dobogo küldte be: "Az L.N.L Kiadó célja gnosztikus szövegek kiadása, s ezért nagy örömünkre szolgál, hogy most Önök elé tárhattuk a manicheus "fénygyöngyöket".
Ezek a csodálatos, vigaszt rejtő versek évszázadokon keresztül rejtett magokként hevertek a föld mélyén.
Reméljük, hogy Mani fénykincse most, újra kivirágozhat, és gyümölcsöt hozhat, s a belőle áradó Ötlet számos szívben megsokszorozódhat.

A/4, 315 oldal, színes képekkel, Pap Gábor előszavával

A könyv ajánlott ára: 5900 Ft
Kapható a Két Hollós könyvesboltban (1081. Kenyérmező u. 3/a) és a nemzeti könyvesboltok többségében"