Idegenek véleménye Árpád népének ősi nyelvéről

SIR BOWRING JOHN (1792-1872)
 
“A magyar nyelv a régmúltba vezet. Nagyon sajátos módon fejlődött és szerkezete ama távoli időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb ma beszélt európai nyelv még nem is létezett. Ez egy olyan nyelv, melynek logikája és matematikája a feszített húr erejének kezelhetőségével és rugalmasságával bír. Az angol ember legyen büszke arra, hogy nyelve az emberiség történetére és múltjára utal. Az eredete kimutatható, meglátszanak rajta az idegen, különböző nemzetektől származó rétegek, melyek összességéből kialakult. Ezzel szemben a magyar nyelv olyan mint a terméskő, egy tömbből van, amin az idő vihara egyetlen karcolást sem hagyott. Nem naptár ez, amely a korok változásához alkalmazkodik. Nincs szüksége senkire, nem kölcsönöz, s nem von vissza, nem ad és nem vesz el senkitől. E nyelv a legrégibb és legdicsőségesebb emlékműve a nemzeti önállóságnak és szellemi függetlenségnek. Amit a tudósok képtelenek megfejteni, azt mellőzik, a nyelvészetben csakúgy, mint a régészetben. A régi egyiptomi templomok mennyezetei – amik egyetlen kőből készültek – nem magyarázhatók. Senki sem tudja, honnan származnak, melyik hegyből szerezték a csodálatos képződményt, vagy miként szállították és emelték a helyére a templomokban. A magyar nyelv kialakulása ennél sokkal bámulatosabb. Aki ennek titkát megoldja, isteni titkot fog kifejteni. Tény, hogy e titok első tétele:
 
Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala Istennél, és Isten vala az Ige.”

Bővebben...

Miért jó vályogházban lakni?

Amikor az embernek gyereke születik,- ha addig nem is, de akkor biztos - felteszi a kérdést, jó-e az az életforma amiben addig élt, vagy valami emberibb, természet közelibb életet választ a családjának. Így volt ez velünk is. 2006-ban mikor az első gyerekünkkel voltam várandós, vettünk egy 100 éves, felújításra szoruló alap nélküli döngölt földházat nagy telekkel, egy 400 fős faluban, egy mező szélén. Rengeteg munka várt ránk, hogy egy rozoga kis házból igazi otthont varázsoljunk magunknak.

Aki a meséket megtalálja, az élet forrásából iszik

A meseterápia azon a felismerésen alapul, hogy nincs olyan élethelyzet, amelynek ne lenne mesebeli párja. A terápia során megkeressük az adott életszituációhoz tartozó mesét, vagyis azt, amelyben a mese hőse ugyanazért indult el, ugyanazt szerette volna magában kibontakoztatni, mint a problémájával hozzánk forduló ember, de nem akadt el útja során – azaz a mesék szimbolikájánál maradva nem szenvedett vereséget a sárkánytól, és nem változott kővé –, hanem végig is tudta járni azt. A megtalált mese segítségével feltérképezzük az elakadás okát. Lehet, hogy a kiválasztott eszközök nem megfelelők, lehet, hogy a megküzdés választott technikája nem célravezető, de olykor az is előfordulhat, hogy az ellenfelek bizonyulnak legyőzhetetlennek. A terápia akkor tud segíteni az egyensúly helyreállításában, ha pontosan meghatározzuk, hogy abban a mesében, amelyben az ellenfelek, a segítők, a konfliktusok, a bonyodalmak és a kiutak együtt vannak, vagyis ahol a sűrű erdő és jó esetben a tisztás is látszódik, a segítséget kérő éppen hol látja magát. Nem elég azonban megtalálni a „saját mesénket”, meg is kell érteni, és a változások szolgálatába is kell állítani azt.

Az Árpád-kor vízügyi rendszere

A legutóbbi évek történeti és régészeti kutatása monumentális csatornarendszerek maradványait hozta napvilágra hazánk több – egymástól távol eső – területén. A már évszázadokkal ezelőtt elpusztult csatornahálózatok egy múltbeli vízügyi rendszer létére utalnak, egy olyan rendszerre, amely a Kárpát-medence alföldi területein egységes elvek alapján kezelte a vízügyi problémákat. A régészeti eredmények, valamint az írott források tanúsága szerint az elpusztult csatornák az Árpád-korra mennek vissza, de egyelőre azt sem zárhatjuk ki, hogy azok már ennél valamivel korábban is megvoltak. Erről az eredendően új eredményeket hozó kutatásról csak az elkövetkező hetekben, hónapokban jelennek meg az első részleges publikációk. Így ezek a tapasztalatok még nem kerülhettek be a szakma és a közvélemény látókörébe, s a szaktudományok kritikájával sem szembesülhettek.

