai kutatási módszer kidolgozója: a fényképezés mint kutatási módszer fűződik a nevéhez. E módszer lényege, hogy valamennyi fotója élő kultúrát örökít meg, nem „beöltöztetett" vagy skanzen-népművészet jelenik meg a fotóin.  Szinte hihetetlen, de valóban ma is él és létezik a több ezeréves nomád kultúra itt, a Kárpát-medencében is, elsősorban az Alföldön, de a Kárpát-medence számos más részén is gyűjtött máig megőrzött és élő archaikumokat a fotós-néprajzos. Györffy István, akihez hasonló értékmentést végzett Kunkovács, a két világháború között szeretett volna eljutni a fiatal Szovjetunióba a nomád tárgyi világ és hagyomány tanulmányozására, nem kapott erre lehetőséget, jó fél évszázad után Kunkovács konok kitartásának köszönhetően be tudta járni azt a területet is. Kunkovács eredményességének egyik titka, hogy mindig azonosulni tud alanyaival, szemlélődő világlátásukkal, a láttató fotók mellett pedig színes, plasztikus szövegekben képes elmesélni, átadni hatalmas ismeretanyagát.