A mindenkori magyar kormányok általában nem sokat törödtek az idegennyelvü felvilágositó (fehér propaganda) tevékenységgel. Többek között, ennek köszönhetö az ellenségeink által terjesztett rossz hirünk a világban is.
Talán csak a "Scotus Viator" néven iró brit "szakértö" által adományozott "kisebbségek rabszolgatartói" jelzöt kell emlitenem, amelyet sok helyen még ma is emlegetnek. A dolog pikantériáját az adja meg, hogy olyan nemzet fia ragasztotta ránk e csúfnevet, amely évszázadokon keresztül keményen elnyomta nemzetiségeit. Olyan sikeresen, hogy a skótok, velsziek, irek - hogy a többi apróbb kisebbségeket ne is emlitsük - még az anyanyelvüket is elfelejtették. Még ma sem beszéli több, mint az öslakosság 10-15 százaléka ezeket az ösi nyelveket
Nálunk viszont a "rettenetes elnyomás alatt", 8-10 apró törzsböl összeállt a szlovák nemzet s kialakitott egy egységes irodalmi nyelvet. A románoknak pedig egy idöben több románnyelvü iskolájuk volt Erdélyben, mint a Regátban.


Ezen áldatlan helyzeten segitendö, a kanadai Hunyadi Öcs. Mk. sorban kiadta a velünk élö nemzetek történelmi zsebkönyveit. A szerb volt az elsö, majd a román és a ruszin nyelvü került kiadásra. A decemberben megjelent szlovák nyelvü volt a negyedik a sorban.
E könyvecskék megirásánál különös gondott forditottak a tárgyilagosságra. Ahol lehetett, a népek becsületes történetiróira vagy külföldi forrásokra támaszkodtak elsösorban.

Már vannak szlovák, román, szerb történetirók és politikusok, akik elvetik a kitalált történelmi mitoszokat, amelyek népeik sovén nacionalizmusát és magyargyülöletének lángját táplálták. Most, amikor a szlováknyelvü "Két nép, egy haza" cimü munka ingyenes terjesztése elkezdödott, reménykedhetünk a társnépeinkkel való kiegyezésre és békés együttélésre.

Három könyvecske eredeti és angol nyelven olvasható a Corvinus Library honlapján: A szlovák is rövidesen felkerül rá.
www.hungarianhistory.com

Magyaródy Szabolcs

--
VISIT OUR HUNGARIAN HISTORY HOME PAGE
NÉZZE MEG HONLAPUNKAT
http://www.hungarianhistory.com