A magyar őstörténet kulcsa: az örökléstani kutatások

 
A legutóbbi külföldi örökléstani kutatások (Semino 2000) kétségtelenül bebizonyították, hogy a magyarság ősei kb. 40 000 éve a Kárpátok térségében* élnek. E kutatások megállapították, hogy az M173-as (Eu18-as) örökléstani jelzőt (gén markert) hordozó embercsoport a legősibb a jelenlegi európai csoportok közül. Az M173-asból kb. 20 000 éve alakult ki a Kárpátok térségében az M17-es (Eu19-es) örökléstani jelzőt hordozó embercsoport. Az összes európai népek közül a magyaroknál fordul elő a legnagyobb arányban (60%) az M17-es (Eu19-es) örökléstani jelző (1. és 2. ábra).

Szkíta telep Dzsungáriában

Egy kora bronzkori települést és egy temetőt találtak Kína nyugati részén, Hszincsiang Ujgur Autonóm Tartomány Bortala járásban. A szakértők szerint az akkor ott élt nem-kínai népek páratlanul fejlett civilizációt teremtettek.
 
Az ujgurok lakóhelyén, az Altaj-hegység vonulatain belüli mongol autonóm járást a mongolok Arihangnak, a kínaiak Vencsüannak nevezik. A különleges leletet egy olyan virágzó völgyben találták, ahol különleges kövek emelkednek ki a földből, ezt a helyi mongolok lónyáj formájú köveknek hívnak.

Nem kínai volt a hunok aranya

Nem kínai forrásból származó, hanem saját aranyat használtak fel az ázsiai hunok a temetkezési mellékleteik elkészítéséhez. A Kr. e. 2-3. században Mongóliában élő hsziungnu (feltehetően - de nem minden kétséget kizáróan - az ázsiai hunokkal azonosítható népcsoport) előszeretettel használt nemesfémeket. A rég letűnt nomád nép azonban nem sok nemesfémből készült tárgyat hagyott maga után. Minthogy ritka a hozzájuk köthető ilyen emlék, a kutatók eddig nem vizsgálhatták meg mintavételes, például izotópos eljárással a hsziungnuk által készített tárgyakat.

A Szent Korona 35 éve tért haza

Harmincöt éve, 1978. január 6-án érkezett Magyarországra a Szent Korona és vele együtt a koronázási jelvények is. Az 1945 tavaszán Ausztriában amerikai kézre került nemzeti ereklyéket Cyrus Vance amerikai külügyminiszter adta át az Országházban "az amerikai nép képviseletében" a magyar népnek.  Az ékszer már az Árpádok alatt azonosult a királyi hatalommal, majd az országgal, és kezdett elválni az uralkodó személyétől. Intézménnyé, jogi személlyé válását Werbőczy Hármaskönyve tetőzte be, amely megfogalmazta a Szent Korona-tant. Ennek értelmében a Szent Korona jogi személy, a magyar állameszme megtestesítője, teste az ország földje, tagjai az ország polgárai, a Szent Korona a hatalom és jog forrása. A korona az évszázadok során számos viszontagságon ment keresztül: elrabolták, elásták, elzálogosították, külföldön őrizték, a rajta lévő kereszt elferdülését vélhetőleg egy 17. századi sérülés okozta. 

Ki volt Istenfia, Jézus Urunk?

Sokakat foglalkoztatott már Jézus urunk kiléte. Többen anyai ágon kérdőjelezik meg Jézus zsidó voltát, mert Szűz Máriáról nincs erre utaló bejegyzés a bibliában. Szent József pedig csak nevelőapja volt. A Katolikus Egyház főpapjai emiatt, érthetően, méltatlankodnak. Legújabban a Heti Világgazdaság 2003. szeptember 27-i számában, a 97. oldalon Mi van a rovásunkon? címmel a következőkről számol be: "Jobboldali körökben egyre nagyobb teret nyernek az ősmagyarkodó, újpogány vallások, a Magyar Katolikus Egyház vezetői ezért pásztorlevélben készülnek felemelni szavukat a jelenség ellen." Persze, azok részére, akik elfogadják Jézus szűzi születést, mindez nem lehet gond. 

Kárpáti bronzderes: egy őshonos szarvasmarha megmentése

A borzderes típusú szarvasmarha világfajta, Európa számos országában találhatóak változatai, ám ezek többsége ma intenzív fajtává nemesítve fordul elő. A fajtamegőrző program civil szervezetek kezdeményezéseként indult, célja a kettős hasznú primitívebb, külterjes tartásra kifejezetten alkalmas változat megőrzése, illetve Magyarországon való újbóli elterjesztése.

Atilla, a szakrális király valódi portréja

A történettudomány elfogultságain, a szándékosan meghamisított, démonizált hun vezér képén és az egyéni értelmezéseken túl létezik Atilla király valódi mivolta. Vegyük számba a fellelhető valamennyi történelmi és spirituális kútfőt, miközben a megismerés őszinte szándéka vezérel bennünket!
 

Bővebben...