A moldvai magyarság írott nyelvemlékei

Az Északkelet-Romániában élő, századok óta rohamosan asszimilálódó moldvai csángóság magyar nyelvemlékeit kutatja évtizedek óta Csoma Gergely.

Új könyve ezeket a közel 150 éve tartó, erőszakos asszimilációnak ellenálló dokumentumokat tartalmazza. Kántorok 1805-ös énekeskönyvei, kézzel írott imádságos füzetei elevenednek meg a kötet lapjain. Búcsúsénekek, halottbúcsúztatók, menyasszonysiratók, mágikus varázslások – bájilóversei – kerültek a kutató fényképész lencséi elé.
Kidöntött, elégetett, megsemmisített magyarvésetű fejfák, kálvária keresztek véletlenül megmaradt darabjait láthatjuk itt, talán utoljára. Templomok nehezen megközelíthető tornyában lapuló, magyar feliratú harangok tanúskodnak a moldvai katolikusság magyar származása mellett.
A képek megrendítő keménységgel mutatják a nyelvi romlás állomásait: a legrégebbi, szinte hibátlan helyesírású szövegek után a romlás-pusztulás dokumentumai is láthatók: románbetűs, román helyesírású, szinte felismerhetetlenségig torzított ének és imaszövegek dokumentálják az erőszakos beolvasztást. Fontos sajátossága a könyvnek, hogy a szerző a szövegek mellett mindig bemutatja az embert, az írások létrehozóját, őrzőjét, olvasóját, felhasználóját, és annak szinte középkori környezetét. A könyvet 144 színes kép alkotja, aláírásokkal, magyarázó szövegekkel, tanulmányokkal, magyar-román helységnévtárral és térképpel együtt. Külföldiek számára angol nyelvű képaláírások segítik a tájékozódást.

Kiadja az Etnofon Records. A kötet ára: 4200 Ft.