Könyvajánló

Lesz-e magyar feltámadás?

Gönczi Tamás: Nimród gyűrűje könyvét ajánljuk
Tudjuk, hogy véletlenek nincsenek. Így hát az sem lehet véletlen, hogy Gönczi Tamás: Nimród Gyűrűje című könyve éppen a Pilisi titkok – Pálos barátok című könyve után jelent meg.

Ennek valószínűsíthető oka, hogy a nagy összefüggések felismerői között egyre nagyobb tekintélyt kivívó szerző ráérzett, rátapintott a lényegre. Egy nemzet nem lehet meg ősapa-kép nélkül. S az ősapa-kép nem lehet meg a helyszín ismerete nélkül. Véletlen lenne, hogy a földkerekség első királya és a magyarok legszentebb helye között szerves összefüggés van? Természetesen nem. Már a Tabula Smaragdina is leírja az „amint fent úgy lent” elvét. És valóban! Aradi Lajos kutatásai nyomán már tudjuk, hogy a Pilisben megjelenik, leképeződik a Nimród csillagkép. Tehát az összefüggés a Pilis és Nimród között nyilvánvaló.

Körülöttünk minden nép már azonosította eredőjét. Ez alól most már mi sem vagyunk kivételek. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy eddig nem tudtuk, nem éreztük Nimród király nagyságát. Jelen pillanatban viszont e könyv megszületése után bátran állíthatjuk, hogy az az ősapa kép, amely évezredeken átnyúlva megérkezik most hozzánk, fizikai síkon bizonyítja a magyar népnek igen ősi történelmét, kultúráját.

A „nagy emlékezet”, ahogyan Molnár V. József hívja a szerves, archaikus hagyományt, megőrizte számunkra Nimród emlékezetét. Célja pedig, hogy az egyik lábbal a mitikus hagyományban, a másik lábbal a historikus történelemben álló nagy király alakja ne merülhessen el a feledés nem mindig jótékony homályába.

A könyv megjelenésének pillanata is elrendelés szerű. 2004. március 15. A dátum egyébként is önmagáért beszél, de tudjuk, hogy az elkövetkezendő időkben fokozottabban lesz szükség, hogy erőt, hitet, életminőséget nyerjünk a szent király alakjából. Május elseje után a nemzetnek még nagyobb szüksége lesz Őreá. Hiszen a sötét szobában botorkáló ember sem tudja merre van előre, csak akkor fog a helyes irányba indulni, ha megtudja honnan jött. Így van ez velünk is. Most e mű révén megtudtuk honnan jöttünk, mivégre vagyunk, s mi a célja életünknek. A magyar ember számára létkérdések ezek. Mert Atillával vállaltuk a küldetést Róma falai alatt, de az ehhez vezető úton Nimród indította el népét.

A könyv fejezetei között tallózva lépten-nyomon észrevehető, hogy szinte ritmusosan nincs kirakva a pont a gondolatok végére. A szerző nyílván szándékosan nem varrja el a szálakat. Megadja az alaphangot, lefekteti a fundamentumot, de ennél többet nem akar. Olyan, mint egy házi feladat az iskolában. Fel van adva a lecke. Tessék tovább gondolni, tovább építkezni, tovább kutatni Nimród kapcsán! Hátha majd mások, valahol, valamikor, majd rábukkannak Nimród elveszett gyűrűjére, amit még nem vett vissza a Teremtő. Mert ha visszaveszi: „elvész a fény ebből a nyomorult világbúl.”

Ugye ismerős ez a jóslat? Nimród gyűrűje éppen úgy beletartozik a Grál hagyományba, mint az a kehely, amelyből Jézus Krisztus az utolsó vacsorán ivott, s amelybe felfogták vérét kereszthalálakor.

Ritkán adatik meg egy ember életében, hogy olyan könyvet írjon, amely valóban fontos saját népének, hazájának. Könyvek születnek a nap minden órájában, de tisztelet a kevés kivételnek visszhang nélkül el is tűnnek. Gönczi Tamás letett az asztalra egy könyvet, amelynek megállapításait lehet vitatni, de tagadni nem. Dokumentált tények állnak a kutatás mögött. Két és fél éves munka eredménye ez a könyv. 1942 óta nem jelent meg írott mű Nimródról. Ez is véletlen lenne? Sajnos erre is nem, a helyes válasz. Törekvések mindig is voltak, vannak arra, hogy gyökértelen, jött-ment népnek állítsanak be minket. De amíg ilyen könyvek meg tudnak születni ez az erőlködés hiába valónak tűnik.

Nem olyan régen Szántai Lajos művelődéstörténész, a Dobogó televíziós adásában, a Székelykeresztúri templom stáció képeit hasonlította össze a magyar nemzet történetével. Ennek a műsornak a végén, elérkezve a tizennegyedik stációhoz azt mondta: „… a 14. stáció: Jézus sírba tétele. A magyar történelemben ez az EU-hoz való csatlakozás.”

Ezen írás megjelenésének napján „lépünk be” az Unióba, Európába. A könyv üzenete egyébként a megjelenés időpontjában egyértelmű.

Ébredj magyar, vigyázz értékeidre, óvd őseid hitét, légy büszke arra, amit a Teremtő neked adott!

A 14. stáció után a feltámadás van. Ennek előszele ez a könyv.

Saci

http://dobogo.uw.hu